INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGENCJA to:

instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGENCJA

AGENCJA to:

przedstawicielstwo urzędu, kraju (na 7 lit.)AGENCJA to:

budynek przedstawicielstwa urzędu, kraju (na 7 lit.)AGENCJA to:

instytucja, firma lub jej część, działająca w pewnej dziedzinie (na 7 lit.)AGENCJA to:

przedstawicielstwo firmy działające na zasadzie dzierżawy (na 7 lit.)AGENCJA to:

budynek przedstawicielstwa firmy działającej na zasadzie dzierżawy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.853

MIEJSCE, KOPARKA, MASTYKS, GLUKOMETR, ADAPTACYJNOŚĆ, KONWOLUCJA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ZABURZENIE, IZBA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PODCHLORYN, POWĄTPIEWANIE, TYSIĄC, WYPALANKA, BANANOWIEC, ŻUBR WĘGIERSKI, DROŻDŻE, JUJUBA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, BAZA ODSETKOWA, RÓŻOWIEC BIAŁY, ŚMIERDZIEL, LIST, SZCZĘK ORĘŻA, PACHNOTKA UPRAWNA, ENTEROTOKSYNA, ZAŚLEPIENIE, ZŁA PRASA, GRA, ZŁOTOGŁÓW, BRZYDOTA, YORKSHIRE PUDDING, SEKULARYZACJA, FUTERKO, KOSZMAR, TRZECI, DALEKOPIS, OMEN, STOŁÓWKA, DŻINSY, APOGEUM, OPUS, KOLORYSTYKA, STEREOTAKSJA, PEDERASTKA, TENOR, PODZIAŁ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, MARKETING INWAZYJNY, OKRUTNOŚĆ, FOTOTROPIZM DODATNI, TECZKA, MNICH, DESZCZ, PIOŁUN, GOŁOBORZE, BROŃ BIOLOGICZNA, DRAPIEŻNIK, ROLNIK INDYWIDUALNY, GLIF, REJESTR KARNY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, PYSZCZEK, DEMONSTRACJA, TURBULENCJA, WYRAŻENIE, ALAN, GRZECHOTKA, ASEKURANT, MANTYLA, LIEBERMANN, RUCH BEZWIZOWY, MUR OPOROWY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ŻYWY TOWAR, KOMEDIA STAROGRECKA, ODMIANA UPRAWNA, JAZDA, KĄT PEŁNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, PODMIOT GOSPODARCZY, PUSTAK, NOCEK ALCATHOE, HAK, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, WIDEOMAN, JEDENASTY, POWAŻNY WIEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TERYNA, TESTOWANIE WZORCOWE, KOMORA NABOJOWA, JAZGOT, KUREK, BZYGI, JEZIORO ZAPADLISKOWE, LARYNGEKTOMIA, WYLOT, INTERES PRAWNY, CZĄSTECZKA, KOMENTARZYK, INSTYTUCJA, ELEGIA, KONFORMER, ANTENA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MOSTOWNICA, KORYTKO, TEORIA INFORMACJI, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PRZĄDEK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, LESZCZYNA, TABLETKA, REJESTR, KIJEK NARCIARSKI, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ESENCJA, KORONECZKA, RUBASZKA, EPOLET, MONOPOL, OBWÓD REZONANSOWY, JACHT ŻAGLOWY, KARTA RABATOWA, KOT DOMOWY, OBRONA STREFOWA, HIPERDŹWIĘK, EKOGROSZEK, BIAŁE PLAMY, SZKIELET, ŻEBRO, DOKUMENT, PATRZAŁKI, ŻYWIEC, OTWÓR WYLOTOWY, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, PROTEZA, WITAMINA, PĘTLICA, ZIARNECZKO, DOKTOREK, KATAR, JEGO WYSOKOŚĆ, NIDERLANDZKI, ZEKS, BERŻERKA, SAURON, POŚWIST, TLENEK, RING, MEMBRANA, KRÓLEWICZ, JAN, SZADŹ, MAŁPA, PAGON, GOUDA, SULFOTLENEK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PRZELICZNIK, DOMINO, PŁYWAK, DYPTYCH, SUW, FASZYNA, KANWA, KLESZCZE, AMBONA, GÓRNICA, CHANSON, KOMBAJN GÓRNICZY, OCIOS, TONACJA, BEZPOWROTNOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ASOCJACJA, SYGNAŁ, KIEŁBA, BEZECEŃSTWO, PEŁZAK, MILICJA, NIERUCHOMOŚĆ, SZAMANKO, DIWA, WYSŁUGA LAT, SUPERMAN, INSTANCJA, FORT, ZAKRĘT, LUBASZKA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, DOKTOR, ULGA PODATKOWA, KURS, MASZYNA DO PISANIA, DOSTATEK, PRZYRODNI BRAT, PRZYDANKA, ŁAZĘGA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, GAZOLINA, KWATERODAWCA, PÓŁWEŁNA, CZAS ZIMOWY, PREKURSOR, CHEMOTAKSYNA, PRAŻMO, DOKUMENT, DOLABELLA, LAWA PODUSZKOWA, INWALIDA WOJSKOWY, BIAŁA KSIĘGA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, ROŚLINA KOPALNA, ZAKŁÓCENIE, SZEŚĆSETKA, PRZYPOŁUDNIK, PODWODA, WIECHA, KONWENT, AKROPOL, SKAŁA METAMORFICZNA, ZAWIKŁANIE, KAPER, ZASILANIE SIECIOWE, KANTOREK, RANWERSY, BABULINKA, LEŃ, DZIANINA, PRZENOSICIEL, ŚLIWA WĘGIERKA, PRYMITYW, GÓWNIARZ, BAZA PŁYWAJĄCA, WIGOŃ, PŁASKORYT, DACH HEŁMOWY, MECHANIZM, LIGA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DUPEK ŻOŁĘDNY, PŁOMYK, SKANER BĘBNOWY, PRAKTYKA, HOHENZOLLERNOWIE, ROZWAGA, RACJA, PASZTETÓWKA, MADRAS, BEZWŁADNOŚĆ, GŁOWA KOŚCIOŁA, NIECKA WYPADOWA, DEVELOPER, PŁUCA, IGLICA, KOLOKACJA, DOM REKOLEKCYJNY, AKT, PŁOZA, ZASADA REAFERENCJI, NEURON LUSTRZANY, CHOMIK MANDŻURSKI, ŚWIETLIK, LAMA, HERMA, FRYWOLITKA, SZAROWIPTERYKS, UTAGAWA, ZAŚLAZ, MIGOTANIE GWIAZD, PŁAT, KNAGA, LOBELIA, BOLERO, CHARYZMA, DEASEMBLER, CZAPKA TEKTONICZNA, AŁUN, KOREK, KLERK, MIELIZNA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, AWIONETKA, WIZA WYJAZDOWA, DNI OTWARTE, DZIANINA, FOTEL KLUBOWY, SOCJALIZM UTOPIJNY, WYSTARCZALNOŚĆ, BANAN, DAWCA NARZĄDÓW, MEGATSUNAMI, KUCZKI, RAJKA, ?USTRÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGENCJA instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGENCJA
instytucja rządowa lub pożytku publicznego działająca jako podmiot gospodarczy (na 7 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - INSTYTUCJA RZĄDOWA LUB POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast