MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA CIEPLNA to:

maszyna, w której z energii cieplnej otrzymuje się energię mechaniczną (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA CIEPLNA

MASZYNA CIEPLNA to:

zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian (obieg termodynamiczny), w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.465

MIECZ DWURĘCZNY, PRAKTYCZNOŚĆ, ZAPASY, ORZEŁ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KALEKA UMYSŁOWY, IZOMER KONFORMACYJNY, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, JAZZÓWKA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ZAJOB, KULUARY, SWOJAK, MUSSET, TRIADA KARTAGENERA, KORYNCKA, GRUNCIK, ŻEBRO, SOMA, EFEKT KAPILARNY, NARZUT, ZŁOŻENIE BRONI, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KUBEŁ, KUKU NA MUNIU, SAPROTROF, ROŚLINA AKWARIOWA, RZEŹNICZKA, PASEK MAGNETYCZNY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, DUSZA TOWARZYSTWA, ETNOLINGWISTYKA, TELEFON, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ANALOGIA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, SŁODOWNIA, PASTISZ, JASNOWIDZ, PAJAC, SAUNAMISTRZ, MORALNOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, FAJTNIĘCIE, DESZYFRAŻ, ETIOLOGIA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, SZLACHTUZ, MLEWNIK WALCOWY, TYSIĄC, LATINO, REKIN, POROST, DYPTYK, NASKÓREK, KAWA ZBOŻOWA, RYZYKO KREDYTOWE, HERBACIARKA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, NIEZGUŁA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, NIERZĄDNICA, LABIRYNT, FILIŻANKA, NOZDRZE TYLNE, PRYSZNIC, LENIWIEC BRUNATNY, NIDERLANDZKI, ZBÓJNICKI, KORYTO, KALEJDOSKOP, BATERIA, WOJSKA PANCERNE, KRYSZNAIZM, SEMAFOR, PROBLEMISTYKA, CZARODZIEJ, KRACH, RAFA, OPERATOR KABLOWY, MEMFIS, KILOGRAMOMETR, ALPINARIUM, KACAPSKI, ZMARZLUCH, STONKA, DOŁEK, MANIPUŁ, PRZYWODZICIEL WIELKI, PANICZĄTKO, SKOK, LIMAKOLOGIA, CZAS, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KONTEMPLATOR, KROKIEW, SOK JELITOWY, INDIAŃSKI, PĘD ROŚLINNY, ŚCIGAŁKA, PŁOZA, LAS DRĄGOWY, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, REWANŻ, KAUCZUKOWIEC, CHOROBA OGUCHIEGO, NA PIESKA, KONTRAPUNKT, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, POMROK, BENGALSKI, THRILLER, TERROR, SAMOCHWALSTWO, OBEDIENCJA, ROZTWÓR BUFOROWY, ADWOKAT DIABŁA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, WÓZ ASENIZACYJNY, JAZDA, HELIKAZA, GRUPA NILPOTENTNA, PRESJA PŁACOWA, JOGURCIK, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SPOWALNIACZ, CEGLARKA, FUNDUSZ SOŁECKI, KREOLKA, POLIMER WINYLOWY, NACZYNIA POŁĄCZONE, PANAMA, ROZBITEK, WYRĘB, WSPÓLNOŚĆ, POŁOŻNICTWO, OPIEKUŃCZOŚĆ, TURANIZM, SZKŁO OPTYCZNE, BUTELKA, IZOLACJA CIEPLNA, WYRÓB CUKIERNICZY, GAŚNIK, MINA, OBRONA ROSYJSKA, EV, WINNICKI, ZAPRAWA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, ENIGMATYCZNOŚĆ, FATAMORGANA, CZUJNIK JONIZACYJNY, ZAOPATRZENIE, SYJON, ORIENTACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, HARACZOWNIK, LEJEK, CENTRALNE OGRZEWANIE, FECHTMISTRZ, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SPŁYW, PARADOKS, PAKERNIA, ROŚLINA KORZENIOWA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, LICA, WIZJER, SUITA, MUGOL, BILOKACJA, SAMOZATRATA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, AZDARCHY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, FRA, GRZECH CIĘŻKI, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PĘTLA, TANAGRYJKA, GARNEK, FILAKTERIA, KICZ, WOREK SPOJÓWKOWY, TAMA, AUSTRIACKI, GAWRON, KOORDYNACJA RUCHOWA, DYSK KOMPAKTOWY, PIĘTKA, GRUPA, WIATRÓWKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PARALAKSA, JURYDYKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MIĘSOPUST, DŹWIĘCZNOŚĆ, GAWĘDA SZLACHECKA, BIZNESMEN, TAKT TRÓJDZIELNY, SIŁA NOŚNA, NYLON, MEDYCYNA PRACY, SOLARKA, RAMSZ, FUNKCJA TOTALNA, DWUSETKA, SARDANA, BATERIA AKUMULATOROWA, GRECKI, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, BABA-JĘDZA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, CEL, DZIENNIK PODAWCZY, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, LIMBO, KOLEJ, ISKRA, ENERGETYKA WIATROWA, BIELIŹNIARSTWO, GOSPODARKA TOWAROWA, AUDYT ENERGETYCZNY, DIALIZA OTRZEWNOWA, ZROBIENIE RUCHU, PŁOMIENIE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, MAJZA, NIEDOJDA, BARBARYZM, PRAWO CURIE-WEISSA, ŁADOWARKA, FATYGANT, KAROLINGOWIE, OFFSET, SZNAPS, ZAPUSTY, AGNOSTYCYZM, LUNETA, UŚMIECH SARDONICZNY, WEZWANIE, SĄD REJESTROWY, HIPERMETROPIA, WÓDKA, PLUJKA, KULCZYBA, DŁAWIDUDA, POŻYCZKA HIPOTECZNA, PENITENCJA, RÓW TEKTONICZNY, EPUZER, BIOGEOGRAFIA, ARAUKARIA, UCHWYT ZACISKOWY, OBRONA BAŁTYCKA, PRÓŻNOWANIE, MIARKA, EKSTERN, ZACHLANIE SIĘ, TURBINA CIEPLNA, KANAPKA, WAŁ, PŁATNIK NETTO, GRA LOSOWA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, CENA MAKSYMALNA, RYBY MORSKIE, IZOZYM, CEREMONIA ZAPACHOWA, CYTYDYNA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, BROŃ JĄDROWA, PROTEZOWNIA, DYWIZJON RAKIETOWY, CELOWOŚĆ, OSTRYGOJAD, KATEGORIA FLEKSYJNA, LIQUID, TENDENCJA ROZWOJOWA, BREZYLKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, START NISKI, PORTATYL, DAR ZIEMI, ZWIĄZEK RZĄDU, REZYGNACJA, LEPIARKOWATE, ADEPT, NATURALIZM, ŚLUZAK, BLOK STARTOWY, PYLICA ALUMINIOWA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ODPÓR, ?DZBANECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.465 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA CIEPLNA maszyna, w której z energii cieplnej otrzymuje się energię mechaniczną (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA CIEPLNA
maszyna, w której z energii cieplnej otrzymuje się energię mechaniczną (na 14 lit.).

Oprócz MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, W KTÓREJ Z ENERGII CIEPLNEJ OTRZYMUJE SIĘ ENERGIĘ MECHANICZNĄ. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x