W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZT POŚREDNI to:

w ekonomii - koszt niezwiązany bezpośrednio z wytworzeniem dobra lub usługi, np. koszt sprzedaży lub koszt ogólnego zarządu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.655

ODRÓBKA, KOMPENSACJA WERBALNA, RĘKAWICA, SEKS ORALNY, TUNICZKA, TAKSYDERMIA, RAJZBRET, NADZIENIE, BABINIEC, PROCES FIZYCZNY, LATEKS, PROFITENT, AFERKA, STYPENDIUM, EPOLET, KRĄGŁOŚĆ, RANGA, WARKOCZ, UCIOS, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KONSEKRACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, OWOCNIK, MENU, TOWARZYSZ PANCERNY, ŻAKARD, CZARODZIEJKA, REWALIDACJA, CHOROBA WENERYCZNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KONTYNGENT TARYFOWY, CEREMONIALNOŚĆ, TRĄBKA, JĘZYK URZĘDOWY, TAŚMA, PAWĘŻ, SZPULKA, ZREKOMPENSOWANIE, CZARNA MAGIA, PIANOGUMA, BIAŁA DIETA, TRANSEKT, RANA, SZPATUŁKA, SIEROTA SPOŁECZNA, ANKA, RUG, AKROBACJA, EMPORA, NALEWAK, OSTROKÓŁ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, DUROPLAST, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, NARYS POLIGONALNY, OSPAŁOŚĆ, KORYTARZYK, SZAŁAS, KONKATEDRA, SIEDZIBA, ROZBÓJNIK MORSKI, PLANETA SKALISTA, TERAKOTA, KÓŁKORODEK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, CHWALCA, MŁYN WODNY, PANORA, MINERAŁ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, ZAKŁAD WZAJEMNY, WOLUMEN OBROTU, INSTYTUCJA PRAWNA, LIPA, KLINIEC, SERIA, REPRODUKCJA, HISTORIA, EGRETA, DOBROSĄSIEDZTWO, GARDENIA, BURGER, NIEŻYCIOWOŚĆ, ASSAPAN, WDZIĘK, ALT, SZKLANKA, UNIA REALNA, ŻYDOWIN, POTWIERDZENIE, NIEDOPASOWANIE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, AHISTORYCYZM, DZIANET, MODERNA, FUNKCJA CELOWA, DZIAŁKA, ZDANIE, KALIBER, KARMEL, ŻYŁKA, CYSTOSTOMIA, PŁACA, REGULARNOŚĆ, LENIWOŚĆ, BIRET, TYSIĄCKROTNOŚĆ, RANA, ZBOCZENICA, GLAZURA, POLSKOŚĆ, LEBERA, ZIELONE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, BRZOZOWATE, SCHRONISKO, KLEDONISMANCJA, TRAWERS, KONOTACJA, TUNBERGIA, TRANSFUZJA KRWI, ORNAMENT, DESKA RATUNKU, HAK, AZOTAN(V), MORGA, PIES DO TOWARZYSTWA, CHABANINA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MUFA, KONFISKATA, KARYKATURALNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, EMFAZA, NIEDOŻYWIANIE, KURIEREK, DROBNICA, ROZKŁAD, KOZAK, KNOT, GEMISTA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, DOLARÓWKA, PRZESŁONA, KOŁNIERZYK, POPARZENIE, ZAKON SZPITALNY, KOLCZAKOWATE, KONTUAR, ALASKAN HUSKY, HOMOSEKSUALIZM, GRABINA, BUTELKA MIAROWA, SUKMANA, KLINIEC, BRAHMS, ŁOM, PASTYLKA, NAKAZ, SKALNICZEK SIWY, ZŁOTÓWKA, SKORUPA, DYWIZ, KRATER METEORYTOWY, POBRATYMSTWO, NIEWYPAŁ, WARIACJE, ORDA, DZIAŁ, WŁÓKNO, LINON, AMNEZJA, KOSZT ZMIENNY, WARTOWNIA, BUŁA, PASIERB, PODEJŚCIE, ANTYWESTERN, FLAGSZTOK, LIRNIK, SŁOWNIK, KONWERTER, PRZEKAZ, ŻYDOWSKOŚĆ, WEDUTA, PUL, PRYMITYW, WIESZAK, KRYSZTAŁ, KOMUNIA, OKUCIE, ADIANTUM ROZWICHRZONE, BLUSZCZ, TRASA WYLOTOWA, MISIEK, STROP KLEINA, JEZIORO ZASTOISKOWE, DRYBLING, DEKLARACJA, GEOFIT KORZENIOWY, BIG BAND, WYMIANA, REFEKTARZ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, OKULARY, PRZĄDEK, ROZŁÓG, DEZERTER, WOKALIZA, MEMBRANA, SAŁATA LOLLO, ANDANTINO, DROGA, KAMELIA, SYMPTOMAT, MUZYKA, PLATER, CHOROBA ODZWIERZĘCA, MONETYZACJA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, JĘZYK SZTUCZNY, NAKŁADKA, PLECIONKA, POUFNOŚĆ, KONDOMINIUM, FAWOREK, JEZIORO LODOWCOWE, PODZIAŁ, ROMANTYZM, BOTY, NERWICA SPOŁECZNA, CUDOTWÓRCZYNI, TYGIEL, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KAWOWIEC, ALGA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, BUDKA, FASOLA ZŁOTA, TROJACZEK, ROZKŁADOWOŚĆ, ERPEG, JEŻOWIEC, AKWEN, KONKURENCJA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WIATROWNICA, MEGAFON, POWTÓRZENIE, BŁOTNIAK, FILTR, WĘGIER, NAZWA PATRONIMICZNA, GERMANIZACJA, PIKA, KASZKIET, PROCH BEZDYMNY, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, POMPA WYPOROWA, LALKA, OTĘPIAŁOŚĆ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SŁAWA, GLORIETTA, ODPADY STAŁE, CHITON, WÓZEK, KURATORSTWO, DZIUPLA, BYCZEK, STYL KOLONIALNY, KOLORYT, POPRAWNOŚĆ, FUTERAŁ, SKAŁA ILASTA, REFORMATOR, RAJKA, SOLANKA, POLONEZ, PARAFRAZA, STOŻEK USYPISKOWY, ARSENAŁ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, AKWEN, TWARDY RESET, OGNISKO, DROŻNOŚĆ, RETENCJA, PRZEŁYKANIE, CIAŁO OBCE, CZARTER, PUNKT, MARIMBA, WARIOMETR, CHMURSKO, ?RODZEŃSTWO CIOTECZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZT POŚREDNI w ekonomii - koszt niezwiązany bezpośrednio z wytworzeniem dobra lub usługi, np. koszt sprzedaży lub koszt ogólnego zarządu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZT POŚREDNI
w ekonomii - koszt niezwiązany bezpośrednio z wytworzeniem dobra lub usługi, np. koszt sprzedaży lub koszt ogólnego zarządu (na 13 lit.).

Oprócz W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - W EKONOMII - KOSZT NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYTWORZENIEM DOBRA LUB USŁUGI, NP. KOSZT SPRZEDAŻY LUB KOSZT OGÓLNEGO ZARZĄDU. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x