Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ODORRANA HOSII - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY ŻABOWATYCH, WYSTĘPUJĄCY NA GÓRZYSTYCH TERENACH WYSPY OKINAWA W JAPONII, POSIADAJĄCY SZCZEGÓLNĄ BROŃ: KCIUKI PRZEDNICH KOŃCZYN PRZEKSZTAŁCONE W DŁUGIE, OSTRE I TWARDE SKOSTNIAŁE WYROSTKI, POKRYTE CIENKĄ SKÓRĄ I SKIEROWANE DO OSI CIAŁA, KTÓRE GDY ŻABA ZOSTANIE UCHWYCONA PRZEZ MAŁE ZWIERZĘ LUB WZIĘTA DO RĘKI PRZEZ CZŁOWIEKA, WBIJAJĄ SIĘ W CIAŁO NAPASTNIKA, POWODUJĄC KRWAWIĄCE RANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻABA SZTYLETOWATA to:

Odorrana hosii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny żabowatych, występujący na górzystych terenach wyspy Okinawa w Japonii, posiadający szczególną broń: kciuki przednich kończyn przekształcone w długie, ostre i twarde skostniałe wyrostki, pokryte cienką skórą i skierowane do osi ciała, które gdy żaba zostanie uchwycona przez małe zwierzę lub wzięta do ręki przez człowieka, wbijają się w ciało napastnika, powodując krwawiące rany (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODORRANA HOSII - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY ŻABOWATYCH, WYSTĘPUJĄCY NA GÓRZYSTYCH TERENACH WYSPY OKINAWA W JAPONII, POSIADAJĄCY SZCZEGÓLNĄ BROŃ: KCIUKI PRZEDNICH KOŃCZYN PRZEKSZTAŁCONE W DŁUGIE, OSTRE I TWARDE SKOSTNIAŁE WYROSTKI, POKRYTE CIENKĄ SKÓRĄ I SKIEROWANE DO OSI CIAŁA, KTÓRE GDY ŻABA ZOSTANIE UCHWYCONA PRZEZ MAŁE ZWIERZĘ LUB WZIĘTA DO RĘKI PRZEZ CZŁOWIEKA, WBIJAJĄ SIĘ W CIAŁO NAPASTNIKA, POWODUJĄC KRWAWIĄCE RANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 38.604

BOBREK TRÓJLISTNY, ZAKŁAD PRACY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ROPUCHA ZIELONA, PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, BRUK, KACZKA CZUBATA, KULTURA MAGDALEŃSKA, ŻEBRO, ZAWZGÓRZE, KOCZKODAN ASKANIUS, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, ELOPSOPODOBNE, LOTNICTWO POKŁADOWE, FINANSJERA, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, OSIEMNASTY, ZARZUELA, NUŻENIEC KRÓLICZY, RACICZNICA, KOMISJA, AMIOWATE, PIĘTNO, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, HUBA STREFOWANA, LENIUCH, BOBO, KNAP, RYBITWY, DYSTANS, STRZAŁKA, KOŁEK, LINIA, MAKAK HIMALAJSKI, KUWERTURA, NIECKA BASENOWA, KATANA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, PERSYFLAŻ, ŚWIERZBOWIEC KOCI, DROŻNOŚĆ, OPOSIK WIELKOOKI, BIUROKRATA, BACH, KORMORAN CZUBATY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, LENIUCH OSPAŁY, TELESKOP, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, POBRATYMSTWO, MUSICAL, MYRMEKOFIL, KOZICA IBERYJSKA, GORYL WSCHODNI, POMROWICOWATE, JODŁA NORDMANNA, ŻABA LEOPARDOWA, WNV, KIPA, KOSZÓWKI, SALWINIA PŁYWAJĄCA, DOMINANTA, JAPONKA, FETYSZYZM TOWAROWY, ZWIERZĘ, FAMOTYDYNA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MUSZKA, KOMPARATYSTYKA, EWOKACJA, FIZYK, PLATFORMA CYFROWA, SCIENCE FICTION, GRODZISZCZANKA, AGRAFA, PANCERNIK WŁOCHATY, TRZMIELEC LEŚNY, TŁUMIK, CIECIERZYCA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, GNIAZDO SIEROCE, TIOSÓL, KONCERT, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, MADERA, STABILIZACJA, SPÓŹNIALSTWO, JAŹWIEC, ECHINODON, SALAMANDRA SYBERYJSKA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KLUBOWIEC, OGORZAŁKA, WYSPA PŁYWOWA, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, JARZMO, FULMAR, KUBEK, FITOGEOGRAFIA, WELIN, GŁÓG SZKARŁATNY, CZUCIE TRZEWNE, DZIKI RYDZ, RAUIZUCHY, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, GNOJAK, MARMURKA, SECESJONISTA, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, MOZA, PANIEŃSKI KORZEŃ, WSPÓŁKATEDRA, WIĘZADŁO, ZŁOTOGŁÓW, RYBOŁÓW, SKARABEUSZ, TEILERIOZA, GWIZD, ZADOŚĆUCZYNIENIE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MORŚWIN BEZPŁETWY, RYGORY, MEROZAUR, WASĄG, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, KŁĄB PSZCZELI, SOLARIUM, DOKTOR, SZANAGA, LONKOZAUR, SUTANELA, ROKSELANA, WIELOPŁETWCE, SILNIK INDUKCYJNY, ANTROPOGENEZA, STREFA PŁYWÓW, PUNKT ROSY, SZKUTNICTWO, MAJĄTEK RUCHOMY, PISKLĘ, KWADRAT, ODPADY KOMUNALNE, RAJD DAKAR, KENOZOIK, BATAT, WSPÓŁRZĘDNA, ŁOPATKA, BURZA, DŹWIGACZ DACHOWY, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, KLASTER KOMPUTEROWY, MABUJA PRZYLĄDKOWA, BEZGUŚCIE, RADYKALNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ELFIK, BALERON, SEPTYMOLA, SEKRETARZ, ŁAZIEC, RUMUŃSKOŚĆ, INOZAUR, ROZRZĄD, PRZYZWYCZAJENIE, TARANTULA WŁOSKA, PARYTET, ANEKSJA, ŚLĄSKOŚĆ, TRÓJLIST BEZPŁATKOWY, DRZEWIAK DORIA, OBWIEDNIA, BRĄZOWNIK, JEZUITA, MARZEC '68, BITWA, RÓWNIK, BOKOCHÓD BOCZEŃ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NOWICJAT, KARAWANA, ROSZPUNKA MIESZANA, KWASICA, SKALA RÉAUMURA, NIEODZOWNOŚĆ, KOŚĆ GUZICZNA, WIDMO RENTGENOWSKIE, WYSPY SALOMONA, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, DRIBLING, SZTYLET, WIATROPYLNOŚĆ, WIECHA, HAJDUCY, ŁUPEK DACHOWY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DRZEWO KAUCZUKOWE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, GORCZYCZNIK, DAGLEZJA WIELKOSZYSZKOWA, SELENODEZJA, ZOSTERA DROBNA, SIAMANG, MANNICA ODSTAJĄCA, ZNAMIENITOŚĆ, PODATEK PORADLNY, TRZY KARTY, KOLEŻKA, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, POZYCJA BALETOWA, SKÓRA, SIMIR, GALAKTYKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, SŁOŃ, DEKIEL, EXTRAKLASA, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, LEMIESZKA, JANTAZAUR, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, MŁYN WODNY, KOSZATKA, ABSYDA, POŁOZ ZIELONY, PŁACA ZASADNICZA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, MENHADEN BRAZYLIJSKI, KOMISUROTOMIA, NIBYBIELISTKA DŁUGOLISTNA, ŚWISTEK BIAŁOWARGI, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, TĘPOLISTKA, FILOLOGIA WŁOSKA, DŻEJRAN, REMIZ, WARZĘCHA CZERWONOLICA, CZUBEK, DUR PLAMISTY, FIZYKA STATYSTYCZNA, MŁODA PARA, PERFUMA, MAŁOSTKOWOŚĆ, SZKANDELA, INDYWIDUALIZM, POGODNOŚĆ, HANZA, GRACKA, KUDU MAŁE, NADAWCA SPOŁECZNY, CZTEROKROPEK, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, COCKTAIL, PRACZŁOWIEK, PLAFON, ŚLIWA, DRYBLAS, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, LIGNINA, ESCUDO GWINEJSKIE, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SZYSZKOWIEC, MALKONTENCTWO, BURZYK MALUTKI, NIEDŹWIEDŹ CZARNY, LOT NURKOWY, ATAK, OMAN, KORZYSTNOŚĆ, WĄŻ BŁOTNY, WYSOKOŚĆ NORMALNA, ANALITYCZKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, DRZEWO GUTAPERKOWE, PLECHA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PRZYLEPA, ARMIA, PARTIA KATALOŃSKA, QUEBECKI, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, HARMONIKA, LOTOS, PRAWO MATERIALNE, KRAKAUER, SKARGOWOŚĆ, PAWIĄZ, ŁUPEK MARGLISTY, SERYCYNA, MAKIMONO, POŁUDNIK STRUVEGO, MIKROKULTURA, SEKSTURYSTYKA, PUNKT WĘZŁOWY, KOMANDO, TELEMARK, SANDWICZ, PRASA, PYTAJNIK, TICO, KLARKIA WDZIĘCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 38.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Odorrana hosii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny żabowatych, występujący na górzystych terenach wyspy Okinawa w Japonii, posiadający szczególną broń: kciuki przednich kończyn przekształcone w długie, ostre i twarde skostniałe wyrostki, pokryte cienką skórą i skierowane do osi ciała, które gdy żaba zostanie uchwycona przez małe zwierzę lub wzięta do ręki przez człowieka, wbijają się w ciało napastnika, powodując krwawiące rany, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODORRANA HOSII - GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO Z RODZINY ŻABOWATYCH, WYSTĘPUJĄCY NA GÓRZYSTYCH TERENACH WYSPY OKINAWA W JAPONII, POSIADAJĄCY SZCZEGÓLNĄ BROŃ: KCIUKI PRZEDNICH KOŃCZYN PRZEKSZTAŁCONE W DŁUGIE, OSTRE I TWARDE SKOSTNIAŁE WYROSTKI, POKRYTE CIENKĄ SKÓRĄ I SKIEROWANE DO OSI CIAŁA, KTÓRE GDY ŻABA ZOSTANIE UCHWYCONA PRZEZ MAŁE ZWIERZĘ LUB WZIĘTA DO RĘKI PRZEZ CZŁOWIEKA, WBIJAJĄ SIĘ W CIAŁO NAPASTNIKA, POWODUJĄC KRWAWIĄCE RANY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
żaba sztyletowata, Odorrana hosii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny żabowatych, występujący na górzystych terenach wyspy Okinawa w Japonii, posiadający szczególną broń: kciuki przednich kończyn przekształcone w długie, ostre i twarde skostniałe wyrostki, pokryte cienką skórą i skierowane do osi ciała, które gdy żaba zostanie uchwycona przez małe zwierzę lub wzięta do ręki przez człowieka, wbijają się w ciało napastnika, powodując krwawiące rany (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻABA SZTYLETOWATA
Odorrana hosii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny żabowatych, występujący na górzystych terenach wyspy Okinawa w Japonii, posiadający szczególną broń: kciuki przednich kończyn przekształcone w długie, ostre i twarde skostniałe wyrostki, pokryte cienką skórą i skierowane do osi ciała, które gdy żaba zostanie uchwycona przez małe zwierzę lub wzięta do ręki przez człowieka, wbijają się w ciało napastnika, powodując krwawiące rany (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x