MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYDMUCHIWACZ to:

maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYDMUCHIWACZ

WYDMUCHIWACZ to:

osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania (na 12 lit.)WYDMUCHIWACZ to:

narzędzie, przyrząd do wydmuchiwania czegoś (np. śmieci) z otworów i innych mało dostępnych miejsc (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 677

MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MAŁA LITERA, GÓRKA, SMAROWIDŁO, KSIĘGA DOMOWA, TRANSPORTER, MIEDNICA, ŻYTO, LINOTYP, KLAUZA, MIESZACZ, MASZYNA INDUKCYJNA, ŚRUTOWNIK, LINA HOLOWNICZA, SPRAWDZARKA, KLIN, MENDEL, CIĄGARKA, WALEC, WSPINALNIA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, PRZYSIEK, FORMIERKA, MŁYNEK, PODRYWKA WĘDKARSKA, KULISA, TELEMARK, SAMPAN, TOKARKA, ZASUWA, MOTARKA, FUTRYNA, SZCZĘKOCZUŁKI, KAWA ZBOŻOWA, AGROPROMOCJA, NOŚNIK, SZPADA, ZBOŻA, JEDNOSTKA MIARY, BALISTA, WYDMUCHIWACZ, PRACA ROLNICZA, GŁOWNIA, RAMA, LIKLINA, CELOWNIK, ZSZYWARKA, MASZYNKA STEROWA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, STUDNIA ABISYŃSKA, CHWYTAK, SZOT, MAIL, BUSOLA DEKLINACYJNA, KLEPAK, WIERTŁO, AUTONOM, KARBURYZATOR, ZASIEK, SZAŁWIA, DROGA KROPELKOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, SZTUCZNE SERCE, WYDMUCHIWACZ, SUWACZEK, PLATFORMA NAFTOWA, LIGATURA, KLEJARKA, COUPER, WÓZ ASENIZACYJNY, MOST, ZBIÓR, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, MIĘDLARKA, ŁUBIA, CZYSZCZALNIA, MASZYNA TŁOKOWA, ZAPOLE, OBLEGA, MASZYNA CIEPLNA, GROTA OGRODOWA, LEWAR, WAŁ, MIARA, BLINDGAFEL, METEOROLOGIA ROLNICZA, PŁATOWIEC, BRANDZEL, PRZYCZEPNOŚĆ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SORTER, STOŻAR, WIALNIA, KOPARKA, MASZYNA DO SZYCIA, PSZENŻYTO, KLAWISZ, PŁACHTA, POMPA, MOSZAW, ODKAŻALNIK, DEKORTYKATOR, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROZGRZEWKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, PODBIERACZ, KOMBAJN, ZBOŻA, TRĄBKA FANFAROWA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, PUSZEK, TRENER, KOSTUR, KIT PSZCZELI, TRYMER, PRZEZWISKO, PIPA, MNICH, TARAN, ŚPICHRZ, KOŁCHOZ, KRĘCIEC, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, FILTR, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, PRZENOŚNOŚĆ, CIĄGNIK LEŚNY, TORBA, DZIEWCZYNA, BOCZNICA KOLEJOWA, MASZYNA ŻNIWNA, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, KOMBINACJA NORWESKA, WEKTOR, WILK, PRZESIEWACZ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, MAGLOWNICA, ZACISK, KRYPA, KUREK, WIZJER, SKRYTKA POCZTOWA, PODATEK ROLNY, FREZARKA KOPIARKA, SKALA BEAUFORTA, MASZYNA FORMIERSKA, GARBNIK, GRAFIKA UŻYTKOWA, CZEKAN, PAS STARTOWY, MASZYNA SZWALNICZA, ŁADOWARKA, ARBA, DRĄŻEK STEROWNICZY, DUŻA ŁYŻKA, LEPIARKOWATE, MASZYNA OBLEWNICZA, ANALIZA SWOT, TYNKOWNICA, ŚCINACZ ZIELONEK, WYDMUCHIWACZ, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, KOMP, CHWYTNIK, STATYSTYKA, ŁAWA DZIAŁOWA, TĘŻNIA, PITOS, KOMORA PYŁOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, NARĘCZAK, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, ŁAN, DOŁKOWNICA, ZBOŻOWIEC, ŚNIADANIÓWKA, DYSK TWARDY, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KUBEŁ, KORBA, PLEWA, ŁYŻKA STOŁOWA, PISMO HIERATYCZNE, KALKA, WYTYK, TARKA, ALTIMETRIA SATELITARNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, FARBA PROSZKOWA, NIESTACJONARNOŚĆ, WOJSKA RAKIETOWE, PARTYZANA, PYTA, BROŃ SIECZNA, SURMA, BANIA, APRETURA, TUSZ, SPICHRZ, LOCH, ORKISZ, JUMPER, ZBOŻA, MĄKA, WEWNĘTRZNY, ANTAŁEK, GRZĘDA, BROŃ, MASZYNA KUGLERSKA, TAUBE, RÓŻDŻKA, MAGAZYNEK, MASZYNA CYBERNETYCZNA, GLIZA, CEPY, CZESALNIA, PODATEK GRUNTOWY, SILNIK, JEDNOSTKA, RUŃ, HYDROX, LINOLEUM, POLĘDWICA, OWIES, INTERCEPTOR, TURMA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, OFFSET, KRÓBKA, NASTĘP, POCZTA ELEKTRONICZNA, EKSKAWATOR, MASZYNA ANALOGOWA, ŁUSKA, KOLCZYK, PRZĘDZARKA, ŁOPATKA, WIOSŁO, GARDEROBIANKA, KAPSUŁA RATUNKOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KASSAWA, EUROPALETA, ŁAMACZ, RÓW, TŁUMIK, PRZEKOS, AUTOMAT LOSOWY, DOMY, WOSK PSZCZELI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZEWIĄZ, TRANSPORTÓWKA, ROZKŁADARKA, DIAGNOSTYKA, KLISZA, KOZA, KLATKA, ŚLUZA WAŁOWA, MASZYNA TŁOKOWA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, TARCZKA, PRZEWIĄSŁO, STALÓWKA, KLAPA, MACKI, ORKISZ, KAWA ZBOŻOWA, CHLEBAK, MŁOTKOWNICA, SILOS ZBOŻOWY, STOPKA, BODZIEC, ŁAN, KOPARKOŁADOWARKA, RODENTYCYD, STODOŁA, TRANSPORTÓWKA, KSYLOL, KOLORÓWKA, TŁUMICA, BRAS, KOPACZKA, DZIENNIK PODAWCZY, SUBRETKA, MASZYNA ROLNICZA, ŁASZT, ODMRAŻACZ, BOM, MLECZKO, KAWA ZBOŻOWA, KUSKUTA, PIŁA CZOPOWA, KONEW, PRASA, NAPEŁNIACZ, ?GAJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYDMUCHIWACZ maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYDMUCHIWACZ
maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast