WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA to:

wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 27 lit.)SANEPID to:

wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.156

PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MICHOACAN, CYFRA DZIESIĘTNA, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, SAKSONIA, SAPROFIT, HEBAN, POWIŚLANIN, GIZA, ŚWIĘTY, KULTURA LATEŃSKA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, KAPITANAT, SITO, TUPECIK, MAUBEUGE, CHÓR, INFORMACJA, POWIŚLE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ARMIA, KALAMBUR, WYKONAWCA, RUSTAWI, PASTEL, BURNET, KOTA, FILTR POWIETRZA, BAYONNE, KIJÓW, KOŃ DUNAJSKI, HORODNICZY, SAMOODNOWA, AFIKSACJA, KALIBRACJA, HORSENS, SUR, KARIERA, CEBA, DYSKURSYWNOŚĆ, STACJA SANITARNA, KOMPOZYCJA, WIEK BALZAKOWSKI, LUJ, GENUA, SIEĆ TROFICZNA, KOLCZAKOWATE, SIERADZ, SOCJOEKONOMIKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CZOŁÓWKA, UBÓSTWO, PIOTROGRÓD, CHIRURGIA DZIECIĘCA, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, BARO, KAZAŃ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MELILLA, ZDROWOTNOŚĆ, USŁUGA INTERNETOWA, ICHTIOBIOLOGIA, MIASTO, PLECIONKA, OPOS, WAŻNIK, SŁUŻBA HYDROLOGICZNA, MONIKA, GADSDEN, PROBABILISTA, PACHOŁEK, POZIOMICA, ORKAN, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, IRONICZNOŚĆ, BREW, KAWALEC, ARANJUEZ, SINES, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KRZYWA POPYTU, FREDROLOG, PARTNER, WARMIŃSKI, OLIWKA, PASTERSKOŚĆ, GIŻYCKO, EMPORA, ŻABY WĄSKOPYSKIE, GIPSOTEKA, TRATWA, PIĘTRO, CHARCOT, AGENCJA, STOSUNEK PRACY, CZEK PODRÓŻNY, BRUS, ELEUSIS, BLYTH, DZIOBAK, KOSTARYKA, MURCJA, SILNIK DWUKLATKOWY, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, ADIDAS, WYMIANA KULTURALNA, WOLNY STRZELEC, KOMITET KOORDYNACYJNY, TURAWA, WIESZAK, BALET, PIECZYWO CHRUPKIE, KULTURA OBRAZKOWA, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, CZKAŁOW, WORKOWCE, APLIKACJA REFERENDARSKA, MIRAKL, BUŁKA KIELECKA, BURG, INGRES, EKOSFERA, SYSTEM OPERACYJNY, KURACJA, SOŁA, INTEGRACJA, BIOGERONTOLOGIA, EBNAR, EKSPARTNER, OPIEKA TERMINALNA, WARWICK, STERN, PSYCHOLOGIA, WYWIAD, BIEDA AŻ PISZCZY, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, SOCZI, REMIS, PROSIAK, ASSAB, BAR, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, WÓZ KEMPINGOWY, KEBAN, SOWIET, RAJOKSZTAŁTNE, OPERATOR LINIOWY, PIERŚNICA, NUTRIOWATE, CAPELLE, POCHYLNIA, OHRID, CHERSOŃ, CHICOPEE, BERBERA, KASA, NAKŁO, SPRAWNOŚĆ, WIZERUNEK PUBLICZNY, MOIETA, BIBLIOTEKA GENOWA, ASTYGMATYZM, PRZESTRZELIWANIE, GIESSEN, ADIDASEK, WOSKOWATOŚĆ, RIESA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, POMOC, ZUTPHEN, DUMFRIES, ŚNIOT, CZEKA, IPOH, KLUB SPORTOWY, POLIMAT, SAFADŻA, RENATURACJA BIAŁKA, PODGRUPA NORMALNA, BENNET, ŚRÓDBŁONEK, MEMPHIS, FLEKAINID, DIAKONAT, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, KROPKA NAD I, ŚMIGACZ, OPATÓWEK, EKLEKTYZM, STEROWANIE NUMERYCZNE, TAŚMA, CEUTA, ENDOPSAMMON, EPERNAY, ROPOWICA KŁĘBU, ABEOKUTA, REDA, ELEKTROENCEFALOGRAF, TEJU WODNY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, REFERENDUM LOKALNE, ZOONOZA, BOLZANO, BALANS, MOGUNCJA, BAYTOWN, STOCZEK ŁUKOWSKI, NACZELNOŚĆ, ORBITA BIEGUNOWA, DOZORCA, BEZKARNOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, WŁOSEK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, EUFONIA, ZEGAR PIASKOWY, LINDBLAD, NEGATYWIZM, LENKORAN, KOPER, WSCHÓD, DEVA, TIKSI, DOCHÓD, USHUAIA, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, LNORNO, PORTINARI, BABIN, FUNDUSZ, WAMPIR, WOLA BOŻA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, DESPOTYZM, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KRANJEC, KRAJ DWUJĘZYCZNY, POMINIĘCIE, APARAT GĘBOWY, DROGA PŁCIOWA, SESJA, SKŁADANKA, CZEPEK, IZMIT, ULSAN, ASYMILOWANIE SIĘ, KIERKI, PENTIMENTO, ANNONAY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PODWIJKOWATE, OBLĘŻENIE, IZNIK, TORPEDO, OPERATOR, ĆMA, PRESTON, SYNERGIZM, ROZMIARÓWKA, DATARIA, TABKA, JASTRZĘBIE OKO, HARTFORD, MULARSTWO, ALMARAZ, WYPALANKA, PUŁAP, SOLEDAD, DOUAI, PIANKA, KONTRAST, NAMUR, DESPOCJA, KANE, KNOT, FARGO, KONKURENCJA, TRASZKA, SZCZUDLARSTWO, HOMOGENIZATOR, MANTELLOWATE, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, BEZROBOCIE JAWNE, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, EGZEGETA, CONNECTICUT, WIOSENKA, RZUT, USKUDAR, EBRO, CZAPLA, OSHIKOSH, MOLISE, KIEŚ, LECZNICTWO, KOLIN, BRACK, OCZNIIK, ?RYBIŃSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 27 lit.)
SANEPID wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 27 lit.).
SANEPID
wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia (na 7 lit.).

Oprócz WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WYSPECJALIZOWANA INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI HIGIENY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x