MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYDMUCHIWACZ to:

maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYDMUCHIWACZ

WYDMUCHIWACZ to:

osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania (na 12 lit.)WYDMUCHIWACZ to:

narzędzie, przyrząd do wydmuchiwania czegoś (np. śmieci) z otworów i innych mało dostępnych miejsc (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 677

PERGOLESI, ABAŻUR, MILICJA OBYWATELSKA, TELEMARK, ARBA, SNOWARKA, ŁUPACZKA, PODBIERACZ POKOSÓW, GNOJNICA, OTRĘBY, MAGAZYNEK, BANDERFAŁ, SURMA, PŁACHTA, NOSIŁKI, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, TRANSPORTÓWKA, ZASIEK, WOSK PSZCZELI, PILARKA, SSAWKA, MASZYNA KUGLERSKA, DOMY, KUTER, KOZA, MASZYNA OTWARTA, MĄKA ORKISZOWA, SZUBIENICA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TARAN, ŁAWA DZIAŁOWA, MASZYNA WIRNIKOWA, SOŚNIK, PAKULARKA, WSPINALNIA, SZOT, ZASUWA, KOPARKA, OVERLOCK, MASZYNA DO PISANIA, WYDMUCHIWACZ, KOPARKOŁADOWARKA, PODBIJARKA TOROWA, GRZĘDA, MLEWNIK, PLAYER, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, WIERTŁO, SIECZKARNIA BIJAKOWA, AUTOMAT LOSOWY, ŚPICHRZ, SZTUCZNE SERCE, GARŚĆ, STOPKA, ALMARIA, GALETA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PTASIE MLECZKO, LIKLINA, KORBA, CELOWNIK, ŁYŻKA STOŁOWA, BARWIARKA ZWROTNA, TRANSPORT, ZSZYWARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ŻNIWIARKA, STOŻAR, MASZYNA TURINGA, KOLORÓWKA, DIAGNOSTYKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, BEKAN, STATYSTYKA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA DROGOWA, TABLICA, MASZYNA, HOLLINA, TOKARKA, MAGNETO, PIRAMIDA, BROŃ, SZPATUŁKA, KESON, ŚCINACZ ZIELONEK, KORONKARKA, KOLCZYK, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, CEP, RÓŻDŻKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MOSZAW, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, ŁATA, TRYMER, BOCZNICA KOLEJOWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, RICE, JUMPER, PRZENOSICIEL, TRANSPORTEREK, STOS, EUROPALETA, NOŚNIK, ŁUSKA, MIĘDLARKA, DOMY, PIŁA DIAMENTOWA, MAIL, WILK, RAKIETA SONDAŻOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SILNIK, OWERLOK, MODERATOR, AUTOMAT, CIĄGNIK LEŚNY, SĄCZEK, MASZYNA CYBERNETYCZNA, LINA HOLOWNICZA, MASZYNA DO SZYCIA, LATAJĄCY DYWAN, PRZEKOS, MENAŻKA, WAŁ, MASZYNA, CAŁUN, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, MAŁA LITERA, KLIN, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, NASTĘP, PRZĘDZARKA, ŻYTO, PRZEZWISKO, JAŚ WĘDROWNICZEK, MIESZACZ, ANALIZATOR, KROSNO, MŁOT, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, KSIĘGA DOMOWA, GLIZA, WEKTOR GENETYCZNY, NOŚNIK, DZIEWCZYNA, MNICH, FOLA, KLAWISZ, ANALIZA WARIANCYJNA, KUTER, TURMA, PODRYWKA WĘDKARSKA, PODŚCIÓŁKA, SORTER, RDZENIARKA, MASZYNA SZWALNICZA, OGRZEWANIE, WOLE, KOWARKA, APRETURA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, MĄKA ORKISZOWA, MASZYNA LICZĄCA, GAJA, MASZYNA CIEPLNA, PŁATOWIEC, PRACA ROLNICZA, WEWNĘTRZNY, METEOROLOGIA ROLNICZA, KOSIARKA, POMPA OBIEGOWA, ZBIÓR, KUREK, ŁAMARKA, TUSZ, PRASA, ROZCINACZ, SZEFEL, ROZPORNICA, ODMRAŻACZ, POMYWAK, SUMA KONTROLNA, KASETKA, PALETA, CHWYT, ŁAMARKA, TRZONEK, GRZĘDA, KOMÓRKA PŁCIOWA, ŁAPA, CHWYTAK, ANTAŁEK, CHLEBAK, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, EKSKAWATOR, PSZENŻYTO, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KUKURYDZA, ŁASZT, WYDMUCHIWACZ, ŁAMACZ, OKOP, PRZYSIEK, POMPA CIEPŁA, TERMOSUBLIMACJA, RIFF, KOPACZKA, PAS STARTOWY, WIEŻA WIERTNICZA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KRÓBKA, WALEC, KAPAR, MASZYNA ANALOGOWA, KOMÓRKA ROZRODCZA, MAGIEL, STACJA PRZESYŁOWA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PARTYZANA, KOŁNIERZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, CHWYTAK, KORZEC, GORZELNIA ROLNICZA, KOMBAJN, KOŁCHOZ, POKOST, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, METODA PORÓWNAŃ, ŁAN, CEPY, KASSAWA, FALEŃ, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, PRASA, KOMORA PYŁOWA, BANIA, KURSOR, ŁOPATECZKA, DYSK TWARDY, SKRYTKA POCZTOWA, MOTARKA, TŁUMICA, WELON, CZERPAK, ŁUK OPOROWY, SELSYN, METODA ODCHYLEŃ, FALOWÓD, SPRZĄCZKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KLAUZA, MASZYNA ŻAKARDOWA, IMIONISKO, SILNIK ELEKTRYCZNY, ŁAN, KAWA ZBOŻOWA, LINOLEUM, KUSKUTA, PODTRZYMYWACZ, CZESALNIA, MASOWIEC, TRYJER, KAWA ZBOŻOWA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, MASZYNA ROLNICZA, COUPER, FUTRYNA, BODZIEC, OWIES, ORKISZ, PRZYCZEPNOŚĆ, CEP, KOWARKA, STALÓWKA, KOMBAJN GÓRNICZY, FARBA PROSZKOWA, FILIŻANKA, MASZYNA FORMIERSKA, PRASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PALETA, MYJKA, LINOLEUM, ODSYP, NOSIŁKI, ZBOŻA, TACKA, KONEW, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, CEWNIK, PODATEK ROLNY, PAS ROZBIEGOWY, REWERSAŁ, FANPEJDŻ, WOSK ŻÓŁTY, ?KILOFEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYDMUCHIWACZ maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYDMUCHIWACZ
maszyna rolnicza służąca do przenoszenia zboża (na 12 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA ZBOŻA. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x