NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWNIK NATURALNY to:

naturalna substancja barwiąca, produkowana przez komórki żywych oraganizmów oraz tkanki roślin, wykorzystywana w głównie w przemyśle spożywczym i włókienniczym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.306

EWOLUCJONIZM KULTUROWY, FILM NOIR, NAPIĘCIE, BETACYZM, SZAŁOT, CYKL REPRODUKCYJNY, DRZEWIARZ, RACA, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, LICZNIK GEIGERA, CHAŁUPNICA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, CIŚNIENIE KRWI, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, PODOFILINA, POSAG, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, JELITO PROSTE, MIÓD SZTUCZNY, TELEGRAFIA, POMAK, SIDLISZ PIWNICZNY, SAMIEC, BIOLOG MOLEKULARNY, PRZYROST NATURALNY, MAMUT JEFFERSONA, OZDOBNICA WIĘKSZA, SATANISTA, CYGANOLOGIA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, BRUK MORENOWY, SOCJALIZM REALNY, SREBRNIK, KURIER PODHALAŃSKI, DOMINACJA PEŁNA, FITOCYD, WĘŻYK, TURZYCA, JĘZYK AMBA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, NOUMEN, OPIEKACZ, AIDS, DOM MODY, PETRYWAŁ, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, METAPLAN, AINUR, LIDO, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, RZEŻUSZNIK, HARENDA, MIKROFON CEWKOWY, STERNICZKA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, ŁOTEWSKI, PERCEPAN, AMINEK EGIPSKI, CYKL INWESTYCYJNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ELASTOR, ZNAJDEK, ZŁY GONIEC, CHOROBA GILCHRISTA, BIEŻNIK, KOSZARNIAK, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, HALSZTUK, RAD, KLESZCZE MIĘKKIE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, EUROKORPUS, MODRZEWIOWE, OGNISKO, SUKNIA, FALAKA, ŚLUZ, CIS, ABSOLUTYZACJA, MARKUR, KATHARSIS, CRACK, ROZEJM, PAMELO, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, WIZA, ŁABA, METODA STRZAŁÓW, ELEUSIS, FITOCHEMIA, MELODRAMAT, DAWCZYNI, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, FLEBODIUM, RÓWNINNOŚĆ, BOLA, TANIEC BRZUCHA, REKWIZYCJA, BIBLIOTEKA, GALIA, BIOM, LEBERWURST, ASPIRACJA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ŚCINACZ, WIECZNE PIÓRO, JEMIOŁA, GUGLE, BYLICA POSPOLITA, OLEJARZ, OTWARTOŚĆ, ORĘŻ, LENTYSZEK, KWEF, UDZIAŁ, KNEBEL, WIELKA WOJNA KOZACKA, PULOWER, STRADIVARIUS, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DWUPRZODOZĘBOWCE, APORT, SZYMPANS, RESZTA AMINOKWASOWA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, MODELUNEK, ARAGOŃSKI, WARMING, KONWOJER, EOLIDA, SZUWAKS, SYSTEM POWIERNICZY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, MAJCHER, BŁONA PLAZMATYCZNA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, INFA, SIT BAŁTYCKI, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, SUSZARKA, RZAZ, KURONIÓWKA, BEJCA, ARCHIDIECEZJA, ŚWIĘTA KROWA, KARLIK ŚREDNI, ŁUK DŁONIOWY, ANGINA PRINZMETALA, PROMIENIOWANIE ALFA, RELACJA PRZECHODNIA, SYSTEM WBUDOWANY, MARCHEWKA, SZPITALNICTWO, EKSPERT, MEDIATOR, PAWIAN CZAKMA, KRZESANY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, ESCUDO INDYJSKIE, WOŁYNIANKA, GETTER, METYL, DEPOLARYZATOR, PRZESIĄK, LILIA VOODOO, ZBOŻE, DOPING, GORYCZUSZKA, BIOFLAWONOID, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, LIPID, SPÓŁKA CICHA, POLIO, AVIZO, HETERYK, DOWÓD, WILGA, ŚWIR, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, PAŹDZIERZ, INTELIGENCJA WERBALNA, ZAPŁON, SKRYTOSKRZELNE, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, SPOWALNIACZ, SAŁATA, KOCZKODAN ZIELONY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZIELONA KARTA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, DOM REKOLEKCYJNY, CYKL PALIWOWY, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, MECHOWCE, HAGIOGRAF, WIĄZANIE ATOMOWE, INDYGO, BACHMAT, KOPUŁKA, CERES, EMBARGO, LINGWETKA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SPLOT SKRZYDŁOWY, APARAT SUTTONA, SZYBER, LEJNOŚĆ, AŻUR, AMBYSTOMA KRECIA, KOTURN, ALLEGRETTO, BAJA, DŻEREŃ, SADZIEC KONOPIASTY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, RÓG MYŚLIWSKI, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, KORMORAN KRASNOLICY, DZIELNIK, KROKIET, GRA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, MIŁORZĘBOWE, HEKSODA, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, KAPA, NER, WIKARIUSZ GENERALNY, CHAŁWA, GUZMANIA SZKARŁATNA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, CÓRDOBA, CYKLAMINIAN SODU, NARCYZ NIEZRÓWNANY, CHANSON, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ŻÓŁWIK, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, INTERNACJONALIZM, JEZIORO PROGLACJALNE, HISZPAŃSKI LODZIK, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, STUDNIA ARTEZYJSKA, PLATYCERIUM, ZAMIEĆ, BARWINEK, KONIETLICA ALPEJSKA, ODMRAŻACZ, MARYJCZYK, ŚWIERK CZERWONY, PIEKARNIK, UŻĄDLENIE, KTOŚ, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PUNK ROCK, UŁAŃSKA FANTAZJA, TEREN ZAKRYTY, KŁOBUK, HETMAN NAKAŹNY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, PODAŻ, KOMBUCZA, ODRA, DOMIAR PODATKOWY, STRUMYCZEK, ZRZESZENIE, KONSTYTUCJA, MERYSTEM, CHOROBA WIRUSOWA, LUGER, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, BONET, SAN, DNO KWIATOWE, TRANSPIRACJA, PATOKA, KRÓLIK DZIKI, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, BRZESZCZANKA, REFORMA ROLNA, EMITOFAGIA, ŻÓŁCIEŃ CHROMOWA, MŁOT, RZECZ WNIESIONA, CZAKRA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, GASTROENTEROLOGIA, OINOMANCJA, JĘZYK NANDORIŃSKI, CZOŁO, UCHYB, MITSUBISHI, DOLINA LODOWCOWA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, GALASY, MIKROSATELITA, ?POBYT CZASOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.306 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWNIK NATURALNY naturalna substancja barwiąca, produkowana przez komórki żywych oraganizmów oraz tkanki roślin, wykorzystywana w głównie w przemyśle spożywczym i włókienniczym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWNIK NATURALNY
naturalna substancja barwiąca, produkowana przez komórki żywych oraganizmów oraz tkanki roślin, wykorzystywana w głównie w przemyśle spożywczym i włókienniczym (na 16 lit.).

Oprócz NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NATURALNA SUBSTANCJA BARWIĄCA, PRODUKOWANA PRZEZ KOMÓRKI ŻYWYCH ORAGANIZMÓW ORAZ TKANKI ROŚLIN, WYKORZYSTYWANA W GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I WŁÓKIENNICZYM. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast