(SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOJSKA INŻYNIERYJNE to:

(saperzy, wojska saperskie) rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, wykonują najbardziej złożone prace wymagające specjalistycznego przygotowania i zastosowania sprzętu inżynieryjnego; wyróżnia się w.i.: saperskie, pontonowe, desantowo-przeprawowe, inżynieryjno-drogowe, kolejowe, maszyn inżynieryjnych i in (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.520

TECZKA, MONOCHORD, KONTO, SUBTERRANEOTERAPIA, SNYCERZ, AERAL, SYNONIMIKA, PŁYWACTWO, ZIOMKOSTWO, IMPREGNAT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, WIERSZ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RAJTARIA, WNIEBOWZIĘTA, EWOLUCJONIZM, HÄNDEL, GIPS, KARIOLKA, KURONIÓWKA, SPUSZCZENIE, BUCHALTERIA, TAMANDUA, ARPEDŻIO, FILOZOFIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, SILNIK SKOKOWY, BARWY NARODOWE, ŚLĄSKI, ZAKOCHANA, NUMER, ZACZEPNOŚĆ, KATANA, CHMURA KONWEKCYJNA, GRYMAŚNIK, FITOGEOGRAFIA, KRYZA, WĄŻ, ZAPŁON, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, DYGNITARZ, PURYNA, SZMUGLER, KRYKIET, SZATAN, JĘZYK ESPERANTO, METALOGIKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, PALNIK BUNSENOWSKI, PAJĘCZYNA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, MOHORYCZ, OKRES WEGETACYJNY, DOBRY ZNAJOMY, MALARZ, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, LIKWIDATOR SZKÓD, KONTYNGENT CELNY, PŁAZY OGONIASTE, SARKOLEST, ADHEZJA, CETIOZAUR, POLITYK, MORŚWINY, MARUDA, GROMADA, BUREK, SZALOTKA, GÓRY KOPUŁOWE, OSŁONKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SEGMENTACJA, STRZEMIĘ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, IZOZYM, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, BERGAMOTA, PUNKTACJA KANADYJSKA, TOPÓR, WCHŁANIANIE ZWROTNE, METATEZA, SAMOCZYSZCZENIE, PULSACJA, FIZJOLOGIA, LOGIKA, KATASTROFA KOSMICZNA, PANEL, KORD, ASPOŁECZNOŚĆ, POKÓJ, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, FOREMKA, ALEJA SZTYWNYCH, SKORUPA, BAON, KOLEJ LINOWA, BETON ŻUŻLOWY, ŻYTO, RAPTULARZ, TROJAN, DOCHÓD NOMINALNY, IMMELMAN, KAMERTON, NALEŚNIK, CIASNOTA, OBORNIK, JINFENGOPTERYKS, EWANGELIA, PIĘKNODUCH, WYNAGRODZENIE, GOBIZAUR, UKŁADARKA RUR, OUARKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, TAYLOR, PUB, HAJDUK, HURMA, BUŁKA PARYSKA, NORMALNOŚĆ, KĄPIEL, ZUPA, BINA, BIAŁKO, FALISTOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DOBRO PUBLICZNE, PODOKARP, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, POBIAŁKA, WŁÓKIENNICTWO, KRZYŻYK, FALA ODBITA, JANCZAR, FURGON, ĆAKRAM, RETROGRADACJA, MYŚL, KINGORIA, DEFILADA, NOWA TWARZ, BAJDA, TALERZ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, POMOCNIK, WYTRZESZCZKA, ANAGLIF, LOSILLAZAUR, OGNIK, TEŚCIK, REKWIEM, PRZEGUBOWIEC, KWACZ, OŚ OPTYCZNA, HAKER, KAMPANIA, ŁOPATA, PEPINIERA, OBRAZ, SKŁADANKA, SZCZUDLARSTWO, METEOR, SŁUPEK, WZGLĄD, KOŁPACZEK, SZUWOZAUR, LIGUSTR, DZIEWANNA, KWAS, SZTUCIEC, WEZWANIE DO ZAPŁATY, LOGGIA, NIEŚPIESZNOŚĆ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PAPIERÓWKA, SZWEDY, ALERCE, MANDARYŃSKI, ORGANISTA, ZARAZA, TRZY KRÓLE, SZAROTA, CZOŁO, GRAFIKA WEKTOROWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, JĘZYK NAHUATL, RZEP, NARĄBANIE SIĘ, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, GOŁĘBICA, PERLICZKA, SOPLICA, WESOŁOŚĆ, DZIURAWY WOREK, DYLETANT, NASADKA, MORION, WEJŚCIE, EOBRONTOZAUR, SYSTEM OBRONNY, KUSZTYCZEK, PRAWO JOULE'A, HASHTAG, PODOBRAZIE, PTERODAUSTRO, UCHLANIE SIĘ, OKRES PÓŁTRWANIA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, SPAWALNIK, GRZBIETORODY, BRANIE PRZYKŁADU, EURYBIONT, WIDZENIE PERYFERYJNE, SOK, PALUDAMENT, TARANTELA, HAMPEL, KORA MÓZGOWA, SĘKACZ, GLOSA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, MUNGO, OBROTÓWKA, CEDRZYNIEC, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, STRATEGIA, SŁUGA BOŻY, NIEREGULARNOŚĆ, OBSTAWA KAMIENNA, AGREGATOR, PALUCH, DEFICYT, STRZAŁA EROSA, NAWŁOĆ, OPINIA PUBLICZNA, BAHARIAZAUR, SIŁOWNIA JĄDROWA, SAKS, SZMARTUZ, ASTROFOTOMETRIA, PAULINIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KONTROLA DROGOWA, OLOROTYTAN, PERIOD, SCENARIUSZ BAZOWY, POMORSKI, KIJEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, MENISK, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, IGLICÓWKA, PILATES, JUBILEUSZ, JONOFOREZA, SŁOWACYSTYKA, AWIOFON, WELINGTONIA, RAJD, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, WYŚCIG, NUMULIT, EPOKSYD, PŁUG KOLEŚNY, ISKRA, DREBEL, PRZYBYTEK, ODWSZALNIA, RESET, CYPROHEPTADYNA, SZCZEP, OPASKA BRZEGOWA, DEMOBILIZACJA, MIEDZIORYTNIK, LIGABUEZAUR, PROBÓWKA, SROM, SOLARZ, DOGADZANIE SOBIE, PRYMATOLOGIA, KARABIN IGLICOWY, PIONEER, ŻYWIEC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, OLEJ SMAROWY, JĘZYK DUŃSKI, ZAKŁADKA, RADIOKABINA, LITERATURA WAGONOWA, TRANSMISJA, URZĄDZENIE RADIOWE, WOJAK, STATYSTYKA OPISOWA, SIEROTA SPOŁECZNA, PLAZMOLIZA, PIERWOTNIAK, OOLIT, ?PICONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOJSKA INŻYNIERYJNE (saperzy, wojska saperskie) rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, wykonują najbardziej złożone prace wymagające specjalistycznego przygotowania i zastosowania sprzętu inżynieryjnego; wyróżnia się w.i.: saperskie, pontonowe, desantowo-przeprawowe, inżynieryjno-drogowe, kolejowe, maszyn inżynieryjnych i in (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOJSKA INŻYNIERYJNE
(saperzy, wojska saperskie) rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, wykonują najbardziej złożone prace wymagające specjalistycznego przygotowania i zastosowania sprzętu inżynieryjnego; wyróżnia się w.i.: saperskie, pontonowe, desantowo-przeprawowe, inżynieryjno-drogowe, kolejowe, maszyn inżynieryjnych i in (na 18 lit.).

Oprócz (SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - (SAPERZY, WOJSKA SAPERSKIE) RODZAJ WOJSK PRZEZNACZONYCH DO INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJÓW WOJSK, WYKONUJĄ NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PRACE WYMAGAJĄCE SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA I ZASTOSOWANIA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO; WYRÓŻNIA SIĘ W.I.: SAPERSKIE, PONTONOWE, DESANTOWO-PRZEPRAWOWE, INŻYNIERYJNO-DROGOWE, KOLEJOWE, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I IN. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x