CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBYWATEL ŚWIATA to:

człowiek światowy, znający obyczaje wielu krajów i w wielu czujący się dobrze (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.524

SADZE, AERONOMIA, CZYRACZNOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA, PIRUETKA, MIKROFALÓWKA, MOBIL, PIĘTNASTKA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, ALFONS, KOLONIA, MIKS, STUHR, FTYZJOLOGIA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MORS, JAZDA, MISTRZ, EGZOTYK, REWANŻ, SZKOŁA ŚREDNIA, PUB, MAPA SZTABOWA, HISTORYK, WYŁAWIACZ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, ZAJĄC, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PŁOZA, ZŁOŻENIE PODPISU, DALMATYŃCZYK, PASIAK, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KOSZAROWOŚĆ, POTENCJAŁ, PRĄD STAŁY, ŁUT SZCZĘŚCIA, PIECHA, JATAGAN, INDYWIDUALIZM, CYKL EKONOMICZNY, KAZACH, SATANISTA, MAGNOLIA, MYSZ WERTYKALNA, KRÓTKOWIDZTWO, FAKT NAUKOWY, OBUCH, PAMIĘTNIK, UJŚCIE, BRYŁA SZTYWNA, WEKSYLOLOGIA, BIEG ALPEJSKI, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, BICIE POKŁONÓW, INTERGLACJAŁ, STRUNOOGONOWE, ZAKAŻENIE POKARMOWE, SZWARCCHARAKTER, CZĄSTKA ALFA, CIELĘCINA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, KAPCAN, HERBATKA, SPRAWDZIAN, CEREMONIA, KRUSZYNA, TERAPENA, KAPLICA, ROLADA, KOŃ JOMUDZKI, MIĘDZYŻEBRZE, NORMA OBSZAROWA, BABA JAGA, NIERUCHLIWOŚĆ, RANA WYLOTOWA, ORGANIZATOR JĄDERKA, KWARTET SMYCZKOWY, PLATT, MISKA SEDESOWA, OSIEDLENIEC, FLĄDRA, CEP, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WSTRZYMANIE, ZMARZLUCH, KOREK, ALMANACH, DIETA, FALA AKUSTYCZNA, AMFITEATR MORENOWY, FILM WOJENNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, TOWLER, CUKIER MLEKOWY, BUŁGARYSTYKA, TREPANGOWCE, MARSZ, NAKAZ, TRIMER, SYNEK, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ÓSMY CUD ŚWIATA, SMAR, DOCZESNA, ODCZUCIE, AUSTRYJAK, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KOLEJKA GONDOLOWA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, MANDŻURSKI, CZTERY DESKI, OSTEOLIZA, KLEJONKA, RADIANT, ZASTAWKA MITRALNA, PEWNOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SOLNISKO, SZPACHLARZ, TWÓRCZOŚĆ, KATSUDON, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, OKSFORD, EPIMER, SŁOWIANIN, GRIGORIJ POTIOMKIN, SZWEDZKI, SANIE, BUDA, OJCZYC, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PRĄD FARADYCZNY, NUR BIAŁODZIOBY, NUWORYSZ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, KOŚĆ CZOŁOWA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SZKATUŁA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, SONDA, ŚMIGŁO, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, BARBADOSYJCZYK, PRECESJA, KULTURA TRZCINIECKA, SUBSTANCJA OBCA, WITEK, SIŁA LORENTZA, PLEBEJUSZ, PODCHLEBSTWO, MONARCHIANIZM, LAKIER, POPRZECZNICA, TOPOLOGIA SZYNOWA, PAŁANKA MIODOJAD, LILIPUTKA, BĄK, ŚCISŁY POST, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, DŁUGOSZPON, GRZBIETORODY, MAKAKOKSZTAŁTNE, MUSZLA KLOZETOWA, BOHATER, PAREMIOGRAF, MUFLON EUROPEJSKI, SZTUBA, STRATYFIKACJA, DEKANTER, KOMBUCZA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, ELFICKI, ŁAPCZYWIEC, AMFIBIJNOŚĆ, GRAF EULEROWSKI, TELEBINGO, TELECENTRUM, BABA-JĘDZA, ZAUROZUCH, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, BAJKA, POMÓR, METEORYT, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, GNIOTOWE, SYNGIEL, SMERFETKA, ANTYPERSPIRANT, LINIA ŚNIEGU, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SZABAS, SIEDZISKO, BRODAWKA STÓP, GURU, JĘZYK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KASTYLIJSKI, ŻÓŁW MALOWANY, GABOŃCZYK, ZIMNO, ZUBOŻENIE, HEAVY METAL, KALIMBA, LAOSYJCZYK, OSIEDLE, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MIODOJAD, KOPALINA SKALNA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, LIGNINA, UCHWYT NOŻOWY, WYDMIKUFEL, TRAK, GARDEROBA, OPTYKA KWANTOWA, ALTERNAT, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MAMUT KOLUMBIJSKI, NAPŁYW, TŁUK PANCERNY, WOJNAR, HARMONIA, FIKNIĘCIE, TYTUŁ WYKONAWCZY, SKRZYDŁO, ALBUMIK, CZAPA POLARNA, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, BRUDNICA MNISZKA, MOWA WIĄZANA, ROZMOWY W MAGDALENCE, SKANDYNAWISTA, CIASTO, SOGDYJSKI, HIPPISKA, CREPIDA, HETEROTROFIA, GRUSZKA, SAGAN, OPOZYCJONISTA, DOROŻKARSTWO, STWÓRCA, SYNTAKTYKA, SPADOCHRONIARZ, TARCZA, AMPUŁKA, PŁYWANIE, NARZECZONA, ROZGRZEWACZ, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, BĘBEN TAKTOWY, MARSZAŁEK POLOWY, SAILER, ŁUPEK MUSKOWITOWY, NIELEGALNIK, NASADA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WĘGIERSKI, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRACOWNIA, EUTENIKA, URZĄDZENIE RADIOWE, TEORIA CIAŁ, NURNIK, RÓJKA, KONTRGAMBIT WINAWERA, ARTYSTA, KIELON, SPEKTROSKOPIA, ŁOWIEC, AUTOSANIE, GIEŁDA SAMOCHODOWA, ARMIA, STAROUKRAIŃSKI, ROŚLINY ZARODNIKOWE, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, KUC AUSTRALIJSKI, WIECZÓR, STOPIEŃ HARCERSKI, MIESZKALNOŚĆ, PIONEK, ZBIERACZ, ZARAŻONY, SKARYFIKACJA, POWTARZALNOŚĆ, POLIGAMISTA, PELLIKULA, SEKRECJA, TAŚMA, MYRMEKOLOGIA, WOJEWODA, METALMANIA, WYCZUCIE, DEGRESJA, KLERK, ?SAROS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.524 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBYWATEL ŚWIATA człowiek światowy, znający obyczaje wielu krajów i w wielu czujący się dobrze (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBYWATEL ŚWIATA
człowiek światowy, znający obyczaje wielu krajów i w wielu czujący się dobrze (na 14 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZŁOWIEK ŚWIATOWY, ZNAJĄCY OBYCZAJE WIELU KRAJÓW I W WIELU CZUJĄCY SIĘ DOBRZE. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast