MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTONOM to:

maszyna samosterowna wyposażona w homeostat (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 253

MASZYNA KOMUTATOROWA, KAPAR, MASZYNA MATEMATYCZNA, PERLAK, TOKARKA, ODLEWARKA, POMPA OBIEGOWA, SORTER, ARYTMOMETR, KORONKARKA, OWERLOK, MAGLOWNICA, PEDAŁÓWKA, MIĘDLARKA, NASTĘP, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, STANOWISKO, PRZENOŚNIK CIECZY, STALOWNIA MARTENOWSKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, CIĄG PIESZY, OVERLOCK, PIKÓWKA, REWOLWER WIĄZKOWY, PAKULARKA, AUTOMAT LOSOWY, MŁOT, LEKKA ARTYLERIA, KOWARKA, CZYSZCZALNIA, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MŁYN, MOTARKA, PIŁA DIAMENTOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, CENTRUM OBRÓBKOWE, GARŁACZ, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA KUGLERSKA, WYCIĄGARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, TOKARKA REWOLWEROWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOMBAJN, POMPA CIEPŁA, MASZYNA INDUKCYJNA, ROZRZUTNIK, ODLEWARKA, MASZYNA DO SZYCIA, TRENER, ŻNIWIARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CZARNY CHARAKTER, ZWIJARKA, RICE, SILNIK ELEKTRYCZNY, MAGIEL, KOPACZKA, ŁÓDŹ WIOSŁOWO-ŻAGLOWA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, PODBIJARKA TOROWA, MASZYNA WIRNIKOWA, ŁADOWARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SELSYN, ROBOT, CEGLARKA, ODGAŁĘZIACZ, SZWARCCHARAKTER, MASZYNA ŻNIWNA, OPYLACZ, CIĘŻKA ARTYLERIA, LINOTYP, KOPARKA, MŁYNEK, ULTRABOOK, ŁAMARKA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA CIEPLNA, SZTURMAK, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, DACHÓWCZARKA, KOMBAJN, MASZYNA DO PISANIA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, JEDNORĘKI BANDYTA, SUMATOR, CZESALNIA, SUWNICA KLESZCZOWA, WYCISKARKA, DMUCHAWA, MIESZACZ, SNOWARKA, ŻAKARD, PRASA, PRALKA, MASZYNA LICZĄCA, HELIKON, KOMBAJN, ROLBA, MASZYNA DROGOWA, BARWIARKA ZWROTNA, ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, PRASA, KOLATOR, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, BROŃ, MIĘDLARKA, TWARDE LĄDOWANIE, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KUTER, GITARA AKUSTYCZNA, KOŁOWRÓT, TOKARKA REWOLWEROWA, MASZYNA SZWALNICZA, MLEWNIK, CZYSZCZARNIA, MASZYNA TŁOKOWA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA OSADOWA, KLEPAK, OWIJARKA, ŁAMACZ, ŚRUTOWNIK, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, WILK, WILK, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MIECZÓWKA, EKSKAWATOR, RÓWNIA, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, GIĘTARKA, ZACIERACZKA, KROSNO, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PRZESTRZEŃ UNITARNA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, WIATRACZEK, SILNIK INDUKCYJNY, SELSYN, SILNIK, KOPARKA KROCZĄCA, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA, ZSZYWARKA, CYBORG, GNIOTOWNIK, ROZKŁADARKA, MASZYNA ROTACYJNA, PILARKA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, FREZARKA KOPIARKA, MASZYNA, MASZYNA PROSTA, MLEWNIK WALCOWY, KLEJARKA, KAPERKA, STOKER, KOWARKA, RAFA, OFFSET, ŁÓDŹ ŻAGLOWA, MASZYNA, ARTYLERIA LEKKA, KOLATOR, WAŁ, ŻAGLÓWKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MŁOTKOWNICA, MASZYNA ROBOCZA, KUSKUTA, NOŚNIK, CIĄGARKA, KLIN, KUTER, PODBIERACZ POKOSÓW, COUPER, BULIONÓWKA, AUTOMAT, TOKARKA TARCZOWA, PRASA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, WALEC, MASZYNA TURINGA, MASZYNA TŁOKOWA, ŁAMARKA, GONDOLA, PODBIERACZ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, BĘBENKOWIEC, RAKIETOTORPEDA, SKIFF, PRZESIEWACZ, PRZĘDZARKA, AUTONOM, MIESZACZ, CIĄGNIK LEŚNY, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA FORMIERSKA, BOHATER NEGATYWNY, MASZYNA OTWARTA, PRZESTRZEŃ PREHILBERTOWSKA, SPRAWDZARKA, WIALNIA, TRYJER, MASZYNA ŻAKARDOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, KOPARKA, KAFAR, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PLATFORMA WIERTNICZA, WALEC, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNKA STEROWA, ŚCINACZ ZIELONEK, KOSIARKA, PRZELICZNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, FORMIERKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PIEPRZNICZKA, DZIEWIARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOLORÓWKA, KOMP, SZMELC, INTERCEPTOR, MASZYNA WYPOROWA, DEKORTYKATOR, ELEKTROWÓZ, KROSNO, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, STOPKA, MLEWNIK, KOMBAJN ROLNICZY, PILARKA RAMOWA, ŚCIERAK, SILNIK PNEUMATYCZNY, LAMPA OBRAZOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŁUPACZKA, ?HOLENDER.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTONOM maszyna samosterowna wyposażona w homeostat (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTONOM
maszyna samosterowna wyposażona w homeostat (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SAMOSTEROWNA WYPOSAŻONA W HOMEOSTAT. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x