CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA to:

część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.266

RANA SZARPANA, SYLWESTER, INFOBOX, POŻAR, STUDIUM, PUB, GRZECZNOŚĆ, MENU, CIEPŁO, KROK, KANAŁ RODNY, SAMOCZYSZCZENIE, KLAUZURA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, TURKIESTAN, MAJSTRA, PLAC, MEDIACJA, PINCZER, WASAL, NAWIGACJA SATELITARNA, PSZCZOLINKI, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, WYTRAWERSOWANIE, BRDA, GŁUCHOTA WRODZONA, BINARKA, HAMLETYZM, NIEZNAJOMY, UPADEK, MEDYCYNA RATUNKOWA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, RULETKA, POKŁAD GÓRNY, PAWANA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, POŁOWICA, KLERK, LINIA GEODEZYJNA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, WIATR POZORNY, BURGER, TAŚMA, SZTUKA UŻYTKOWA, GRZYBEK HERBACIANY, PLATAN, KOPISTKA, SZWABSKI, CZARNA SOTNIA, POZER, OKOLICA SZLACHECKA, ANTYNOMIA, BAWOLE OKO, PRZESZUKANIE, PORFIRYNA, NIECKA, JAPONKA, WZDĘCIE, DECHA, KORDYT, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BOHATERKA, AMEBA, TUBOWY, STRUNA, PREFORMACJA, GRAF EULEROWSKI, STOŻEK WULKANICZNY, CHEMIA KWANTOWA, ISTOTA SZARA, FUNKCJA FALOWA, PUSTELNICZKA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, FRYZ, STROLLER, POZŁOTKA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, ALBULOKSZTAŁTNE, ZATOCZKA, CYFRONIK, MUNDANIA, DEKORATORKA WNĘTRZ, DYSTANS, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, CZERWONA BURŻUAZJA, UCZELNIA, POZWANY, SYLWETKA, KONWÓJ, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BARION, SZKŁO MĄCONE, IDEALISTKA, TREN, ŻABY BEZJĘZYCZNE, KĘDZIERZAWOŚĆ, RETOROMANIN, CHOROBA NASU-HAKOLI, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, SILOS RAKIETOWY, RAKIETKA TENISOWA, PRZYPŁYW, CHOLEWA, POLE, KUMOSZKA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, BULANŻERIA, SZTUKA MYKEŃSKA, ABNEGAT, JANUSZ, TUŁACZ, GRANICA KULTUR, WZGLĄD, DAWCA ORGANÓW, MAŁŻONKA, DRIVER, HARROD, PUCKA, TEORIA DESKRYPCJI, NOWOWIERCA, POSTOJOWE, WIADRO, GUTKOWO, REZERWACJA, ZAZDROŚĆ, POKRYWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PUNKT KOPULACYJNY, RACHUNKOWOŚĆ, PODREGION, ŁOŻYSKO TOCZNE, APOSELENIUM, WĘGLÓWKA, DOKTOR HABILITOWANY, SEKURYT, KIR, BRZUCH, DYSCYPLINA POKAZOWA, PRZECIWNAKRĘTKA, HIPIATRIA, HIMALAJE, KUREK, PROLOG, ŚWINKA, APARAT SZPARKOWY, WYSMUKŁOŚĆ, STYLIKÓWKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, KASZANA, TABLETKA GWAŁTU, INFILTRACJA, DZIAŁKA ROBOCZA, JAGIELLON, ODKAŻACZ, BRODZIK, SUBKULTURA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, AKKA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KĄPIEL, ERYTROZUCH, CASUAL, KOMEDIALNIA, KOMUNIKACJA, SINUS HIPERBOLICZNY, ŻAKIET, DETEKTORYSTKA, KOMPARYCJA, MOCNA STRONA, ARYTMOMETR, ZASTÓJ ŻYLNY, AUDIOBUS, KONTYNENT, BRUDNICA NIEPARKA, KOCIOŁ WIROWY, PULPIT, PARALAKSA, MIŁOŚCIWOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, OWOC POZORNY, RĘCZNIK KĄPIELOWY, BEZROBOCIE JAWNE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, JĘZYK DRAWIDYJSKI, CZCIBÓR, WIELOCUKIER, NIENARUSZALNOŚĆ, LAK, SEKTOR, GÓRNICTWO MORSKIE, FECHMISTRZ, ASTROLOG, PEREŁKA, WŁADCZOŚĆ, ZORZA POLARNA, PLATT, BETAINA, EKOSFERA, PŁYCINA, ARABIZOWANIE SIĘ, KROK SKRZYŻNY, WODA PODSKÓRNA, JASZCZUR, BALON RADIOSONDA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, RADIOBIOLOGIA, OBSUWA, KILOMETR ZEROWY, FOSA, NEONTOLOGIA, ŚRODKI TRWAŁE, GACEK SZARY, JEDNA CZWARTA, GRZYB NIEJADALNY, DIADOCHIA, AMFIBIJNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, BIEGUN, KLAWIATURKA, BRZYDACTWO, KLAPA, ODŁAM, PINGWINARIUM, KONDYCJA FIZYCZNA, KSIĘŻNICZKA, POLARYZATOR, KĄT PEŁNY, REGION, SZTUKA KRETEŃSKA, WYMIOCINY, KRÓTKOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, POEMAT HEROIKOMICZNY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, POMYŁKA, SAMOTNA MATKA, PRZEŁĄCZALNIA, AUTOLIZA, EGZOTERYCZNOŚĆ, M, KRIOKOMORA, GRYMAŚNIK, PIES, PRÓBNIK IZOLACJI, FAWELA, ADWERBIUM, ZBROJENIE SIĘ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, ROPUCHA WODNA, PANNUS, ZBIÓR ROZMYTY, JORDANKA, POSTĘPACTWO, EKWILIBRYSTYKA, ŻYWNOŚĆ, KALCEOLARIA, KANAŁ, PIEPRZ MNISI, ARCUS TANGENS, WEWNĘTRZNY, CHELAT, AKADEMIA, ŚRUTA SOJOWA, WOLE, KOSZULARZ, MATKA CHRZESTNA, BAR, SĘDZINA, OBIECANKI CACANKI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, FERMION CECHOWANIA, BRAT POLSKI, KAWAŁ, POŁUDNIK STRUVEGO, TRIPANTIUM, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, UMARŁY, CNOTA, RÓG, MATERIAŁ, RAMA, CZAPKA SPORTOWA, PALIATYW, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, ODMIANA HERBOWA, KOCIEŁ, PĘPUSZEK, KNAJPA, AKCENT OSTRY, OKTET, RESORTACJA GENOWA, CHRABĄSZCZ, PUCHAR, PROCES JEDNOSTKOWY, RYBA ŁAWICOWA, ?PODMIOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA
część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej (na 24 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA, KTÓRĄ MOŻNA DOTKNĄĆ, NIE BĘDĄCA NORMALNIE POD NAPIĘCIEM, I KTÓRA MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM W PRZYPADKU USZKODZENIA IZOLACJI PODSTAWOWEJ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x