CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYNKOGRAFIA to:

chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.)CYNKOTYPIA to:

chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYNKOGRAFIA

CYNKOGRAFIA to:

chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.)CYNKOGRAFIA to:

jeden z rodzajów litografii (druku płaskiego), w którym jako podłoże dla rysunku litograficznego wykorzystywana jest płyta z cynku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.307

KULT PRZODKÓW, PYLICA ALUMINIOWA, JĘZYK SZWEDZKI, PRAWORZĄDNOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, SILNIK BENZYNOWY, SHOUJOAI, SIODŁO, ZUPA OGÓRKOWA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, BOŻYSZCZE, ZACHOWAWCA, PILOT, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, MNICH, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KRÓTKA PAMIĘĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, RPG, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ALLEGRETTO, ZWIĄZEK RZĄDU, ZADYSZKA, ŁATEK, IMPLIKACJA LOGICZNA, BOMBA KOBALTOWA, ELEGANCIK, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ANTROPOSFERA, JAPOŃSKOŚĆ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, HEGEMONICZNOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ABISAL, ŁACIŃSKOŚĆ, MLECZ, REFLEKSYWNOŚĆ, WYDERKA, KAWA ZBOŻOWA, PŁASZKA, BIEGŁOŚĆ, GRYZETKA, BOMBA BURZĄCA, RADCA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, MASZYNA CIEPLNA, WYCINKOWOŚĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, SPRZĘŻNICE, SEKCJA ZWŁOK, KRÓLEWNA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, WIATROWNICA, MORFOGENEZA, FILTRACJA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, OGONEK, NIJAKOŚĆ, MIÓD SZTUCZNY, REKOMPILACJA, LEŻNIK, GŁOS, TURBINA OSIOWA, DŁAWICA PRINZMETALA, PARAMETR, LORNETA NOŻYCOWA, DIKSONIOWATE, HERBATNICA, WKŁUCIE CENTRALNE, PODEJRZLIWIEC, OBIEGNIK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ŻARTOWNIŚ, POLE MAGNETYCZNE, GLOBALNOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, PARTER OGRODOWY, UROJENIE KSOBNE, LINIA, KOLKA JELITOWA, START NISKI, WYZNANIE MOJŻESZOWE, AMMANTI, FINITYZM, GEREZA KRÓLEWSKA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, OCZKO, STRETCH, SKINIENIE, MARYJNOŚĆ, BĄBELEK, ZWIERZĘ, TEREN ODKRYTY, BEZPIEŃKA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, TRYB, PAKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, MODEL HERBRANDA, NIENOWOCZESNOŚĆ, GATUNEK POGRANICZNY, KOŁPACZEK, BUDOWA, OGRZEWANIE KAFLOWE, ARCHEOLOGIA, PODTLENEK AZOTU, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KOSTUR, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, OBROTNICA, NIEKONKRETNOŚĆ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, NADAJNIK TELEWIZYJNY, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DISIARCZEK, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SALWINIA, BRUDNICA NIEPARKA, DOBUDOWA, DIODA PROSTOWNICZA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, POLE KARNE, NATURYSTA, STRUKTURA HOLDINGOWA, TAKSÓWKARKA, RODZICIELSKOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, PERFUMA, ODBYTNICA, PODRYWKA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, BAŁWOCHWALSTWO, LUDZKIE ZOO, TUTORIAL, KONCEPT, PRACOHOLIK, ROZCIEŃCZALNIK, URZĄD, CHORDOFON, WYRÓB, KRAKOWIAK, KORONA CIERNIOWA, RADA PRACOWNICZA, DRUK PŁASKI, PARAWODÓR, SYNONIMICZNOŚĆ, SKOCZKOWCE, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, APLIKACJA, WYTWÓRSTWO, WANNA, NATARCZYWOŚĆ, NERECZNICA, DOMINANTA, NIHILIZM, KONSULENT, MAKAK MAGOT, BACHATA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, OMIEG GÓRSKI, RUBASZNOŚĆ, ZAKWAS, KATASTROFALNOŚĆ, RZEKA AUTOCHTONICZNA, PASZA, KANAŁ, PĘDNIK AZYMUTALNY, ODPRAWA WARUNKOWA, ŚWIECA, MYDELNICZKA, MIEDZIORYT, SER PODPUSZCZKOWY, KANCIASTOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, MIESZKANIE LOKATORSKIE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, WYBITNOŚĆ, PŁUG WIRNIKOWY, PIES MINIATUROWY, NATURYSTKA, KONTRAKT MENADŻERSKI, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, URODNOŚĆ, PIENIĄDZ TOWAROWY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, RZEŹBA, WRZASKLIWOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PIRAMIDA, NIEDELIKATNOŚĆ, PRZESYP, PROTAGONISTA, PRZEKAZ, GRUBIANIN, MITSUKURINA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, SZORSTKOŚĆ, KOLORYMETRIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, RĘKAWEK, GRUPA ROZWIĄZALNA, ŁAMACZ LODU, GRZECZNOŚĆ, POKAZ, NIETYPOWOŚĆ, SPÓDNICZYNA, KOMPUTER KWANTOWY, ŻABA KRZYKLIWA, DYNAMICZNOŚĆ, MAMAŁYGA, SZEŚCIAN, ASTRONOMICZNA LICZBA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, NASKÓREK, ŚLUB CYWILNY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, TANK, PORYWCZOŚĆ, KANAŁ, KARTA WIZYTOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, GOŁOGŁOWY, ZABAWA, ŚRODEK MASY, MAŁODUSZNOŚĆ, BARYŁKA, LIPICAN, PARY TANECZNE, KONWIKCJA, KOŹLAK, STANOWCZOŚĆ, MINISIATKÓWKA, ŁUSKA, KOŚĆ GUZICZNA, ATRAKCJA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, BAKTERIE METANOGENNE, ZASIŁEK OKRESOWY, WIELOKROTNOŚĆ, BEZNADZIEJNOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, ANGLOARAB SHAGYA, KONSERWACJA, NOC ASTRONOMICZNA, REGRESJA LOGISTYCZNA, KWASOWOŚĆ, GARJAINIA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KUPEREK, PCHACZ, BEMOL PODWÓJNY, KALANETYKA, KORMORAN PLAMISTY, ŁADNY GIPS, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ŚMIECH, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, BUJAK, CAP, AKT OSKARŻENIA, DRAPIEŻNOŚĆ, WIDEO, PLUS, CYNKOGRAFIA, OŚ LICZBOWA, AWIZO, PIERWIASTEK GŁÓWNY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SZYMPANS, BARANI ŁEB, PRZEWROTOWIEC, GORZKI RYDZEK, NACIĄG, ROPNICA, CYNK, PREPROCESOR, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SPOT, DRZEWORYT, DUCHOWOŚĆ, FILAR, SZTAJEREK, PODŁOTA, TON, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, NIEDOMÓWIENIE, STRONNICTWO, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KANAŁ ŻEGLUGOWY, LENIUCH, BIAŁY MURZYN, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ?USŁUGI SPOŁECZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYNKOGRAFIA chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.)
CYNKOTYPIA chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYNKOGRAFIA
chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 11 lit.).
CYNKOTYPIA
chemigrafia, w której wytrawianym metalem jest cynk; technika druku wypukłego (na 10 lit.).

Oprócz CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CHEMIGRAFIA, W KTÓREJ WYTRAWIANYM METALEM JEST CYNK; TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast