RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZMAITOŚĆ RIEMANNA to:

rzeczywista rozmaitość różniczkowa (M, g), dla której zdefiniowany jest tensor metryczny g, oraz istnieje funkcja d(x,y) określająca najkrótszą możliwą odległość jako rzeczywistą nieujemną wartość, będąca kresem dolnym zbioru odległości po wszystkich krzywych przechodzących jednocześnie przez dwa zadane punkty x i y (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.257

ŻYŁKA, NORKI, ZNAJDUCH, CZOP ŚLUZOWY, DEFENSOR, HISTORYZM, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, COKÓŁ, KOTLINA KŁODZKA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, DEBILNOŚĆ, NERCZAN, PRZEDROSTEK, KROK, GOLONKA, PROFESJONALNOŚĆ, SZABOTA, STAROINDYJSKI, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, SZUWAR KŁOCIOWY, GRUPA LIEGO, ŁÓW, SPRAWOWANIE, REWIR, AFILIACJA, NAUPLIUS, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, KUCHNIA WOJSKOWA, METAPSYCHIKA, NORMA REAKCJI, LINKOMYCYNA, DREPANOZAUR, AUTONOMIA, PRECEPTOR, KREWETKA NAKRAPIANA, BOLERO, OLEJARZ, RUCH PRZYŚPIESZONY, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, EKSKRET, TAJEMNICA ADWOKACKA, RELATYWIZM MORALNY, KARENCJA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, ŁASKAWCA, TRASER, PADOK, ELEKTROLIZA, FILM S-F, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, INTERPRETATOR, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, CYNKOTYPIA, KASJA, DREWNO LETNIE, ŁUK NOCNY, IRREDENTYZM, TOLERASTIA, PROKURATOR, OGNISKO, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, KLON, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, RZEKOTKA KARŁOWATA, ANODA, CHORY NA GŁOWĘ, GRAF EULEROWSKI, ZREKOMPENSOWANIE, ZBAWICIEL, WYNAGRODZENIE, ARCHIDIECEZJA, ROCKOWIEC, OCHOTKA, HIALINA, KORPUS, POROST, BANDEROLA, PLEBEJUSZ, KAMIEŃ, WSPÓLNY ZASÓB, TERMOLOKATOR, KUŁACTWO, WOJSKOWY, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, FITOPATOLOGIA, OBJĘTOŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, TRUP, GATUNEK PARASOLOWY, PRODUKT, MIESZEK WŁOSOWY, KITEL, SAJGONKA, ANTENA YAGI, PITU PITU, POJAZD SZYNOWY, BOJ, LAWATERZ, OPIEKACZ, MODELUNEK, OZNAJMIENIE, LAMPA RTĘCIOWA, ORBITA, LEWO, DZIEKAN, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, HALIT, POUFAŁOŚĆ, LICZBA PODWÓJNA, EKSPRES PRZELEWOWY, GRAFOLOGIA, PORÓD NATURALNY, SITAK, KAMELEON LIŚCIOWATY, GLOTTOCHRONOLOGIA, MIĘKKOŚĆ, TERBINAFINA, JEŻOZWIERZE, OSOBA TRZECIA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, WIRTUALIZACJA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, LACHS, LAMPA ŁUKOWA, PIENIĄDZE, ANARCHIZM, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, ENERGIA ELEKTRYCZNA, MINERAŁ, GAZ PRZEWODOWY, KOZŁOWIEC, SILNIK GAZOWY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, EFEKT DOPPLERA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, RABA, POSZKODOWANA, GLIKOZYD FENOLOWY, NIENATURALNOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, SZCZĘKOT, POLIMODALNOŚĆ, SPARTA, AFLATOKSYNA, DEWALUACJA, INSTANCJA, KĄSACZOWATE, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, CHOROBA LEVA, DRENAŻ KIESZENI, SKAŁA METAMORFICZNA, ODBÓJ, NARZĘDZIARNIA, VIP, FAJERWERKI, WOJSKA INŻYNIERYJNE, TEOKRACJA, POLISOLOKATA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, PRZEMYŚLENIE, OSA ŚREDNIA, CHOROBA ZAKAŹNA, GNIAZDO OGNIOWE, TARAN, NADŚWIADOMOŚĆ, PODWOZIE, SMART, WICIOWCE, MAZURSKI, REZERWACJA, MIECZ OBROTOWY, SFORMUŁOWANIE, MITOSPOROWE, DEFICYT HANDLOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, RDZA, PRZEKAZ, SCHULZ, PODATEK PROGRESYWNY, DRWINA, SUPERKONTO, AKT WYKONAWCZY, PRZEGLĄDARKA, PAULOWNIA, JUFERS, TURBINA AKCYJNA, MASKOWANIE, URLOP, PUSZKARSTWO, ANAGNORYZM, FAKTORIA, PROGRAM ROZRYWKOWY, PUSTELNIA, PRYMITYWIZM, FANFARON, NAPRĘŻACZ, TALERZYK, TAYLORYZM, JASZCZURKA SARGANTANA, PINZGAUER, JĄDRO MIGDAŁOWATE, TAO, DOWÓD RZECZOWY, NANOMETR, LEKTORAT, PŁYWAK, POKAZOWOŚĆ, TAKSON MONOTYPOWY, BOROWINA, NACIĄG, KANCERA, KOLKA JELITOWA, BIOTRANSFORMACJA, SZTUCZNY CZŁONEK, POSTANOWIENIE, NACHALNOŚĆ, OŁTARZ, PIEPRZ CZARNY, SUPERKOMBINACJA, TOR, RAJA CZARNOBRZUCHA, CZYNNOŚĆ POZORNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, WEŁTAWA, EKOSFERA, ZAŁOŻENIE, ANARCHIZM, PĘPAWA DWULETNIA, RĘKA, PORTRET, KOMBINEZONIK, MINIPIŁKA, MANGA, FRAZA CZASOWNIKOWA, PREFERENCJA, LOKUM, KONWIKCJA, BRZEMIĘ, NADZÓR OCHRONNY, ŁOŻYSKOWIEC, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, LOTNISKO WOJSKOWE, BBS, RUMBA, NIDA, CHMURNOŚĆ, NOŚNIK, MOWA OSKARŻYCIELSKA, KLATKOWIEC, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KURDUPLOWATOŚĆ, DZIEDZICTWO, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ŁADNA HISTORIA, SYMETRIA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, DYCHAWICA, TONAŻ, OSTRY KURS, ODJEMNA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, JAZZ, BOROWODOREK LITU, WATA, CZEKOLADZIARNIA, TWIERDZENIE PITAGORASA, MUSZTRA, DROGA APIJSKA, MIÓD BARTNY, CEGŁA LICÓWKA, PIGMENT, BUJAK, DĄBROWIANKA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, TOKARKA KARUZELOWA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, CZARCI POMIOT, ABSURD, ŻYRAFA BARINGO, DORATORHYNCHUS, TRAWA, POLE MAGNETYCZNE, SANDAŁOWIEC, SEKSTA, CHUDOŚĆ, KRWIOBIEG PŁUCNY, ŚLEPOWRON RDZAWY, KOLORYT, SAMPLING, SATURN, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KOPISTKA, ?KROPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.257 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZMAITOŚĆ RIEMANNA rzeczywista rozmaitość różniczkowa (M, g), dla której zdefiniowany jest tensor metryczny g, oraz istnieje funkcja d(x,y) określająca najkrótszą możliwą odległość jako rzeczywistą nieujemną wartość, będąca kresem dolnym zbioru odległości po wszystkich krzywych przechodzących jednocześnie przez dwa zadane punkty x i y (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZMAITOŚĆ RIEMANNA
rzeczywista rozmaitość różniczkowa (M, g), dla której zdefiniowany jest tensor metryczny g, oraz istnieje funkcja d(x,y) określająca najkrótszą możliwą odległość jako rzeczywistą nieujemną wartość, będąca kresem dolnym zbioru odległości po wszystkich krzywych przechodzących jednocześnie przez dwa zadane punkty x i y (na 18 lit.).

Oprócz RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RZECZYWISTA ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA (M, G), DLA KTÓREJ ZDEFINIOWANY JEST TENSOR METRYCZNY G, ORAZ ISTNIEJE FUNKCJA D(X,Y) OKREŚLAJĄCA NAJKRÓTSZĄ MOŻLIWĄ ODLEGŁOŚĆ JAKO RZECZYWISTĄ NIEUJEMNĄ WARTOŚĆ, BĘDĄCA KRESEM DOLNYM ZBIORU ODLEGŁOŚCI PO WSZYSTKICH KRZYWYCH PRZECHODZĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWA ZADANE PUNKTY X I Y. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x