SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIALINA to:

substancja szklista - homogenna, szklista sybstancja występująca np. jako złogi białkowe w kanalikach nerkowych, immunolglobuliny w komórkach plazmatycznych, nukleoproteiny, białka osocza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.370

NEXIA, LOK, LOKAJSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, WASABI, UNIWERSYTECKOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, LYGODIUM, ODŚWIEŻACZ, FASOLA SOJOWA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, AQUAFABA, KOD ALFANUMERYCZNY, WEŁNA MINERALNA, ELEMENT, SZCZUR WĘDROWNY, IZOP, KOMUNIA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PEKTORAŁ, TĘTNICA JĄDROWA, OPAD, DEMON, F1, ODKAŻALNIK, UŚMIECH LOSU, TOŁUMBAS, SUBSTANCJA CHEMICZNA, SZCZODRZENIEC, PIONIER, LEGWAN PERUWIAŃSKI, PEYOTL, SENES, BRODAWCZAK, FORTALICJA, IMPREGNAT, KONTRAST, MLECZKO PSZCZELE, DYMKA, SPLOT, IRISH DRAFT, PODOFILINA, SZMACIAK, KONOPIE, RUMIENIEC, ZGORZEL, IKONOGRAFIA, JUMPER, IPP, TRAWA MORSKA, KADRA, HUMANIORA, ANTAGONISTA WAPNIA, NAGRODZENIE, SUBLIMAT, GOŁĄB, SUBSTANCJA MATECZNA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, ŻÓŁTKO, KOŃ DOMOWY, ZNACZNIK, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, OCEANNIKI, PRZESTĘPNOŚĆ, TAMPON, WODA KOPALNIANA, WYDAWNICTWO ZWARTE, TAWUŁA ŁĄKOWA, MUSZTARDÓWKA, DEIZM, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, KONWOLUCJA, FILAMENT AKTYNOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, POBIAŁKA, KAWIOR, ZIELONE PŁUCA, BETON ASFALTOWY, DODATEK STOPOWY, STEK, BRĄZ, WYROBNIK, KATOLICKOŚĆ, CURRY, DEPORTACJA, PAŁA, AUKSYNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, SŁOŃCE, CYPR, AKREDYTYWA, NAUKI POLITYCZNE, POLE BITOWE, ŚRODEK, RZECZNIK, UCZULACZ, SOFCIK, NORMATYWIZM, MOSZCZ GRONOWY, MARKETING INTERNETOWY, FILAMENT, ULEPSZACZ, ORFIZM, IRONIA ROMANTYCZNA, JĄDRO KOMÓRKOWE, PEŁZAK ODMIENIEC, PAPIER, ASFALTOBETON, FLINTA, ALKANTARZYSTA, CHLOROETAN, GLICYNIA, DYSK, AROMAT, P-BENZOCHINON, TREŚĆ, TRÓJNÓG, STOS, GORZKA ZGNILIZNA, PŁASKORYT, PŁYN, MAESTA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, PRÓBKA, TWÓR, REPUBLIKANIN, NOCEK ALCATHOE, ŻABA RYŻOWA, PSZENICA, BETON ŻUŻLOWY, KAMEDUŁ, KRATKA KSIĘCIA WALII, ADIUWANT, OKLASK, SYNSEPAL, KORUND SYNTETYCZNY, KUNINGAMIA CHIŃSKA, ABLEGAT, BALON, PALCAT, MÉGANE, WIKLINA, ROTATOR, TYPOLOGIA, ZAPONA, BEJCA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ŚCISKACZ, KLIRING, DIALEKTYCZNOŚĆ, TORTILLA, DAPSON, BYDŁO DOMOWE, POMIDOR DRZEWIASTY, SUBSTANCJA OBCA, BYK Z BRĄZU, MONOLOG WYPOWIEDZIANY, CYFOMANDRA, DIABEŁ, ADRENOMIELONEUROPATIA, MIESIĄCZNICA, BŁAM, KOKS ODLEWNICZY, ZAKOLE, BANAN, GEST, ZAPRAWA KLEJOWA, NOREFEDRYNA, PSIARKA, NIEPOKALANEK MNISI, PASTOFORIA, TOPNIK, SAMPLING, CHOROBA LEVA, WYMIENIACZ, NANKIN, BIEGUN, BISKUP RZYMU, KOŁECZEK, DROŻDŻ, ABSORBENT, OGNIWO LECLANCHÉGO, OBLUZ, BÓG FILOZOFÓW, GNIDOSZ, OKTAWIAN AUGUST, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, KARTAN, PIES OZDOBNY, NEBIWOLOL, TENREK ZWYCZAJNY, NEANDERTALCZYK, BĘBEN MAGNETYCZNY, ETER, KREOLKA, ŚNIEG, PRZYJACIEL RODZINY, DWUKWIAT, BRONCHIT, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, BERŁO, NORMATYWISTA, ŻAGIEW, BARWICZKA, KASKADER, OKRĘT SZPITALNY, MODELING, MACICA PERŁOWA, SAMORODEK, CIAŁO LOTNE, PAGI, BUKSZPAN, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, KREDYT KASOWY, SUBSTANCJA SZARA, KUKLIK POSPOLITY, SYMETYKON, SCHERZO, SUBSTANCJA SZKLISTA, TER, BEZWŁAD, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ANYŻEK, DIPOL, SOWIZRZAŁ, UTRWALACZ, ELEKTROMAGNES, ŚLIWA, MOWA EGOCENTRYCZNA, KAPSLE, BURDA, UTWÓR WKŁADOWY, CYNKOGRAFIA, PROCENT, MILCZĄCA ZGODA, KOZA, TERYNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, TRZPIEŃ, KOPYTO METALOWE, KUROPATWA, TETRACYKLINA, MAŁŻORACZEK, OBCY, POGODNOŚĆ, PRZEWÓD, GURU, B, SKALA CYGAŃSKA, NYLON, PĘTELKA, KRYSTALOID, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, GLENN, TOKSYNA SINICOWA, ASTER NOWOBELGIJSKI, CZTEROETYLEK OŁOWIU, GŁUPI JAŚ, ANTYSEPTYK, ZAPALENIE OSKRZELI, INTERMEZZO, MASA, ROŚLINA OLEISTA, ANOREKTYK, SER ŻÓŁTY, GESTALT, TAKSIARA, GODŁO PROMOCYJNE, SODA, ŻYWY TOWAR, ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE, GRUPA ABELOWA WOLNA, BARWNIK NATURALNY, AAK, MIKSTURA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, ŚREDNIA, DRAPIEŻCA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, OŚ ODCIĘTYCH, PIŻMOSZCZUR, MODA, SULFADYMIDYNA, AZYDOTYMIDYNA, GNOJNICA, BIAŁA FLAGA, PESTYCYD, CHOROBA VELPEAUA, ZAPRAWA, WSZECHMOCNY, BAKTERIOSTATYK, HASŁO WYWOŁAWCZE, BIERUT, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, ?SMOŁA WĘGLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIALINA substancja szklista - homogenna, szklista sybstancja występująca np. jako złogi białkowe w kanalikach nerkowych, immunolglobuliny w komórkach plazmatycznych, nukleoproteiny, białka osocza (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIALINA
substancja szklista - homogenna, szklista sybstancja występująca np. jako złogi białkowe w kanalikach nerkowych, immunolglobuliny w komórkach plazmatycznych, nukleoproteiny, białka osocza (na 7 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - SUBSTANCJA SZKLISTA - HOMOGENNA, SZKLISTA SYBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA NP. JAKO ZŁOGI BIAŁKOWE W KANALIKACH NERKOWYCH, IMMUNOLGLOBULINY W KOMÓRKACH PLAZMATYCZNYCH, NUKLEOPROTEINY, BIAŁKA OSOCZA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast