URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANIPULATOR to:

urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MANIPULATOR

MANIPULATOR to:

człowiek, który manipuluje ludźmi w celu osiągnięcia własnych korzyści; świadomie wpływa na ich zachowanie, opinie, decyzje poprzez przedstawienie faktów, argumentów w fałszywy lub pokrętny sposób (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

środek, narzędzie do manipulowania ludźmi, wywierania na nich wpływu (na 11 lit.)MANIPULATOR to:

w robotyce: układ N ramion połączonych ze sobą przegubami, zakończony efektorem (chwytakiem); mechaniczne ramię stosuje się głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.228

SYRYJSKI, MIASTO POWIATOWE, DZIÓB, AIOLI, TRAWERS, KASZUBSKOŚĆ, EPIGENEZA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PACZKA, REFREN, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, REZYGNACJA, PECORINO, WAŁ, FONDUE MIĘSNE, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, WYBIJACZ, LEGENDA, ZŁĄCZE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, GEOMETRIA CZYSTA, PICOWNIK, HISTORYZM, MITSUBISHI, WYŁOŻENIE SIĘ, PODKŁADKA, MYŚLIWY, DERMATOLOGIA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, INNSBRUCK, KRYSTALOGRAFIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PRZEKAŹNIK, SETKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, TRZY KARTY, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, SYGNALIZATOR, SMOCZA KREW, BLASZKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, ZAJĄC TOLAJ, WILK AMERYKAŃSKI, ŚLIZG, FARTUCH, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, APLIKANT ADWOKACKI, BRUTALIZM, BRACTWO SZPITALNE, JAWAJSKI, JEŻYNA, STRÓJ PLAŻOWY, EKSKLUZYWIZM, KOŁNIERZ, CZIROKEZKA, BILON, PUCHLINA WODNA, RYT, SŁUGA BOŻA, NASZELNIK, NIEŚMIAŁOŚĆ, GONDOLA, LOGIKA FORMALNA, GRUBA RYBA, DRAMAT EPICKI, TRZON MACICY, WITRYNA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KONFERENCJA PRASOWA, MIENIE ZAMIENNE, IGŁY, MEDIALNOŚĆ, OBWÓD REZONANSOWY, SZKŁO MĄCONE, GRAFA, ZMARSZCZKA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, FIRMAMENT, WARZELNICTWO, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, ZATRACENIE, ILLOKUCJA, GERMANISTYKA, KOŚĆ ŁZOWA, DOPPELGANGER, IRGA POMARSZCZONA, GRABEN, SIEDZIBA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, SEKWENCJA CHI, TRZPIEŃ, MONILOFITY, PNEUMATOLIZA, ADWOKAT, GNIAZDO, CZERWONKA, KROKIEW, RÓW, ETOLOGIA, ŻMIJA, TLENEK, SZARLATAN, PRĄD FARADYCZNY, JEDNOSTKA CZASU, NAKAZ, PROTESTANTYZM, CEGŁA LICÓWKA, DZIDA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, RODZINA NUKLEARNA, AL SECCO, CHOROBA KAHLERA, DIAGNOZA, ONTOLOGIA, INWERTOR, PRZYPŁYW, TELEWIZJA KABLOWA, RÓŻDŻKARZ, DYSK GALAKTYCZNY, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, ZIELENIEC, SYNTETYZATOR, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GOŁĘBIĄTKO, ZNAJOMY, RODZAJ ŻEŃSKI, OKADIA PRĘGOWANA, KWAS, ABISAL, CYKL, CHIROPTEROLOG, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ROKIETOWATE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KRIOKOMORA, KRAKER, SYLWETA, HEWLETT-PACKARD, KACERSTWO, SUITA, NIMFA, BŹDZINA, REDUKCJA, KRAKOWIANKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, SKÓRA WŁAŚCIWA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MEDIUM, ZIELONA KARTA, SEMAFOR, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KISZKA, NIEPOKORNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, MAKAKOKSZTAŁTNE, WYCIERACZKA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, SSAK, ROMANSOPISARZ, ZWIERZĘ, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, NORKA, PODDRUK, KODA, PRAWO UNIJNE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, WIEK MATUZALOWY, OSOWSKI, PROTOLOGIA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, WARIACJA, JĘZYK DAHALIK, DEKORATORKA WNĘTRZ, MAGMA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, OPARY, METAJODAN(VII) SODU, GAMEPLAY, BABILOŃSKI, MIKROFON LASEROWY, PRZYGOTOWANIE, WAHACZ, PETREL, RAKOWATOŚĆ, LUGER, HYDROFIL, MARIMBA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, GALIARDA, MIMETYZM, WNIEBOWSTĄPIENIE, KOLEKTOR SŁONECZNY, ADŻAPSANDAŁ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PROCES POSZLAKOWY, FRYZ ARKADOWY, BERBER, LICHWA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, NORWESKI, KADZIDŁO, KRUSZYNA, MISKA SEDESOWA, WŚCIEK DUPY, KORONKA BRABANCKA, MONARCHIA STANOWA, ŻYRAFA MASAJSKA, ZAĆMIENIE, GŁODÓWKA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KOMITET, SKROMNOŚĆ, RPG, STANIĘCIE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NADWZROCZNOŚĆ, DRAWIDYJSKI, PROTEZOWNIA, CZABAN, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, PUCHAREK, ROWEREK BIEGOWY, LAKIER DO PAZNOKCI, ŁATWOPALNOŚĆ, PRZEMIANA POKOLEŃ, UŁAMEK ZWYKŁY, LUŹNOŚĆ, BRZOZA BRODAWKOWATA, STARAJĄCY SIĘ, POŻYTECZNY IDIOTA, PRZYBYTEK, ELDAR, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ZAMYKANIE USZU, ARCTG, APOLOGETA, MADERYZACJA, MASOŃSKOŚĆ, FILOLOGIA ORIENTALNA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, SUKIENKA KOKTAJLOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, ZARODZIOWCE, CD-R, MARKUR, OCZKO W GŁOWIE, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, LATINO, AMONAL, KOŃ KARABACHSKI, RAZ, SAPROFAG, OBRZYD, PAPU, KAZIRODCZOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, REOLOGIA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, NIEOBLICZALNOŚĆ, FACET, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, TRAMONTANA, OKULISTYKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, LAICYZM, WYTŁACZANKA, SAMOZATRACENIE, WSPÓŁZAWODNICTWO, PRZEDSZKOLE, PONĘTA, FREEGANIN, DAŃ, PUŁAP STATYCZNY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ZAKRYSTIA, ŚWIETLICZANKA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, KANGUR TULAK, MISA, SPOWINOWACONY, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PANEK, GATUNEK ZBIOROWY, SYMBOLIZM, CYLINDEREK, KREWETKA ELEGANCKA, RÓWNIK TERMICZNY, HIPERFOKALNA, OWADOŻERNE, KRĘG SZYJNY, ROŻEN, BETON, STOLIK, ŻYWIENIE, ?MYSZ ZAROŚLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANIPULATOR urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANIPULATOR
urządzenie przemysłowe służące do zręcznego, precyzyjnego posługiwania się jakimiś przedmiotami, zwłaszcza w laboratoriach oraz przemyśle ciężkim (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE SŁUŻĄCE DO ZRĘCZNEGO, PRECYZYJNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ JAKIMIŚ PRZEDMIOTAMI, ZWŁASZCZA W LABORATORIACH ORAZ PRZEMYŚLE CIĘŻKIM. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x