PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOJSKO to:

przenośnie: okoliczności, w których panuje silna dyscyplina, wojskowy dryl, sytuacja, gdy ktoś jest przez kogoś trenowany, pilnowany, sprawdzany - jak w armii (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOJSKO

WOJSKO to:

siły zbrojne, instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku (na 6 lit.)WOJSKO to:

służba w jednostce wojskowej (na 6 lit.)WOJSKO to:

zajęcia z podstaw obronności przeprowadzane w szkołach średnich i na uczelniach wyższych w czasach PRL (na 6 lit.)WOJSKO to:

ARMIA (na 6 lit.)WOJSKO to:

siły zbrojne (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.025

WYROSTEK RZĘSKOWY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, INTROSPEKCJONIZM, PROMIENIOWANIE, OBLEŚNOŚĆ, HELIOGRAFIA, PONCHO, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SKARBEK, PAPROTKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, MITRA, DEASEMBLACJA, PAWANA, MAŁY RUCH GRANICZNY, PATROLOWIEC, MLEKO, POSTANOWIENIE, AKTYWA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, SPEKULANT, SPEKTAKL BALETOWY, LAKTACJA, PRZECIWIEŃSTWO, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PATRONAT, JAŚNIA, GOŁĘBIĄTKO, PROTANDRIA, SER EMENTALSKI, DŻIHAD, BURAK, SUBSTYTUCJA, RELACJA TOTALNA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, KUGLARSTWO, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, STRADIVARIUS, PEDERASTKA, TELEGRAM, OBLĘŻENIEC, CHUDOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, FLESZ, KOREKTA DRUKARSKA, HORDA, BASSO CONTINUO, BEZPODSTAWNOŚĆ, POTWIERDZENIE, KLUCZ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ŚWIATŁO DZIENNE, ŁACHA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KOŹLAK, DEMONSTRACJA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, JASNOŚĆ WIZUALNA, MINIALBUM, FOTOREALIZM, AKWIZYTORZY, MAJĄTEK OSOBISTY, SYSTEM SZWAJCARSKI, NOŚNIK, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, FUTERKO, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, MAGIEL, RÓW, FALKA, MIS, GEOGRAFIA, ŻÓŁW IRWINA, FORD, INFLACJA AKADEMICKA, SPLENDID ISOLATION, GAŁY, STOPA, SPOWIEDŹ, DŻOLER, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SPEKTROMETRIA MAS, WYSZOGRÓD, GROSZ PRZY DUSZY, EDESTYDY, KWADRA, CZUBEK, GRA NA ZWŁOKĘ, ZDZIADZIENIE, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, CHŁOPSKI FILOZOF, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, FISHARMONIA, MAJORAT, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ROMANSIDŁO, MARKGRAF, WOLICJONALNOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, PIJAWKA, PRZEKOZAK, DOKTOR HONORIS CAUSA, PROSIACZEK, OCEANNIKI, OSET, POKARM, CHYBOTLIWOŚĆ, NIEUMARŁY, ORZECZENIE, KSOBNOŚĆ, HOMERYDA, KWASOTA, CZEPEK, BIEL, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, SUSZARNICTWO, WOOD, BIAŁA, ANTYSZTUKA, KOMA, OKOLICZNIK CELU, BRACHYCEFALIA, ESCUDO PORTUGALSKIE, UWERTURA, ROZDŹWIĘK, WYPIERDEK MAMUTA, ZENIT, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PODEJŹRZON, PLATFORMÓWKA, BUDOWA, TRANSPORTOWIEC, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, LUK ŁADUNKOWY, FREZARKA KOPIARKA, FUNKCJONALIZM, JODŁA SYBERYJSKA, BIEG PRZEŁAJOWY, BINARYZM, MANTOLET, SATRAPIA, UKŁAD, JEZIORO ENDOREICZNE, UMOWA O PRACĘ, CIĄG NIESKOŃCZONY, KOMÓRKA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, WAPNO NIEGASZONE, TRANSPORT AKTYWNY, OBRAZICIEL, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, CZUPRYNA, TAMILSKI, ZDZIADZIENIE, POCHŁANIACZ, UPOJNOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, CEFEIDY, ŻAKOSTWO, ATRYBUCJA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, EKSPOZYCJA, DIALIZA, METYL, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ABISAL, DZIADZIENIE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, REGULATOR WATTA, IMIR, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, KURCZATOW, PITU PITU, INTENSJA, ATRYBUCJA GLOBALNA, OBJAŚNIENIE, BULTERIER, NIEŚMIAŁOŚĆ, MIKROKOMÓRKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, DWUBÓJ KLASYCZNY, PARANOJA, OBEDIENCJA, SŁODKA IDIOTKA, JEDENASTA MUZA, WKRĘT, POWAŻNOŚĆ, ŚWIŃSKI RÓŻ, LEGAT PAPIESKI, NITROZOBAKTERIA, PIERWSZY, PROTOTYPOWOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, KARTEL, FREESTYLE, CHICHA, PRZYSTAWANIE, NIECIĄGŁOŚĆ, WIRUSY SSDNA, FILEMON SĘDZIWY, KWADRANT, KASZANA, STOPA PROCENTOWA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PRZELICZNIKOWY, PUSTA STRUNA, REALNY SOCJALIZM, GUZ ŁAGODNY, UKOŚNIKOWATE, RELING, PISUM, KORYNCKA, PANŚWINIZM, PROBLEM BAZYLEJSKI, SAN, TĘSKNOTA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, OMIEG KOZŁOWIEC, SSAKI, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WYNIOSŁOŚĆ, FARBOWANY LIS, ZMOWA MILCZENIA, NADWYŻKA HANDLOWA, KOMPUT, HOLENDER, CZEK BEZ POKRYCIA, MIMBAR, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ORGAN, CYTADELA, JAGODA, DOBUDOWA, NOTKA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, GRĄD SUBATLANTYCKI, ODBIÓR, NÓW, ROZKŁAD POISSONA, SKŁADNIK POKARMOWY, OGNISKO, KOSMATOŚĆ, ARESZT DOMOWY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PRZĘSŁO, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, KONUS, DIABELSKOŚĆ, TUTORIAL, PRZEBUDOWA, BOŻA RĘKA, MAJEUTYKA, INKWIZYCJA, SUKNIA, ZEWNĘTRZE, COSTER, GANGRENA, TRANSGRESJA, ZWAŁA, OPTYKA, NERW BŁĘDNY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, TYSIĘCZNIK, KRETYŃSKOŚĆ, POLEWKA, RUDEL, NIEJEDNORODNOŚĆ, BARWICA DREWNA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, PŁYWACZEK, POŻAR, WYDRA, CHORĄŻY, PRZYJACIEL DOMU, PASO PERUWIAŃSKI, HYDROZOL, PLACOWE, PROJEKCYJNOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, JĘZYK KOREAŃSKI, ROŚLINY OSIOWE, JASNOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, MEGAPOZYTYW, ZBROJENIE, CZYNNOŚĆ PRAWNA, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, OSADA, DŻEMPER, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KASZT, NIECELOWOŚĆ, CHMIELEWSKI, WIDMO, ODTWÓRCA, ?RUCHLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOJSKO przenośnie: okoliczności, w których panuje silna dyscyplina, wojskowy dryl, sytuacja, gdy ktoś jest przez kogoś trenowany, pilnowany, sprawdzany - jak w armii (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOJSKO
przenośnie: okoliczności, w których panuje silna dyscyplina, wojskowy dryl, sytuacja, gdy ktoś jest przez kogoś trenowany, pilnowany, sprawdzany - jak w armii (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZENOŚNIE: OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH PANUJE SILNA DYSCYPLINA, WOJSKOWY DRYL, SYTUACJA, GDY KTOŚ JEST PRZEZ KOGOŚ TRENOWANY, PILNOWANY, SPRAWDZANY - JAK W ARMII. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x