W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPOZYCJA to:

w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REPOZYCJA

REPOZYCJA to:

w medycynie: umieszczenie narządu (przesuniątego wskutek nieprawidłowości, choroby, dolegliwości) w jego pierwotnym, prawidłowym miejscu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.580

ODCHYŁ, LICHWIARSTWO, HEREZJA, KPINA, POZYCJA RYGLOWA, KURCZAK TIKKA MASALA, PYTAJNIK, AORTA BRZUSZNA, REWERS, ĆWICZENIE, PRZEBIERANIEC, SLALOM RÓWNOLEGŁY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, APOSELENIUM, DOMINIUM, KROATYSTYKA, ARGENTYŃSKOŚĆ, NOSICIEL, SYLWESTER, LANDRYNKA, MIKROFON KWASOWY, EKSTENSJA, PIONEK, HOLOWNIK, RUMSZTYK, WAGON TAROWY, NIEZDARSTWO, REMISJA, SOCJETA, CEDUŁA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ROY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, TAMBOREK, PARAFRAZA, POZYCJA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, GŁOWNIA, MAKIAWELISTA, CZEBUREK, SOK, SWOJAK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KNECHT, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, POMPIER, SKUP, DYSTYCH, EN GRISAILLE, GREKA, FILEMONKA, AKT, BACIK, KUNDMAN, CHOROBA RUBARTHA, KONFEDERACJA, ADAPTOR, CROSS, JĘZYK KAUKASKI, GŁUPKOWATOŚĆ, FORSZLAK, LUGER, TRZEPACZ, DORYCKI, CHOROBA BRUGADÓW, RATYSZCZE, OKŁAD, IMPAS, BIOGERONTOLOGIA, WARTOŚĆ DODANA, CZUWANIE, CZTERDZIESTKA, KRYMINAŁ, SUBRETKA, ŚRUBSZTAK, FOSFATAZA KWAŚNA, BUTNOŚĆ, ANIMAG, SUBLITORAL, CREPIDA, DROGA, WARIACJE, PRZEWRÓT, KONFRONTACJA, SAMOZAPALENIE, CHWYTACZ, ZABYTEK NIERUCHOMY, WIWARIUM, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, SILNIK, PIĘTRO, PARAWANING, ADIUTANT, ALBUMIK, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ASTRONOM, URBANIZACJA, WÓDKA, KOZAK, COCKTAIL, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PASER, MODUŁ SERWISOWY, SZAŁAŚNICTWO, MODEL REDUKCYJNY, ZWIĄZEK KOMUNALNY, DZWONY RUROWE, GRÓD, LOGGIA, LEN, PRZESTAWNIA, PEONIA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, DWUDZIESTY CZWARTY, POSTĘPACTWO, KONCENTRACJA, GEOBOTANIKA, HISTOLOGIA, CHLEB, KOLAUDACJA, OLIMPIADA, PRZEPRZĄG, BEZIMIENNOŚĆ, MINOGOWATE, PISIOR, ŻEBRO, STOLICA, ZAPIS, NURNIK, SODOMA I GOMORA, KOMPLEKS, PŁETWA, UCZENNICA, DŻINGEL, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, APOLOGETA, KNEBEL, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, INTERESOWNOŚĆ, CHOROBA GAMSTORP, FITONCYD, IGOR, PION ŻYROSKOPOWY, WADA, RODNIA, LITERATURA FAKTU, NESTOR, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KONTRAPUNKT, BADYL, OPIEKA TERMINALNA, NIEMĘSKOŚĆ, ROZDANIE, DEPRECJACJA, NOTKA, KROWA, KASJER, METADANE, GAZ WULKANICZNY, EPIGRAF, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, POWTÓRZENIE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, SZAMOTANINA, LUKI, RURA CROOKESA, OSOBA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, KORPUS NAWOWY, DESEREK, WYSTRÓJ, CHWYTNIK, KOLO, KĄPIEL, DOKTOR, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KIROW, KONFIGURACJA, PROCH BEZDYMNY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, KARTA WIZYTOWA, WOŁEK, KARTA RABATOWA, MATKA, AKSJOMAT, MIECH, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PLIK GRAFICZNY, GAZ ZIEMNY, KANAŁ PÓŁKULISTY, CIEMIĘŻYCA, ĆAKRAM, UKŁAD MOCZOWY, STYMULACJA ODWIERTU, DOMINACJA, AKOMODACJA, DYRYGENTURA, ENERGETYKA WIATROWA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ICHTIOBIOLOGIA, OLEWKA, ZAKUP, ISTOTA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ŚLONSKI, LEADER, CYFRA, SZWABSKI, KONEW, GAZ ELEKTRONOWY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, AUTOMAT, BARWNOŚĆ, FOSFORYT, KRUPA, ŚLIZG, ASEKURANTKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WYSPA, CYFRONIK, CZECZOTKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, OKOP, DZIKUSKA, ŚRYŻ, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ŚREŻOGA, KOPROFIL, BRUDAS, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, MUSZTARDA DIJON, DACH HEŁMOWY, RUBEL, INSTYTUCJA PRAWNA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, DESKA SEDESOWA, APRETUROWANIE, KARA ŁĄCZNA, AKSAMITKA, JEDWAB, PLAKIETA, KACZUGA INDYJSKA, DZIUPLA, OLEFINA, AWANS, WIĘŹNIARKA, BIZNESWOMAN, KILOWAT, KAMIEŃ NAGROBNY, GARNITUR, SZYB WINDOWY, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ROZROST, DAMAST SKUWANY, AMORFICZNOŚĆ, KILOGRAM, OBJAW ZASŁONOWY, EWALUACJA, WEGETARIANIN, CZŁON OKREŚLAJĄCY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, CALABAZA, DZWONNICA, RENTGENOLOGIA, KORONKA, NIALA, RPG, ŚCIANA OGNIOWA, WYMÓG, ODPŁYW, PRZEDZIAŁ, INSIMBI, SER, KONCERT, KOBYŁA, OSPA, SLAJS, BULIONER, ZNIECZULENIE, PROTEZA, GŁOWNIA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, CYBORIUM, DZIERŻAWCA, EPOLET, ŹRÓDŁO, FARMA, SZPARA POWIEKOWA, ARTYKUŁ, TWIERDZENIE, HELIKOPRION, OBWAŁ, SUWNICA BRAMOWA, ?WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPOZYCJA w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPOZYCJA
w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.).

Oprócz W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast