INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGENCJA to:

instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGENCJA

AGENCJA to:

przedstawicielstwo urzędu, kraju (na 7 lit.)AGENCJA to:

budynek przedstawicielstwa urzędu, kraju (na 7 lit.)AGENCJA to:

instytucja, firma lub jej część, działająca w pewnej dziedzinie (na 7 lit.)AGENCJA to:

przedstawicielstwo firmy działające na zasadzie dzierżawy (na 7 lit.)AGENCJA to:

budynek przedstawicielstwa firmy działającej na zasadzie dzierżawy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.853

ZAMIANA, CZARTER, WOTUM, BLASTODERMA, PRZYDANKA, TURGOR, CERAMIKA SZNUROWA, INTERPRETATOR, NABRZEŻE, BIFORIUM, KONTAKT, KOCZ, OKO OPATRZNOŚCI, RUCH, WYKŁADOWCA, COB, DIWA, ANTENA RAMOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, DZIEŁO, KISZONKA, TUM, DRAPACZ, SERYJNY MORDERCA, MNIEJSZE ZŁO, UWAGA, PRYMITYW, KOPROFAGIA, ŻARLIWIEC, CZWÓRKA, APRETURA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, DYMARKA, KROSNO, HAJDUK, MODERATOR, INTELIGENCJA WERBALNA, STYL, ADWOKAT DIABŁA, PLATFUS, SZEREG, BBS, KOŃCÓWKA, ZAPRAWA, WOLANT, LISTA STARTOWA, USTAWKA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, NEOPOGANIZM, MATURKA, KURAK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, OBRAZ, ZGRZEWKA, MONISTA, ODŁAMKOWY, HETEROMORFIZM, PAPILOTKA, BEZGŁOŚNOŚĆ, LESZCZYNA, SPECJAŁ, DEPILACJA, GALARETA, SZYCH, KLIN, TYRANEK, PUCH KIELICHOWY, SZKODNIK, GARNITUR, BENZOESAN SODU, CZARKA, WĘŻÓWKA, STOŻEK DZIOBOWY, APARAT, GURU, KALKA, NIERUCHAWOŚĆ, KRATER, KOŹLAREK, ZABYTEK RUCHOMY, PARABANK, SCHERZO, LISTWA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, RUMIENIEC, BIUSTONOSZ, URLOP WYCHOWAWCZY, NIEBIOSA, PRZELICZNIK, ŚMIERTELNIK, CHEMOATRAKTANT, KOSZTORYS INWESTORSKI, INNA PARA KALOSZY, SIEĆ KOLEJOWA, LEWACTWO, ŁABĘDŹ BEWICKA, PŁYTA PILŚNIOWA, NUDZIARZ, WÓŁ, ANTYKOAGULANT, STORYTELLING, PAMIĘTNIK, DROGA BEZPRZETARGOWA, SAMOOKALECZENIE, PREFIKS, CHOROBA LENEGRE'A, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, DANSKER, ARABESKA, PORTFEL, BRIK, POSUW, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KACZKA DZIENNIKARSKA, ZIARNECZKO, RAPTULARZ, WYGIĘCIE, GNIEW, PIECZYWO, KISIEL, MIGAWKA CENTRALNA, WŁOSY WENUS, EMALIA, KLUCZ, SAMOWOLA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SŁODYCZ, PODDAŃCZOŚĆ, PALETA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, UKŁAD NIEINERCJALNY, WATA, STREETBALL, SCENARIUSZ, OKUPACJA, ROZŁOGI, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, SYBIRSKI, PODSTAWA, EŁK, CUKIER WANILINOWY, ZNAK PISARSKI, APRETUROWANIE, PODCHLEBSTWO, ALLEGRO, SZTUKA, BIAŁE PLAMY, CZARNA LISTA, KLASTER DYSKOWY, DUPERKA, ELEKTRODA SZKLANA, ZACHOWANIE, CIĘŻKA ARTYLERIA, LODOWNIA, HIPOTROFIA, HOFRAT, SKARYFIKACJA, BEZANMASZT, HODOWLA PIERWOTNA, CYNGLE, CYRK, ELIPSA, RYGIEL, CIEK, SIODEŁKOWCE, CHÓR, SZPALTA, DZIELNICA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, OGNISKO, FLINTA, OSTROWIANIN, MAKATKA, FILET, ESKORTA, KOMBAJN ROLNICZY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, UKRYCIE, GRUBOŚĆ, PRAWO WEWNĘTRZNE, KAPUŚCIANA GŁOWA, SPICHLERZ, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, PAPROĆ WODNA, TRAGIZM, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GATUNEK ZAWLECZONY, POMÓR, USZAK, TREP, DOLMAN, CALYPSO, GUMKA, ATTYKA, KIELICH, SYMBOLICZNOŚĆ, KOŁNIERZ, KOLUMNA, TRZYNASTY, PELAGRA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, POKŁAD, ZAZDROŚĆ, WYROCZNIA, SEJSMOGRAM, MEPAKRYNA, BEZWODNIK, KŁOPOTANIE SIĘ, KANAŁ, SZUBIENICA, AMBRAZURA, PRZEKŁADNIA, AKOMPANIAMENT, PATOGEN, PALPACJA, DYSTYCH, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, POLIPTYK, KOLEC, AKTYWISTA, EGZORCYZM, TRÓJKĄT, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ODSKOK, KANALIZACJA KABLOWA, PIERWSZOŚĆ, GESTALTYZM, PISZCZAŁKA, LASERUNEK, PARK MASZYNOWY, CYPRZYN, SODA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, RODAMINA, POŁYSK, WELWET, PARKA, METODA PORÓWNAŃ, MINERAŁ, ELEMENT, ROLADA, NOTOWANIA, PLASTYKA, FARMERSTWO, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, BARWY NARODOWE, KONTROLA SKARBOWA, DZIRYT, MINIVAN, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ZAROBEK, ERPEG, KUTIKULA, BALECIK, ZŁA PRASA, PRZYCHYLNOŚĆ, CZECZOTA, OBRÓT, KLINIEC, MIŁOŚĆ, PIASTA, IMPLIKACJA MATERIALNA, PASZPORTYZACJA, ZGRUBIENIE, GEODETA, ORZESZEK PINIOWY, MUZA, KLIKER, KATAPLAZM, TEATR LALEK, NORBLIN, SIODZI, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DZIERŻAWCZOŚĆ, KACENJAMER, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, FILECIK, SZTURMAK, ŁADOWNICA, HARMONIJNOŚĆ, KWASEK, SMAK, ŻUŻEL, NIHILIZM, ZGIĘCIE PODESZWOWE, HAMULEC, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DANIEL DUBICKI, BABUŚKA, LAMA, LIGAND, GATUNEK MIESZANY, SUBRETKA, CZEK IMIENNY, KAPITAŁOWOŚĆ, ?ŁUPEK BENTONITOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGENCJA instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGENCJA
instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x