USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABLACJA to:

usuwanie warstw powierzchniowych materiału poprzez jego topnienie i sublimację, wywołane przez tarcie i siły oporu atmosfery (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABLACJA

ABLACJA to:

proces topnienia, ubywania śniegu lub lodu tworzących lodowce (na 7 lit.)ABLACJA to:

w geologii: proces spłukiwania, wymywania gleby i przesuwania jej w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową (na 7 lit.)ABLACJA to:

zabieg kardiologiczny, który wykonywany jest w celu trwałego wyleczenie rodzaju zaburzenia rytmu serca nazywanego częstoskurczem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.414

PROTETYKA, ZACHMURZENIE, ZIEMIA OBIECANA, NEUROTRANSMITER, MIARODAJNOŚĆ, OPERATOR UNITARNY, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, PRAWA OSOBISTE, CHODNIK, SODOMA, BAŁAGULSZCZYZNA, POPRAWKA, AUTOMAT LOSOWY, AUDIOBOOK, MAKRON, PREFINANSOWANIE, LOKACJA, LINIA EMISYJNA, PRZYPADEK, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, OPTYKA KWANTOWA, KĄPIEL BARWIĄCA, WYRAŹNOŚĆ, BÓL ŚWIATA, APOLIŃSKOŚĆ, OKO, ODTWÓRCA, MALIMO, WÓŁ, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ENTEROTOKSYNA, DESZCZÓWKA, BRAZILOZAUR, SWOISTOŚĆ, PRĄD MORSKI, FRANCISZKANIZM, DERYWACJA INTERFIKSALNA, WULGATA, WYKRÓJ, TERMIN ZAWITY, TRAGICZNOŚĆ, EROZJA WSTECZNA, MANIERKA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, PODSZEWKA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, PALIWO KOPALNE, STANDING FINANSOWY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, DOMEK JEDNORODZINNY, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BOJKOWSZCZYZNA, SMAR, OBRÓT WTÓRNY, KSIĄŻĘ, HOT, WIZYTÓWKA, CZARNA OSPA, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, KOŃCÓWKA, TICO, ALBERTA, KASZA PERŁOWA, OBYCZAJE, ZNAK, VACATIO LEGIS, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, MARIO, RDZA ZBOŻOWA, CZAMARA, EGZEMPLARYZM, ŚLIMACZEK, PROGRAM NAPRAWCZY, WYDAJNOŚĆ PRACY, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, BROSZA, BIAŁY SPORT, TATUAŻ, ŚWINKA, KURANT, WIOŚNIANKA, KONSTYTUCJA, ZAUROZUCH, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, WALEC KOŁOWY PROSTY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, RYNGRAF, SZTUKA ZDOBNICZA, ANALIZA CZYNNIKOWA, ANALIZA SYSTEMOWA, PŁASKLA, MAKAK CZUBATY, JANOSIKOWE, WARTOŚĆ NOMINALNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, SZWABSKI, TECHNIKA CYFROWA, SZYPLIN, KRÓL, ŚCIGAŁKA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, EGZOSFERA, DWUMECZ, OLDENBURGER, PRZEBIEG, IMACZ, KOROZJA BIOLOGICZNA, TRANSPARENCJA, KRĘGARSTWO, KILWATER, WYKOP, HURYCKI, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, CZUJNIK KONTAKTOWY, SUPERKLIENT, ARSENAŁ, SEROHEMATOLOGIA, OKRĄG CARLYLE'A, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ALF, NIOB, LEGAT PAPIESKI, OLEJARZ, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, CIŚNIENIE ŻYLNE, UDŹWIG, PERFUZJA, KONTYNUATOR, PUNK, ODMIERZACZ, RADIAN, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PROGNOZA POGODY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, JOGURCIK, PRAWO BERNOULLIEGO, LENINÓWKA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, ZEPPELIN, REAKCJA SPRAWCZA, OKSACYLINA, MENSA, ZNACZEK SKARBOWY, YPRES, MORENA KOŃCOWA, METR KATOLICKI, CERES, MARUDERSTWO, EFEKT KURTYNOWY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, FEDRUNEK, DOMINO, BUSINESS PLAN, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, CHOMĄTO, JON WODOROWY, BESKIDNIK, CELIAKIA, EFEKT ELIZY, WODOWANIE, MIKROFALÓWKA, OKLEPIEC, OGIEŃ ZAPOROWY, ŁAZARZ, STAN, PADACZKA ODRUCHOWA, EKA-PIERWIASTEK, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, OKRES PRZEDRZYMSKI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, AERONOMIA, REJESTR OKRĘTOWY, DEPRYWACJA POLITYCZNA, CUKRZYCA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, GORĄCZKA HAVERHILL, MIKONAZOL, KHUZDUL, ETHSHAR, OAZA, HELMINTOLOGIA, LAS, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TELEGRAM, PÓŁGOLF, PŁACA MINIMALNA, KĄT ŚRODKOWY, FILIPIN, GŁOS WARGOWY, KOLORYMETRIA, TYRANIA, FRENOLOGIA, PODŹWIĘK, KONFORMACJA, DOWÓD, HUROŃSKI, SKUTECZNOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, STATEK KORSARSKI, SYMARA, DAUMONT, GIPSORYT, PARAFIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, SPOTKANIE MODLITEWNE, GLISSANDO, BIEL, ORKIJSKI, HORMON PŁCIOWY, BURGRABIA KRAKOWSKI, RZAZ, ROSZCZENIE ZWROTNE, TERMOSTAT, DOSTĘP, WYWIAD, AMNIOCENTEZA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, OKTANT, STARONORDYCKI, CIŚNIENIE STATYCZNE, RUCH, KREOL, DYN, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, EXPLORER, TEILERIOZA, HORMON TROPOWY, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, FAJKA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, MIÓD SZTUCZNY, GARGAMEL, TRANSPOZYCJA, WEKTOR, BIEGUN NIEBIESKI, BROŃ ATOMOWA, EUGENIKA, WYDZIELINA ORGANIZMU, ŚCIANKA, EMAIL, CEDUŁA, GENERAŁ, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, MIKROEWOLUCJA, KOREAŃSKI, LANCET, ODŁÓG, DYSKRYMINACJA CENOWA, REDINGOT, BIAŁY TRĄD, ZASPA, SPAWALNOŚĆ, CHROMOSOM, OKLUZJA, ZNAK PIENIĘŻNY, PASO PERUWIAŃSKI, KAPROZUCH, ORDONANS, PRZEPAD, SANKCYJNOŚĆ, DOM WOLNOSTOJĄCY, FAWORYT, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, SPISEK, GŁOWICA BOJOWA, CYTWAR, WSTECZNICTWO, HIDŻAB, CUCHA, MICRA, SKAŃSKI, DYSPOZYCJA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, REFLEKS, GLORIA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, WYDATKI INWESTYCYJNE, CYKANIE, BANDOLET, WYGASZACZ, PTASZNIK GIGANT, BON OŚWIATOWY, EFEKT SNOBA, PRZEKLEŃSTWO, TEK, DROGA PUBLICZNA, ANTIFA, BERKELEY, ODPŁATA, SPÓŁKA-CÓRKA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, HELIOGRAFIA, ZAPPOWANIE, MAGAZYN, ?UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABLACJA usuwanie warstw powierzchniowych materiału poprzez jego topnienie i sublimację, wywołane przez tarcie i siły oporu atmosfery (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABLACJA
usuwanie warstw powierzchniowych materiału poprzez jego topnienie i sublimację, wywołane przez tarcie i siły oporu atmosfery (na 7 lit.).

Oprócz USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - USUWANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁU POPRZEZ JEGO TOPNIENIE I SUBLIMACJĘ, WYWOŁANE PRZEZ TARCIE I SIŁY OPORU ATMOSFERY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x