ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA to:

organizacja pozarządowa, której celem istnienia jest rekompensowanie strat i krzywd osobom poszkodowanym w wyniku określonych zdarzeń (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.108

SKAŁA LITA, KOBIECOŚĆ, OKRĘT ESKORTOWY, ZAWIŁOŚĆ, NARZECZONY, DRĘTWOTA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SZKARADZTWO, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WIELORASOWOŚĆ, ORZEŁ, PERKOZ Z ALAOTRA, PANSEKSUALIZM, NADAJNIK TELEWIZYJNY, JUDAIZM, IMPULSYWNOŚĆ, MAJEUTYKA, BOŻE NARODZENIE, MATCZYNOŚĆ, ALFABET MIGANY, ALBAŃSKOŚĆ, MALAJALAM, ODBŁYŚNIK, KUZYN, DIALEKTYKA, PARPOSZ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ROSŁOŚĆ, ASTMA, KOŚCIÓŁ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WARSTWA EUFOTYCZNA, CIEKŁOŚĆ, SPULCHNIACZ, OBWINIONY, GRANICA CIĄGU, PIOTRUŚ, BILET POWROTNY, GÓROTWÓR, HIPOTEZA HANDICAPU, GREJ, KRATA ROZDZIELNA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, KRÓLEWNA, PASO DOBLE, ZGUBA, CHŁOPAK DO BICIA, PISZCZAŁKA, ŁYŻECZKOWANIE, MACIERZ KWADRATOWA, SIARKA POPIOŁOWA, TAUTOLOGIA, KONIECZNOŚĆ, FAKTYCZNOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, POGODNOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, OSCYLATOR, KOLEGIUM, IMPLIKATURA, TAJEMNICZOŚĆ, ZNACZENIE, PROTOZUCH, PARANOJA, ROŚLINY OSIOWE, PROSIAK, PRAGMATYCZNOŚĆ, WOLNA AMERYKANKA, POCZUCIE WINY, AEROFON, SYRENA OKRĘTOWA, SYNSEPAL, CHŁOPAK, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, SCREENSHOT, GŁOS PIERSIOWY, TRUDNOŚĆ, SZYPLIN, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PRZEWROTNIK, CZEK BEZ POKRYCIA, CYWILNOŚĆ, DOMINATOR, LOPOLIT, KONSTRUKTYWNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, TELEBINGO, WEHIKUŁ, WOLNOŚCIOWIEC, ZASTÓJ, WAŻNOŚĆ, EPOKA LITERACKA, WIELORYB, RECEPTYWNOŚĆ, PODSZYWACZ, LIBERALIZM GOSPODARCZY, RAFA, ŁAPACZ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PORFIROBLAST, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PATRON, SYSTEM REPARTYCYJNY, ZACIĘTOŚĆ, PRZEKAZ, SOFCIK, TORSJE, MIGRACJA ZAROBKOWA, PRZEKAZ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KUPA, PIĘCIORNIK SIWY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, GOLEM, ZUPA PIWNA, RARYTASIK, SIŁY POKOJOWE, BRAMKARZ, KANCELARIA TAJNA, ALLEGRETTO, PODŁUŻNOŚĆ, CENA SKUPU, PIEPRZNIK, INDUKTYWNOŚĆ, POLIMORFIZM, NEBIWOLOL, ZAJĄCZEK, ZANOKCICA CIEMNA, WOSKOWATOŚĆ, MYŚLENIE MAGICZNE, KARTA OBCIĄŻENIOWA, NAGRANIE WIDEO, MATERIA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, CHINON, STACJA, DISIARCZEK, CIEMNA ENERGIA, SKINIENIE, DOM PRZYSŁUPOWY, PONCZ, ISTOTA, GWINT STOŻKOWY, MASKA, OCZKO, FORMALIZM, LORI WYSMUKŁY, DESKA, BETON KOMÓRKOWY, MIKROPRĄD, PRZEDAWCZYK, TWIERDZENIE, SZATAN, NIEPRZYZWOITOŚĆ, REKIN, PERFUMA, KANCIASTOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, WYRÓB, GOLIAT, SALAMANDROWATE, BIPOLARNOŚĆ, BAR, DZIUPLA, PROLETARIUSZ, KLOPS, POGODNOŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ABSTRAKT, DEASEMBLACJA, PIERWSZEŃSTWO, PIORUNOCHRON, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ŚRODKI TRWAŁE, ŚWIADECTWO SZKOLNE, RUCH KRZYWOLINIOWY, DIAFTOREZA, KIERUNEK, ŁAPA, PACHISI, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ŻOŁĘDNICA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, TUSZ, MEA, BYSTRZACHA, OSTRY KURS, ROZBUDOWA, BEŁT, HIEROFANT, WĘGLARNIA, CZOŁO, ŚRODEK MASY, POKREWNA DUSZA, MINBAR, CHŁOPEK ROZTROPEK, PREPARACJA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, MODULARNOŚĆ, PLEBEJUSZ, CELOWNICA, KLISZA, DOBRO KLUBOWE, PASZA, ALGRAFIA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, NIEOKREŚLONOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, DEBILNOŚĆ, PASJONAT, HOMER, FAJERWERKI, GŁUPKOWATOŚĆ, ROPNICA, PIĘĆSETKA, GLINKA KAOLINOWA, KOŁO, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ZACHYŁKA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, SŁONOROŚLE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WIZJA, PALOTYN, PASTEWNIK, ODŁÓG, RYTUAŁ, SAMOGRAJ, DROBNOŚĆ, OSTROŚĆ, ANAEROBIOZA, PROTOTYPOWOŚĆ, WOLNA SOBOTA, WAGON BREKOWY, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PRZEKAŹNIK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, BIUROKRACJA, ROŚLINA OWADOPYLNA, PREKLUZJA, BENZYNA CIĘŻKA, UMOWA KONTRAKTACJI, HERBATNICA, NIECZUCIE, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, TYLCZAK ŁUKOWY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, IN MEDIAS RES, BŁĘDNIK KOSTNY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WELWET, GUGIEL, ZACHOWAWCZOŚĆ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KISZONKA, IGŁA, ŻARŁACZ LUDOJAD, POLISOLOKATA, KOŃ ŚLĄSKI, PSALMOGRAF, STANOWISKO, DZIUPLA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, INTRUZJA, SPŁACALNOŚĆ, ALTANNIK ARCHBOLDA, KLEJÓWKA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, GONDOLA, GORZKOŚĆ, DURNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SWOJAK, ROZDZIALIK, ZŁOTE RUNO, LEASING KAPITAŁOWY, DYFTERIA, RONNE, REKOMPILACJA, PRASA, NATARCZYWOŚĆ, ROMSKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, POKAZ, PRZEMĄDRZALEC, ŁAPCZYWIEC, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KRĘGOWCE, CHODZĄCY SZKIELET, PROFESOREK, WIERCIPIĘTKA, MEDYCYNA PRACY, ATRAKCJA, POKER DOBIERANY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, BEZŻUCHWOWCE, ?DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.108 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA organizacja pozarządowa, której celem istnienia jest rekompensowanie strat i krzywd osobom poszkodowanym w wyniku określonych zdarzeń (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA
organizacja pozarządowa, której celem istnienia jest rekompensowanie strat i krzywd osobom poszkodowanym w wyniku określonych zdarzeń (na 22 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST REKOMPENSOWANIE STRAT I KRZYWD OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU OKREŚLONYCH ZDARZEŃ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast