RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAKIETA ATMOSFERYCZNA to:

rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 20 lit.)RAKIETA SONDAŻOWA to:

rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.416

LITOŚĆ, KASSAWA, MECHANIKA NIEBA, PALINKA, KONJUPKCJA, INSTYTUT, GASTROMANCJA, ULTRAMIKROSKOP, GMELIN, KĄT TRÓJŚCIENNY, PROMIENIOWANIE SZCZĄTKOWE, GRAFFITI, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, SZOT, TORUS, ODPRYSK, SUBRETKA, CHWYT, STENOKARDIA, SIŁY POKOJOWE, ASTROFOTOMETRIA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, LICZEBNIK, GARDEROBIANA, REGION, FILTR, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, WĘZEŁ, WEWNĘTRZNY, PLINTA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, POLE ŹRÓDŁOWE, ATRYBUCJA, TERAPIA HOLOTROPOWA, LOTNIK, FALA, IMMERSJA, BARIERA JĘZYKOWA, ORTOGRAFIA, DUŻA ŁYŻKA, ŁAWA DZIAŁOWA, DYNAMIKA NIELINIOWA, AKWAFORTA, BEZTORBIKI, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, SPACJA, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, GAZ PRZEWODOWY, PLATFORMA CYFROWA, BRUK, TRAWLER, ZŁOŻENIE FUNKCJI, ALTAZYMUT, PRANIE, SZCZYTÓWKA, BINDOWNICA, SZPATUŁKA, PLANETARIUM, SSAWKA, SĄCZEK, WSZECHŚWIAT, METODA ZERO-JEDYNKOWA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, PHISHER, STAN SPOŁECZNY, PŁASZCZYZNA Z, DRIP, MIARKA, EMISJA, ODKOP, METEOR, PODJAZD, MONITORING WIZYJNY, ZWÓJKI, WAFEL, PARA DWOISTA, PELOTA, MUZEUM, WIDEOKONFERENCJA, ODMRAŻACZ, CYSTERNA, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, PLATFORMA SATELITARNA, ZBIÓR WYPUKŁY, LUGIER, SZPERACZ, SKYLAB, OPŁOMKA, MENZURKA, PŁYN, MACIERZ GRAMA, KOPERNIK, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, CISZA, FANPAGE, SKRZYNKA MAILOWA, SOLIDARYZM, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, FIRMAMENT, KONKATENACJA, POLĘDWICA, POCZTA ELEKTRONICZNA, PĘTO, TEORIA CIAŁ, SAMPAN, KLAPA, KOLATOR, NIEBIOSY, ANALIZA WARIANCYJNA, TEMPERA, TARAN, CZĘŚĆ, KORBACZ, FRYWOLITKA, KLAUZA, NASKÓREK, ASTROKOMPAS, PĘCHERZ ŻYWICZNY, LUNETA, HAWORTH, GENETYKA KLINICZNA, LARYNGOSKOPIA, MAILOWANIE, PIEC RETORTOWY, KWARCÓWKA, OZNACZENIE, ALMARIA, JONOSFERA, CZARTER, WEKTOR BAZOWY, TRYMER, SOCJOLOGIA MIASTA, NATRYSK, SZPARKA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, CHOROBA ORMONDA, ILUZJONIZM, ELIKSIR, BADANIA SYSTEMOWE, ORGAN, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, CZYSZCZARNIA, PŁAWIK, SYRENI ŚPIEW, SULFADIMIDYNA, PRODIŻ, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, ASTROMETR, ŻABKA, CIAŁO SKOŃCZONE, GRAMOFON CYFROWY, MILICJA OBYWATELSKA, WIELKI MISTRZ, WAGA, FILTR, DIAFANOSKOPIA, HYDROX, SATKA, PUCHAR DZWONOWATY, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, MONTAŻ, RUGI, HIEROTOPOGRAFIA, NASYCANIE, NAPĘD HYDRAULICZNY, PLATFORMA NAFTOWA, HAFCIARSTWO, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, STATEK ŻAGLOWY, PERGOLESI, GRZYB PODSTAWKOWY, JATROGENIA, ŚCIĘCIE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, LAKSACJA, ANTROPOLOGIA, OFENSYWA, BRANDZEL, MIKROCZĄSTKA, PROCES CHEMICZNY, WIELKOŚĆ, CHALLENGE, WYCISKARKA, ŚWIATŁO ZIELONE, OKTANT, EMOTIKONA, HISOWANIE, KARBURYZATOR, HOROSKOP, FALA, BALISTA, SATELITA METEOROLOGICZNY, DYSK KOMPAKTOWY, PIORUNOCHRON, UŚCISK, ANALIZATOR, INTERFEROMETR RADIOWY, WĘŻOWIDŁO, TROPOSFERA, PIŁA CZOPOWA, GÓRKA, DEMOTYWATOR, JAKUBKA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, RZECZ, HARDTOP, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KORONA, IMIĘ, MIEDNICA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, GALWANOKAUTER, NIEOBLICZALNOŚĆ, KORONA, KOSIBA, ILOCZYN WEKTOROWY, DOŁKOWNICA, KORDELAS, GRA CYLINDRYCZNA, MUSZLA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, WZÓR SUMARYCZNY, CHLOREK HEMATYNY, MARIONETKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, LUZIK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, INDUKTOR, RADIOSTACJA, LINA HOLOWNICZA, FUNKCJA FALOWA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, GEOLOKALIZACJA, FUNT ANGIELSKI, TRAŁOWANIE, KAPISZON, ASTRONOMIA SFERYCZNA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, OSMOND, ZAWÓR, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, WASAL, TORTOWNICA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, BEKAN, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, MAGNETOGRAF, ACHTEL, PRZYMUREK, LICZBA BRINELLA, BLINDGAFEL, TABLICA, IMMUNOFLUORESCENCJA, MIGOTANIE GWIAZD, NIEBIANIN, NIEBIOSA, MEDGYES, WYCZARTEROWANIE, EFEKTOR, CHERUBIN, CYKL ASTRONOMICZNY, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, LIKLINA, STRATYFIKACJA, FOLA, TELEMARK, KOMENTARZYK, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, WYPADKOWOŚĆ, KIEŁBASA, PRASA OD OWOCÓW, BITA ŚMIETANA, PAGODA, FILOLOGIA, POTENCJAŁ BŁONOWY, RĘKAW CUKIERNICZY, DYKTATORSTWO, LOVELL, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, OBSŁUGA, ŁÓDŹ WIOSŁOWA, LISTA, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, BLASTODERMA, PÓŁPIĘTRO, ARIANE, APROKSYMACJA, JĘZYK FLEKSYJNY, WAN, LODOWNIA, NALEWAK, RDZENIARKA, PLIK GRAFICZNY, KONIUNKCJA, ?JEDNOSTKA POWIERZCHNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.416 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAKIETA ATMOSFERYCZNA rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 20 lit.)
RAKIETA SONDAŻOWA rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAKIETA ATMOSFERYCZNA
rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 20 lit.).
RAKIETA SONDAŻOWA
rakieta służąca do sondowania i badania górnych warstw atmosfery, przestrzeni kosmicznej, bądź ciał niebieskich, za pomocą aparatury badawczej umieszczonej w głowicy (na 16 lit.).

Oprócz RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RAKIETA SŁUŻĄCA DO SONDOWANIA I BADANIA GÓRNYCH WARSTW ATMOSFERY, PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, BĄDŹ CIAŁ NIEBIESKICH, ZA POMOCĄ APARATURY BADAWCZEJ UMIESZCZONEJ W GŁOWICY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x