OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEL to:

osoba lub rzecz, ku której kierują się działania, obiekt, przedmiot (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEL

CEL to:

efekt, który ktoś zakłada i chce osiągnąć, planowane zwieńczenie podejmowanych działań (na 3 lit.)CEL to:

przeznaczenie czegoś, coś, czemu ma służyć dany przedmiot lub dana osoba (na 3 lit.)CEL to:

miejsce przeznaczenia (na 3 lit.)CEL to:

tarcza dla strzelca (na 3 lit.)CEL to:

przedmiot dążeń (na 3 lit.)CEL to:

osiągany różnymi środkami (na 3 lit.)CEL to:

tarcza dla łucznika (na 3 lit.)CEL to:

przedmiot starań (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.828

ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ANTYUTLENIACZ, OSA, DUSZA, PASZKWILANT, KORZENIE, HULMAN SZARY, STATUS SPOŁECZNY, ZŁOM, LIFTING, URLOP WYCHOWAWCZY, KNOT, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRZEZWISKO, NIEREGULARNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, LAPARENTOZAUR, SYFON, SIECI, MĘKI TANTALA, FILTR POWIETRZA, AKSAMIT, TŁO, PRADZIADEK, GRAMATYKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, TELEKONWERTER, SSAK ŻYWORODNY, STEREOTAKSJA, KONIEC, GOSPODARKA TOWAROWA, FUZJA JĄDROWA, SIEDZIBA, FLAKI, ALBINOS, PIERWSZY OFICER, KĄPIEL LECZNICZA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, LISOWCZYK, GRANULACJA, WURŚCIK, FAZA, BRĄZ, POWŁOKA, KRZYŻYK, BEZDNO, ŁUSZCZAK INDYGO, AKTYNOWIEC, GAZOLINA, OTWIERANIE SERCA, KSIĄŻĘ ALBERT, PARY TANECZNE, GWIAZDA NOWA, LUD, ROŻEK, EPOKA, PARCIANKA, KOTEW, FILM KATASTROFICZNY, ZGĘSTEK, MOBILE, OWCA FRYZYJSKA, KOLOR OCHRONNY, RODZAJ NIJAKI, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, HAMLETYZM, SIEDZISKO, RUSYCYSTYKA, ZNACZNIK, DIAGNOSTA, PRĘT, AKCJA, APLIKANT ADWOKACKI, ATAK, ASD, KOALA, DROZD, DETENCJA, GRADACJA, UCISK, TALENT, EDYKUŁA, ŻYWA PAGINA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, WIDLISZEK, OSTOJA, TAPER, ZIEMIA, CHUTLIWOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, CZWÓRKA, GRUPA PRZEMIENNA, ZABIEG LECZNICZY, ŁATA, DRUGA NATURA, HALOTRON, BANAN, RASOWOŚĆ, KARP PEŁNOŁUSKI, FASOLA, PRZĘSŁO, PARTIA WIEDEŃSKA, FIOLET GORYCZKI, ZMIENNA ZWIĄZANA, ORIENTACJA, RYCERZ ROZBÓJNIK, ROZŁUPNOGŁOWCE, AZYMUT, TEST PASKOWY, FIRMÓWKA, RUBIN, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ABANDON, OMASTA, ACHAJA, BAŚNIOWOŚĆ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, KAMICA NERKOWA, ADAPTACJA, POLE BITOWE, KIEŁ, KLAN, UCHWYT ŚLIZGOWY, TUNIKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KONTROLA DROGOWA, PORĘCZ, KURECZKA, SIODZI, KOPROFAGIA, ICHTIOSTEGOWCE, INSIMBI, PRZEDSZKOLE, ROPUCHA BLOMBERGA, MIESIĘCZNIK, PROSTOPADŁA, GRAF, LOGIKA, MAKATKA, BETON, PŁATECZEK, ANGIELSKA FLEGMA, TROFOBLAST, TUBOWY, WSZOŁY, FULAR, ASEKURANT, KABINA RADIOWA, KOLEGA, KLESZCZE, KOMBATANTKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SWATKA, KOLEŚ, LIZ, CZŁON KONSTYTUTYWNY, WRZÓD HUNTERA, TOPIELISKO, ORCZYCA, ŚLIWA, FAWORYT, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, TURANIZM, KARTOTEKA, CHRUPKOŚĆ, TYRANIA, NUMER, PRYNCYPIALISTKA, SZANKIER MIĘKKI, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, POLONEZ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KRWIODAWSTWO, FILEMON CIEMNY, WYWROTKA, PRZÓD, BACIK, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, TAROCISTA, KOWADŁO, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KANADYJKA, SZTUKA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ZABIEG, MOWA WIĄZANA, SZWARCCHARAKTER, CHIRURGIA OGÓLNA, KATAPLAZM, POSZKODOWANY, TRÓJDŹWIĘK, BELKA, ANTROPONIMIA, KAJMAN OKULAROWY, GRUPA PERMUTACJI, WIDMO ATOMOWE, KEM, DYMORFIZM PŁCIOWY, PRZEWÓD, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SŁUPICA, WYSIĘK, ZMORA, STAN PODSTAWOWY, DEKLARACJA, KURZEJ, BRZOZÓWKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PIERDOŁA SASKA, BESZBARMAK, ŻEGLARZ JACHTOWY, NARZECZONA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ZSTĘPNICA, KAPSLA, OKTET, SAPROFAG, KRATKA VICHY, SUBSKRYBENTKA, ZWYRODNIALEC, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, NASŁANIEC, CUKIER LODOWATY, AHISTORYCYZM, ŁYŻKA, KARCZOWISKO, OBLIGACJA ZAMIENNA, KONTROLA PASZPORTOWA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ŻYŁA, PANTOGRAF, OFENSYWA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BANK DOMICYLOWY, KRĄG, ORŁORYB, KOMPOTIERA, SKARB, GAPA, WYRAŻENIE, PARTIA, HUTNIK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GRUCZOŁ ŁZOWY, FAJECZKA, ANIMIZM, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PIEPRZ, FILET, AKOMPANIAMENT, ATAWIZM, STOLIK, GERMAŃSKOŚĆ, SZTUKA ZDOBNICZA, SZKOŁA ŚREDNIA, ZERO, WOŹNICA, JĘZYK TAMILSKI, PISTACJA TERPENTYNOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, PĘCHERZ, DZBANEK DO ŚMIETANY, CEMENT, ALGRAFIA, BOTY, TOLERANCJA, WIŚNIÓWKA, INTEGRACJA PIONOWA, CYKL MENSTRUACYJNY, HIPOTELORYZM, ROSYJSKOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, TYP, GRAB, LEGENDA, DRENAŻ, UŁUDA, STÓŁ, METALIK, SMUTNI PANOWIE, ANGINA MONOCYTOWA, STOPA, NATURA, LESZCZYNA, NAPŁYW, PRZYRZĄD, ZARODNIKOWCE, BANDYCTWO, INWIGILACJA, POKUSA, KNOT, RELACJA DWUCZŁONOWA, BIAŁA STOPA, PULSACJA, WYROBNICA, KARANY, ?ESTAKADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEL osoba lub rzecz, ku której kierują się działania, obiekt, przedmiot (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEL
osoba lub rzecz, ku której kierują się działania, obiekt, przedmiot (na 3 lit.).

Oprócz OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OSOBA LUB RZECZ, KU KTÓREJ KIERUJĄ SIĘ DZIAŁANIA, OBIEKT, PRZEDMIOT. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x