PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORLICZKA MIECZOWATA to:

Pteris ensiformis - gatunek paproci z rodziny orliczkowatych; pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki, Azji oraz Pacyfiku; jest hodowana jako roślina ozdobna (również doniczkowa), a także wykorzystywana jako najpopularniejszy ze składników tradycyjnych tajwańskich napojów ziołowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.903

PRZYCHODNIA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, SZLACHAR, VIBRATO, IRGA OSTROLISTNA, URANINIT, OSTNICA MOCNA, PRZESIĄKRA, ZBROJA GOTYCKA, GŁASZCZKOCHODY, KRÓTKODZIOBEK BRĄZOWAWY, MALANGA, SEKCJA ZWŁOK, KNAP, ŚMIERDZIUCH, KOŁO RATUNKOWE, VIP, LEW, PRZEJRZYSTOŚĆ, KARBOKATION, SKLEPIENIE, NOCEK OSTROUCHY, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, NAZWA PUSTA, POTAJEMNOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, GORGONOPS, RUDBEKIA DWUBARWNA, ŻYRAFA KENIJSKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, HEBRAJSKI, KANCZYLE, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, ŻART, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, PIĘCIORNIK KRWISTY, KLOPS, MAWOREK POMARSZCZONY, SAGA, WRÓBEL OLIWKOWY, BOMBA KOBALTOWA, GŁÓG WŁOSKI, SELADANG, ANYŻ, PRZEKRYCIE, MEKHAUZJA, KRYZYS FINANSOWY, BIDET, DZIERZBIK CZARNOUCHY, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, PRZESADNOŚĆ, GWIAZDA BETLEJEMSKA, FLASZOWIEC PURPUROWY, CZAGRA SZARA, GRANAT, GWAJAK, MIODOWNIK, INTENSJONALNOŚĆ, KOSACIEC JAPOŃSKI, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, CEBULA PERŁOWA, PEKARI, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, KAPUSTA KWASZONA, STOKŁOSA KOSTRZEBA, GWARECTWO, SZAROTKA, KREDYT KONSORCJALNY, SPANIEL, CYNDALIA, MODRZEW SYBERYJSKI, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, ANODA, KOŃ LOKAJSKI, SUSEŁ WASHINGTONA, LOCH, DIETA ASPIRYNOWA, ROŚLINA TRUJĄCA, DZIÓB, ŁADNOŚĆ, SORGO, PODGRZEWACZ, CZAPLA BIAŁA, RAMBUTAN, PETREL RELIKTOWY, SAGGATY, INDIE, PRZAŚNOŚĆ, BILBIL BRĄZOWY, SROM, KLECANKA POLNA, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, PORZĄDNOŚĆ, PRYSZNIC, JĘZYK KONGO, OSTROLOT DUŻY, CHUTUKTU, WIGILIA, MOPEK, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, BYK SPIŻOWY, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, ARSENEK, CYKLOFOSFAMID, PASSACAGLIA, NIEBOSKIE STWORZENIE, WADA DREWNA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, JAGODOWIEC BEZOGONKOWY, TRZMIELAK MNIEJSZY, LASV, SZTANGA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, MIODALEK BRĄZOWY, RZEKA, KONOPIOWATE, ŻÓŁW WONNY, NEGACYJNOŚĆ, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, IMMUNOPATOLOGIA, KUSOKURKA PERLISTA, SIKORKA, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MASOŃSKOŚĆ, KRATNIK, WKŁUCIE CENTRALNE, PATRON, KONTRAST, SUCHOROŚL, GĄGOŁ KRZYKLIWY, CHIMERA, MELDUNEK SYTUACYJNY, PCHACZ, CHOMIK BAŁKAŃSKI, BIOKATALIZATOR, EOTRICERATOPS, WIDŁOZĄB BERGERA, BEZ, PSTROKÓWKA NADOBNA, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, SIKORA UBOGA, SZARA MYSZ, ANTYGONA INDYJSKA, ŚCIÓŁKARZ BRĄZOWOGŁOWA, TADEUSZ RYDZYK, OKTAWIAN AUGUST, POWIEŚĆ S-F, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PAŁKA, FAMA, OUARKA, NEKENRAPTOR, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, SAMOREALIZACJA, DIABEŁ MORSKI, NIEDOMÓWIENIE, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, FUNKIA BIAŁA, TŁUSTE LATA, KOZA PIERWOTNA, BEZROBOCIE AGRARNE, DIBATAG, SOSNA THUNBERGA, EKSPERT, KORALICOWIEC KOSMATY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, STYGOKSEN, BIAŁY MAZUR, PASTEWNIK, KMIOT, LUGER, KWARC ZIELONY, KOBRA, PRZYCZEPKA, ŁYCZOGA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, NOSICIEL, JĘZYK GYYZ, STRUŚ MASAJSKI, IMPERIUM GHISCARI, KAŁUŻNICA, RAD, SOZOLOGIA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PANGOLIN MALAJSKI, NUMER, CIĄG POLIGONOWY, SUCHY DOK, JESIOTR ROSYJSKI, SYLOGIZM, KOMAR, SZAFIREK RDZAWOBRODY, PLACEK AMERYKAŃSKI, PROSTOŚĆ, TAJGA, KONFIGURATOR, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SOCJALIZM UTOPIJNY, MIMBAR, UISTITI SREBRZYSTA, GRINDWAL, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, FOREMAN, ZDOBINA, NOWICJUSZKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, PRAWO MEDYCZNE, TAKIR, ŻABA NATALSKA, BABAKOTO, JĘZYK POLSKI, PSYCHOTEST, NIECKA ABLACYJNA, SZOP, PAJĘCZNIK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ŻABA HISZPAŃSKA, GOŁĄB, NUTRIETY, PTASZNIK ŚNIEŻNY, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, COUNTRY ALTERNATYWNE, KRWAWNIK ZWARTY, KANGUROSZCZUR, TELEWIZJA HD, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, TORFOWIEC CZERWONAWY, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, JELEŃ MILU, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, TAJSKI, LEGWAN DARWINA, PŁASKOSZ, MYSZOŁÓW, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, AUTOŻYRO, RÓŻYCZKOPRĄTNIK RÓŻYCZKOWATY, WYMIOTNICA, BRUDNICA NIEPARKA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, POTWAL OLBROTOWIEC, PUNK ROCK, POTURU, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, PRĄCIE, TAJFUN, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, KABANOS, OKRĘT-BAZA, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, PILARKA, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, JUDAIZM, PIECZYNG, LEKKOMYŚLNOŚĆ, FITOCHEMIA, BRZOZA KRÓLEWSKA, GĄSIENICZNIK, OPONY MÓZGOWE, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, MIEDZIOWNIK, CHARAKTER, SOSNA KUBAŃSKA, SOSNA GERARDA, PRZYTULIA, CYJANOŻELAZIAN(II), RZEŻUCHA WODNA, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, STEROWIK BRĄZOWY, MALACHITKA, WYDMIKUFEL, PUCHÓWKA CEJLOŃSKA, IZOLACJA, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, TWARDZIOSZEK, RYCZAŁT, SOSNOWCE, PISTIA, KOMISJA, WYBRANIEC, ZINJANTROP, MYSZAK KAKTUSOWY, WRÓBEL BLADY, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, OBLĘŻENIE, JANTAZAUR, ORLICZKA CZTEROUSZKOWA, WIATRAK HOLENDERSKI, MROCZEK POZŁOCISTY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ?LICZI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORLICZKA MIECZOWATA Pteris ensiformis - gatunek paproci z rodziny orliczkowatych; pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki, Azji oraz Pacyfiku; jest hodowana jako roślina ozdobna (również doniczkowa), a także wykorzystywana jako najpopularniejszy ze składników tradycyjnych tajwańskich napojów ziołowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORLICZKA MIECZOWATA
Pteris ensiformis - gatunek paproci z rodziny orliczkowatych; pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki, Azji oraz Pacyfiku; jest hodowana jako roślina ozdobna (również doniczkowa), a także wykorzystywana jako najpopularniejszy ze składników tradycyjnych tajwańskich napojów ziołowych (na 18 lit.).

Oprócz PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PTERIS ENSIFORMIS - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ORLICZKOWATYCH; POCHODZI Z TROPIKALNYCH REJONÓW AFRYKI, AZJI ORAZ PACYFIKU; JEST HODOWANA JAKO ROŚLINA OZDOBNA (RÓWNIEŻ DONICZKOWA), A TAKŻE WYKORZYSTYWANA JAKO NAJPOPULARNIEJSZY ZE SKŁADNIKÓW TRADYCYJNYCH TAJWAŃSKICH NAPOJÓW ZIOŁOWYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x