W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPOZYCJA to:

w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REPOZYCJA

REPOZYCJA to:

w medycynie: umieszczenie narządu (przesuniątego wskutek nieprawidłowości, choroby, dolegliwości) w jego pierwotnym, prawidłowym miejscu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.580

NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MASZKARON, IMPLEMENTACJA, WIEWIÓRKA, SZTUKA UŻYTKOWA, OWAD, CIS, ZADYCHRA POSPOLITA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, SSAK MORSKI, ŁAD KORPORACYJNY, KILOMETR NA GODZINĘ, WANIENECZKA, DZIEŃ REKTORSKI, BUCHTA, KOMFORT CIEPLNY, BIURO PERSONALNE, SKAŁA, ERPEG, NACZYNIA ŻYLNE, SZPADA, KOSIARKA ROTACYJNA, UCHWYT, MEKSYKAŃSKA FALA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, STARE MIASTO, MŁODZI, WYSMUKŁOŚĆ, SKRĘTKOWCE, SPARING, PODSTRYSZE, CEDUŁA, SET, KULA, JAZ, KAPSLA, KOŁODZIEJ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TANGO, BRAZYLIANY, UCZEŃ, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, GŁUPEK, AMH, PEŁNIA, WYPALENISKO, KANAŁ BURZOWY, KORPUS NAWOWY, POWTÓRKA, ALFRED, WYKRZYKNIENIE, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SZRANKI, SKARGOWOŚĆ, RAK, MSZAKI, MORZE CZARNE, LAMPA BŁYSKOWA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, OLEJ, EMANUEL, NOSACZ, GRA HAZARDOWA, MATERIAŁ BUDOWLANY, PRALKA, ARCHIKONFRATERNIA, POMPA OBIEGOWA, WYWÓZ, WALCOWNIA ZIMNA, MROŹNIA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, TARCZA, POST, TYMPANON, MIEJSCE, SPADOCHRON HAMUJĄCY, EMISJA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, BŁONKA, TRUP, KRĄGŁOŚĆ, MIOPIA, PRAWO MATERIALNE, ŁUSKA, WYROŚL, PICOWNIK, MOSTEK, HISTORIA SZTUKI, KAWA ROZPUSZCZALNA, TRAWA MORSKA, INTERWAŁ, OBSERWATOR, ŁAWA, KARTOGRAFIA, AUTOBUS CZŁONOWY, HEBRAJSKI, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, CEREBROZYD, FIZYKA MATEMATYCZNA, KLOAKA, WCIĄGARKA, LOGIKA FORMALNA, SYR, INTERWAŁ, OPŁATA CZYNSZOWA, EMISJA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, GUMA NATURALNA, MALOWANIE, WIHAJSTER, KLASER, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MIASTO, PAKA, PODKŁAD, POIDEŁKO, PALIWO SILNIKOWE, HOLOWNIK, KUC KASPIJSKI, SZCZĘKA, PRÓBA NUKLEARNA, FETYSZYZM, UKŁAD ODNIESIENIA, TEMAT, FILOLOGIA ROSYJSKA, AGENT, SZEŚĆSETKA, ESZEWERIA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, CHMURSKO, MATRONA, ZAPALENIE, TRAF, STREFA CZASOWA, KOSZT INWESTYCYJNY, PEAN, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SZEŚĆSETKA, JEDWAB, GUMA, KOMPETYCJA, IPP, PLASTYKA, LINIA ABSORPCYJNA, ŻABKA, PRAWO CURIE-WEISSA, PIERŚNIK, KOMORA NABOJOWA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, LITERATKA, SUWEREN, RELACJA, DROBNICA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, PAPIER TOALETOWY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KWATERA, BUGAJ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KREACJA, CHOROBA MIKROFALOWA, PRĄD STAŁY, PRZYROST, KASZTELANIA, KARMIDEŁKO, PUNKT ODNIESIENIA, NIALA, SALETRA, STYL TOSKAŃSKI, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PADACZKA MIOKLONICZNA, KAJMAN KROKODYLOWY, GAD, CZASTUSZKA, POŁUDNIK STRUVEGO, SZCZĘKOT, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ZMIANA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, LASKA, GRAFIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KUMOTER, AKOMPANIAMENT, KRIONIKA, EPOKA KAMIENIA, RÓŻNOPAZURKOWCE, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, BIKINIARZ, LEON, KARCZMA PIWNA, SKŁADKA, EGZONUKLEAZA, BADANIA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, CIERNIOPLĄT, KINDERBAL, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CEREMONIAŁ, MARGINESOWOŚĆ, RĘKAWEK, WINIETA, ZYSK, SENTYMENT INWESTYCYJNY, PINGWIN BIAŁOOKI, OGRANICZNIK, SPRAY, SPEAKER, TYTUŁ WYKONAWCZY, SCENERIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, SZEW, DWUWARSTWOWOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, MINESTRONE, NIBYJAGODA, KOMISJA SKRUTACYJNA, MASŁO, MUŁ, AKRYL, GEODETA, DYL, POSZEWKA, PLATT, MAK NIEBIESKI, SYMBOL, OPASŁOŚĆ, BAGAŻOWY, IMPLEMENTACJA, RÓWNIA POCHYŁA, PARAGENEZA, TURBOSŁOWIANIN, SOLE, ARESZT DOMOWY, TYMPANON, CELIBAT, TAŚMA MONATAŻOWA, ZSZYWARKA, ALPAKA, CANZONA, KLIN, PRZEDROŚLE, ŁĄCZNICA, NAMASZCZENIE CHORYCH, ŚLEDŹ, BARWNIK, KORUPCJA, GIEŁDA, NOTKA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, ORDYNUS, OŚWIECICIEL, MANCA, HEPATOLOGIA, ANTABA, TOPOLOGIA SZYNOWA, ODCZYN, KRUCHOŚĆ, GRYMAŚNICA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ROZMIAR, KONIKI MORSKIE, PASTYŁA, SZKOŁA ŚREDNIA, AMEN, POŻYCZKA, DEMENTI, NOSOROŻEC, KOŁO, PULSACJA, KUSICIEL, BRANSOLETA KRZYWICZA, GIĘTKOŚĆ, OVERCLOCKING, PIASKOWNICA, BANNER, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ROŻEK, POJAZD KONNY, NALEGANIE, PRASOWNIA, WOREK, MIŃSZCZANIN, EDUKATOR, PROTETYKA, STAROŻYTNICTWO, OBSUWISKO, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, GNIOTOWCE, GWIAZDKA, SKROMNIŚ, KORONKA BRABANCKA, POŁĄCZENIE CIERNE, SAROS, SIATKA, PSYCHOLOGIA, UPROSZCZENIE, ?JASKINIA LODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPOZYCJA w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPOZYCJA
w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła (na 9 lit.).

Oprócz W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W MEDYCYNIE: NASTAWIENIE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA, PRZYWRÓCENIE KOŚCI NA WŁAŚCIWE MIEJSCE, DO WŁAŚCIWEGO KSZTAŁTU, ABY PRAWIDŁOWO SIĘ ZROSŁA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x