BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREOLKA to:

biała potomkini wczesnych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i południowych stanów USA, zazwyczaj imigrantów z Półwyspu Iberyjskiego i Francji, którzy wytworzyli własną odrębność kulturową wyróżniającą się na tle świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej; przedstawicielka ludności miejscowej, ale niebędąca mieszańcem, zasiedziała potomkini kolonizatorów i imigrantów traktująca już ziemie, na których mieszka, jako swoje rodzinne strony (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREOLKA

KREOLKA to:

kobieta pochodzenia mieszanego - europejsko-tubylczego zwykle wywodząca się z terenów dawnych kolonii europejskich państw (na 7 lit.)KREOLKA to:

ciemnoskóra mieszkanka Brazylii lub innego portugalskojęzycznego regionu (na 7 lit.)KREOLKA to:

rodowita mieszkanka Małych i Wielkich Antyli (na 7 lit.)KREOLKA to:

francuskojęzyczna mieszkanka Luizjany lub każda mieszkanka tego stanu, niezależnie od pochodzenia i koloru skóry, nazywana tak (stereotypowo, ironicznie) przez mieszkańców pozostałych części USA (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.895

FALA, DORADY, DZIECINNOŚĆ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, OWADOŻERNE, ANATOMIA KLINICZNA, SEJSMOAKUSTYKA, SKÓRKA, PKB PER CAPITA, RYBONUKLEOZYD, BALIA, OPIEKA SPOŁECZNA, SZKLANY SUFIT, DRUK ROZSTRZELONY, MASTYGONEMA, SZTUCZNY SATELITA, GOŁĘBICA, KALIPSO, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, EWENKA, TWIERDZENIE ZERMELO, KASZANKA, ESKIMOSKA, KUJNOŚĆ, SINUS, NIEDYSPONOWANIE, WAHACZ, STRUNOWCE, ŚLICZNOŚĆ, STYL ARTYSTYCZNY, PRZESYP, EKONOMIA, OSIEMNASTKA, POLEPA, KOPALNIA, MINA, ADYGEJA, POPIELNIK, ERA EOFITYCZNA, ŹRÓDŁO, WYNURT, BERBER, KONDORRAPTOR, EFEKT BOGACTWA, KOLOKWINTA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, KAFLARZ, BOAS, MIESIERKA, SERM, ŻÓŁW PROMIENISTY, TERMINAL NAFTOWY, MIODOJAD, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PTASZNIK CHILIJSKI, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, OSTROSŁUP FOREMNY, PŁEĆ, WYLEW, OKULARY, JONAGOLD, ORDYNACJA, WYWINIĘCIE ORŁA, EWEŃSKI, SZMACIAK, WIRTUOZ, RAJA MOTYL, TUPANDAKTYL, GRENADYNA, PRACA INTERWENCYJNA, BAŻANT, SZTURMÓWKA, POZŁOTNIK, ZGORZEL GAZOWA, NIERELIGIJNOŚĆ, HYRAD, PAS PLANETOID, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MORENCI, PŁOMIENIE, RETROGRADACJA, KOŃ TORYJSKI, ELEKTROMAGNES, GEEK, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, UWAŻNOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, WIĄZANIE, TUŁACTWO, DEKRET, MUSLIM, IWAKUNI, MODESTO, ASTROLOG, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZEGAR WODNY, BRANDZEL, MSZYCZNIK, UŚMIECH, KONOPIE, INWENTARZ ŻYWY, MAORI, WIEŚ, KARTUSZ, KUKIEŁKA, GORCZYCZNIK, RULETKA, KODYFIKATOR, STRUNOOGONOWE, ANAFORYCZNOŚĆ, WIERSZ, WYGLĄD, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ADAPTACJA, GRZEBIEŃ, MUSKEGON, TEBY, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, SAMOWOLKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KOMPLIKACJA, PARTIA HISZPAŃSKA, ORIJA, BRUTAL, WYSYP, LISOWCZYK, ANGLOSASKI, LIOTARD, NLPZ, STARE MIASTO, MONTAŻOWNIA, MALAKOLOGIA, ZGROMADZENIE CZYNNE, NOC ASTRONOMICZNA, IMIGRANT, MASZYNA TŁOKOWA, ZASTAWKA, OMNIBUS, OBSADA, ŁYŻKA STOŁOWA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, AUKSYNA, WALABIA PIĘKNA, DOWCIPNIŚ, PASYWIZM, ZBRODNIA STALINOWSKA, KOŁEK, CIELĘCY WIEK, KONGRUENCJA, PROTROMBINA, WACO, KULCZYBA WRONIE OKO, CHRZĄSTKA SZKLISTA, DEBIUT OTWARTY, PORĘCZ, STYL GOTYCKI, OFERTA WARIANTOWA, KARAWANA, LATYNOSKA, AWANPORT, DRZEWIANIN, ZIOBER, MIŚ, STOPA, UFA, AGENEZJA NEREK, AŁMA ATA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PROTOROZAUR, METEOR, SFORMUŁOWANIE, CHEYENNE, DYL, GAMEPLAY, STAROŻYTNIK, STANOWISKO ROBOTNICZE, SOMBRERO, PĘPEK ŚWIATA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ANIMATOR, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, WYŚWIETLARNIA, KAFTAN, PROZAK, KSYLOFON, MAŁPA SZEROKONOSA, IRYZACJA, RACHMANINOW, WUJ SAM, NAWÓZ KATALITYCZNY, PRZESTRZEŃ STANU, SER PODPUSZCZKOWY, MIĘDZYŻEBRZE, GORĄCZKA ZŁOTA, ZATOCZKA, KOMEDIANT, HANDLARKA, PROVO, RUCHY EPEJROGENICZNE, CEWA, DEROGACJA, CYKL GOSPODARCZY, PIRAT, BURSZTYNIARZ, EKSPARTNERKA, OCHRONA REZERWATOWA, JEJMOŚĆ, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, TYNTA, FLAMANDKA, GADZIOMIEDNICZNE, MISSOURI, WEŁNA, KSIĘGOWOŚĆ, PĘTAK, RUMIANEK, BIEG PŁASKI, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, DRAMAT GROTESKOWY, UBÓJ, BEZRADNOŚĆ, SWAP PROCENTOWY, JEŁOP, SCENA, BERGENIA, INDOEUROPEJCZYK, PRZYRODA, TYP TURAŃSKI, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, GEODEZJA LEŚNA, AGRAFA, TŁUK PANCERNY, NIEODPORNOŚĆ, TORBIEL BĄBLOWCOWA, STARÓWKA, OBÓZ KONDYCYJNY, PTASZNIK SŁONECZNY, TREPANG JAPOŃSKI, SIATKA, UISTITI BIAŁOUCHA, PREFORMACJA, SKÓRNIK, TAMTAM, ZAPLOT, DZIAŁ FILOZOFII, REŻYSERNIA, TAPIR ANTA, NAKŁAD POŁOWOWY, JĘZYK KIPCZACKI, FANPAGE, KONCENTRACJA, WIELKI ATRAKTOR, ANTROPONIMIA, STACJA POMP, OBLAT, PLASTYKA, MOMENT, KORA, KARON, BARIONYKS, STRYCH, IBIS BRANICKIEGO, PISMO DEMOTYCZNE, HETERODYNA, ŻWACZ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, JĘZYK LINGALA, WYRĘB, BOCIAN, INFORMATYK, DYKTATORKA, TAUTOLOGIA, STONKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, HUMMUS, ALMARIA, BEFKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, BUKSZPAN, POWIEŚĆ FANTASY, NAPŁYW KORZENIOWY, KASA, AGEN, WIRTUOZOSTWO, BRODAWKA, SKROBIA ZIEMNIACZANA, WILKOWNIA, CEMENTOWE BUTY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SALAMANDRA TEKSASKA, KREDYT KONTRAKTOWY, ?KOMŻA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREOLKA biała potomkini wczesnych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i południowych stanów USA, zazwyczaj imigrantów z Półwyspu Iberyjskiego i Francji, którzy wytworzyli własną odrębność kulturową wyróżniającą się na tle świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej; przedstawicielka ludności miejscowej, ale niebędąca mieszańcem, zasiedziała potomkini kolonizatorów i imigrantów traktująca już ziemie, na których mieszka, jako swoje rodzinne strony (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREOLKA
biała potomkini wczesnych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i południowych stanów USA, zazwyczaj imigrantów z Półwyspu Iberyjskiego i Francji, którzy wytworzyli własną odrębność kulturową wyróżniającą się na tle świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej; przedstawicielka ludności miejscowej, ale niebędąca mieszańcem, zasiedziała potomkini kolonizatorów i imigrantów traktująca już ziemie, na których mieszka, jako swoje rodzinne strony (na 7 lit.).

Oprócz BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - BIAŁA POTOMKINI WCZESNYCH KOLONIZATORÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I POŁUDNIOWYCH STANÓW USA, ZAZWYCZAJ IMIGRANTÓW Z PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO I FRANCJI, KTÓRZY WYTWORZYLI WŁASNĄ ODRĘBNOŚĆ KULTUROWĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ NA TLE ŚWIEŻO NAPŁYWAJĄCEJ NA TE TERENY LUDNOŚCI EUROPEJSKIEJ; PRZEDSTAWICIELKA LUDNOŚCI MIEJSCOWEJ, ALE NIEBĘDĄCA MIESZAŃCEM, ZASIEDZIAŁA POTOMKINI KOLONIZATORÓW I IMIGRANTÓW TRAKTUJĄCA JUŻ ZIEMIE, NA KTÓRYCH MIESZKA, JAKO SWOJE RODZINNE STRONY. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x