PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘDRAK to:

pętak, chłystek, ktoś mało ważny, kogo się nie szanuje (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘDRAK

PĘDRAK to:

typ larwy oligopodialnej, typ morfologiczny postaci larwalnej owadów z przeobrażeniem zupełnym, głównie chrząszczy (np. z rodziny żukowatych, jelonkowatych), żyjący w glebie, w kale zwierząt roślinożernych lub w próchniejącym drewnie (na 6 lit.)PĘDRAK to:

małe dziecko, smyk, brzdąc (na 6 lit.)PĘDRAK to:

larwy chrząszczy z rodziny żukowatych i jelonkowatych, podgryzają korzenie roślin (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.990

ODSTRZAŁ, GRUBIANIN, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, OKRES ZALICZALNY, SZLAGIER, LIPOATROFIA POINSULINOWA, WYWALENIE SIĘ, NATARCZYWOŚĆ, IRANISTAŃSKI, OCZY SZEROKO OTWARTE, FACHMAN, WYGASZACZ, PODKOWA, CIĄGUTKA, METABOLIT WTÓRNY, DRYFT GENETYCZNY, MIOPIA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, UFNOŚĆ, WILCZY OBŁĘD, ŁZA, LANTANOWIEC, OMLET, OKRES PRZEDRZYMSKI, ROZEDMA PŁUC, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NORMALIZATOR, IZBA MORSKA, ROK OBROTOWY, PRZEDPOLE, POWIĄZANIE, MANDAT WOLNY, WÓZEK INWALIDZKI, CIĄGNIK, KONSENSUALNOŚĆ, LAIK, KAPILARA, ZERO, PŁASKONOS, DEALPACK, SZKOŁA, DUR POWROTNY, RAJ UTRACONY, NIEWIDKA, MANIACZKA, FITOGEOGRAFIA, KLIKOWOŚĆ, PROWANSALSKI, MONILOFITY, DIAGRAM KWIATOWY, RUCH PRECESYJNY, TELENOWELA DOKUMENTALNA, GOMÓŁA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, IBERYSTYKA, LINIA TRAMWAJOWA, KORONA, ŁAGODNOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, BIKRON, USKOK, SANKI, OBELISK, ADLER, DELIKATNOŚĆ, WZGÓRZE, PRĄD STAŁY, GŁUPTAK, DOJRZAŁOŚĆ, KOSS, FECHTY, ROZBIERANKA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ZDOBYWCA, KOSTUREK, NIEDOROZWÓJ, ZALEWA, KIELON, PROMIENNOŚĆ, MAANAM, WYZNAWCA, IGŁAWA, DOJŚCIE, RAMFORYNCHUSY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, EKSPLOZJA, SAUNA, GEOBOTANIKA, BIBLIOPOLA, KRUSZYNA, WYŚCIGI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TOPIALNIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ODWROTNY AGONISTA, MAGMA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, DANDYSKI, MERZYK OBRZEŻONY, LEGENDA, GARNITUR, SŁONIOWATOŚĆ, NEOGAULLIZM, JEDNOSTRONNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, ANKSJOGENIK, SCEPTYK, OPIEKUN FAKTYCZNY, KORZEŃ, NOZDRZAKI, HARROD, KULTURA MINOJSKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PIETROW, DZIENNIK, WOLNOAMERYKANKA, LEKARSTWO, ROZTOCZE, KARTOWNIK, CUDZOŻYWNOŚĆ, NIEŻYCIOWOŚĆ, KREOL, PERUKARSTWO, WYŁADOWANIE ULOTOWE, WYGLĄD, ODDANIE, BEZTORBIKI, NĘCISKO, ŁASKA, BAJECZNOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, JUMPER, UZDROWICIEL, MORGANUKODONTY, WIDEŁKI, KIERUNEK, MIEDNICZKA, PIGWA POSPOLITA, TYTAN, NACJA, TRZONKÓWKI, HORYZONT CZĄSTEK, EKRAN, INDYWIDUALNOŚĆ, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, OPTYKA, POPŁUCZYNA, BECZUŁKA, ZEPSUTOŚĆ, PEDOSFERA, LABIRYNT, DROZD, BYDLĘCTWO, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, WALKA, GRAFOMAN, SPRZEDAŻ, WODOPÓJKI, DUKLA WIERTNICZA, AFAM, ABSOLUTYZM, PSEUDOLOSOWOŚĆ, PROFESOR, REMISJA, BOHEMISTYKA, ADEN, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, JĘZYK WOGULSKI, BURŻUJSTWO, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, MODYFIKACJA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ANTECEDENCJA, MISIAK, TRIMER, DRUGI OFICER, STACJA KOPULACYJNA, PALEC ŚRODKOWY, MIERNIKOWCOWATE, BEZBOLESNOŚĆ, GARNUSZECZEK, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PIÓRNIK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KULON, TAŚMA MONATAŻOWA, ŁUSKOWCE, PRZYBŁĘDA, MOŁOTOW, BROMELIA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, BUKIECIARZ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, NIEZBĘDNOŚĆ, CZTEROSUW, FLISAK, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KONSTANTAN, PĘTAK, STARY WYGA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, KIMONO, PRZEGRA, MADZIARSKI, KARTKA, JAJKO W KOSZULCE, SUPERNOWE, METAMORFIZACJA, CIEMNICA, PRZETWÓRSTWO, PASIECZYSKO, SALDO CYKLICZNE, AFERA ROZPORKOWA, BUDYŃ, KORYBANT, BIAŁY WIERSZ, SHAPESHIFTER, MEGATSUNAMI, DOM KATECHETYCZNY, MYKOLOGIA, KREDKA OŁÓWKOWA, HARTOWNOŚĆ, WŁADZA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WARP, CZARNUCH, KORSYKAŃSKI, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KULCZYBA, BRODAWKA, FARAH, ALFABET GRECKI, FUKSIARZ, REFREN, WARSTWA KULISTA, FILM KATASTROFICZNY, CZAS MĘSKI, OKOŃ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, WELUR, KONIK DULMEŃSKI, ASKOCHYTOZA, FAKT NAUKOWY, CHMURA KONWEKCYJNA, KUBEK, PRZEGRA, ZGNIŁY KOMPROMIS, DARŃ, PŁASTUGA, FLUWIOGLACJAŁ, BEZROBOCIE SEZONOWE, NAMIASTKA TABAKI, MĘKI TANTALA, PNEUMATOLIZA, ROZMIĘKANIE, KUCHNIA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, GŁOS ELEKTORSKI, TREN, RADIO TAXI, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, WĘZEŁ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYTŁACZANKA, MARTWIAK, NOCEK BECHSTEINA, WĄCHACZ, CYKL WEGETACYJNY, OKRES NIESKŁADKOWY, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, CHŁONIAK, MATNIA, SIŁA SPOKOJU, ŁYŻKA, BADANIE PRZESIEWOWE, ZAWAŁ, ALARM SZALUPOWY, TREPANGOWCE, LAUFER CZARNOPOLOWY, ŻYWY TRUP, ZWARTOŚĆ, HIPPIS, UKŁAD NIEINERCJALNY, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, JĘZYK FRYZYJSKI, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, WĄTEK, IKAR, ANTENA REFLEKTOROWA, WIECZNE NIEODDANIE, ŁEB NA KARKU, LINIA PRZEMIANY, IMPLIKANT ISTOTNY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ?PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘDRAK pętak, chłystek, ktoś mało ważny, kogo się nie szanuje (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘDRAK
pętak, chłystek, ktoś mało ważny, kogo się nie szanuje (na 6 lit.).

Oprócz PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PĘTAK, CHŁYSTEK, KTOŚ MAŁO WAŻNY, KOGO SIĘ NIE SZANUJE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast