CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEDYKACJA to:

część składowa utworu, krótki tekst, zwykle na początku, w którym autor informuje, komu poświęcił czy ofiarował swoje dzieło (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.043

MAKUTRA, WERSET, WSTAWKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ORGAN PROMULGACYJNY, CHROPOWATOŚĆ, DOWOLNOŚĆ, TOPIALNIA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, KONFEKCJA, PROCES JEDNOSTKOWY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, MARCHEWKA, PERYSTOM, GALERIA HANDLOWA, BRALETKA, WYCUG, DOMINANTA, KWAS AZOTOWY, WYŚWIETLARNIA, PUSZKA, MINIALBUM, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, LOTKA, TYGIEL, KONWERTOR, PRYZMA, TERCJA, PRZESŁUCHANIE, WARIACJE, BEZPARDONOWOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, SUSZARKA, AHISTORYCZNOŚĆ, PLECÓWKA, PENDENT, REGENERAT, OFLAG, RODZINA PSZCZELA, KARNET, KAPITULUM, PLAFON, NOTKA, ZASŁONA, BAJDA, MUTACJA DYNAMICZNA, OBUDOWA, RDZEŃ, DYSTOPIA, NOZDRZE, PSYCHOLOGIA, PROSTA, BUDA, BAJEREK, PODSTACJA TRAKCYJNA, PŁOZA, POŁUDNIE, GŁĄBIK, KRÓTKI RÓG, MASYW GÓRSKI, TASZCZYN PSZCZELI, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, OSÓW, KISZKA WĄTROBIANA, LICZEBNIK, ORCZYCA, OBLAT, TAMBURA, TARCZKA OPACHOWA, JĘZYK LODOWCOWY, PRZEPIS, JURA, BIEŻNIK, PODIUM, WALCZYK, SZYBKOWAR, WIEK EMERYTALNY, PUNKT, PALNIK, RAMOTKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, SWOSZOWICE, KARTUSZ, STYL, PRZEMIANA POKOLEŃ, BELKOWANIE, MŁAKA, SYFON, GRA, ODPOWIEDZIALNY, KREDYT RATALNY, MATEMA, RECYTATYW, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, MIJANY, CELOWNIK, MATNIA, WYROSTEK RZĘSKOWY, JĄDRO, ŻEROMSKI, CIEMNIA OPTYCZNA, MISIACZEK, BIDŁO, OKRYWA KWIATOWA, KORT, MROŻEK, TARŁO, AUTOPORTRET, ZABAWA, TELESKOP, PODNIEBIENIE TWARDE, TOLTEK, LATEN, KRWIOBIEG, POJAZD JEDNOŚLADOWY, PASIECZYSKO, PIANO, RAJD DAKAR, BIOTOP, ZAKŁADNIK, KRZEWICIEL, ETER, ERNST, GORCZYN, TINTA, REPOWNIA, CHŁODNIA KOMINOWA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, AKT, SUTENERSTWO, PRZEDMURZE, RYBA MAŚLANA, GLADIUS, CENTYMETR SZEŚCIENNY, SZLACHTUZ, OGNIWO STĘŻENIOWE, DACH MANSARDOWY, KOSZT KOMPARATYWNY, WĄSONÓG, FORSZLAK, MAKUMBA, LEJEK, PAWĘŻ, PRZYSIOŁEK, FERMENTOR, ZDRADA, SAMOGRAJ, OPENER, GRZAŁKA, FILOGENIA, HAMULEC TAŚMOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WZROST ZEROWY, KURATORKA, KADASTER, PALUSZEK, WYKŁADNIK POTĘGI, NIDERLANDZKI, IRANISTAŃSKI, SALON PIĘKNOŚCI, ŻŁÓBECZEK, RYNEK KONSUMENTA, DWUTLENEK, SPEKTAKL BALETOWY, DYSPOZYTOR, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, AEROFON, ANOLIT, KABATY, DOCHÓD NOMINALNY, DZIEDZINA EUKLIDESA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, RACUCH, ZOO, SMOLER, NOTKA, PUDŁO REZONANSOWE, PRZYCIĄGARKA, KOLEGIATA, SZABLON, CZARNA DZIURA, WYOBLAK, AMPLITUDA, KOD ALFANUMERYCZNY, ANTYCYPACJA, GRIEKOW, KOLANO, ALFABET SYLABICZNY, PRZETYCZKA, INTERLUDIUM, POWIDŁA, FILIŻANKA, ROZSZCZEPIENIE, MALTA, PIEGUSEK, ŻABA BŁOTNA, SPLOT ODBYTNICZY, SZTYCH, PSEUDOEPIGRAF, SYTK, POŚWIST, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, PATENA, LAS MIESZANY, ANGLIA, WALIDACJA KRZYŻOWA, KAZARKA RDZAWA, GASTRO, TAGER, SEMINARIUM DUCHOWNE, MŁOT, KONIEC, ORLĘ, ŁAGIER, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, FORTE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, REPETYCJA, KRUPON, SZKATUŁKA, TREK, REMONT BIEŻĄCY, CIAŁKO SZKLISTE, STWARDNIENIE, POLISA, BASEN, JĘZYK ISLANDZKI, TACHOGRAF, SPOT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, DATEK, DZBAN, MAJÓWKA, PROSPEKT, HALKA, TECHNOKRACJA, JĘZYK TAMILSKI, RECYTATYW, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, FEDERACJA MIKRONEZJI, JEZIORO DYSTROFICZNE, ZŁAMANIE OTWARTE, WACHTA, RAJA SIWA, PRZEDŻOŁĄDEK, ZARZEWIE, KLIMAT MONSUNOWY, PANTOMIMA, GETTO, MULTILATERALIZM, PORTASY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, GARNUSZEK, FIGARO, PRZÓD, PALUSZEK, ARESZT, RECYTATOR, STRZEMIĘ, PIJAK, PĘCHERZYK PŁUCNY, PERMISYWNOŚĆ, SET, WYROŚLE, POLE FIRNOWE, MIZERYKORDIA, TRANSKRYPCJA, GERMAŃSKI, REJESTR, GRISZA, BERET, KURZAJKA, PESZT, JĘZYK GURAGE, WIECZÓR POETYCKI, GWIAZDKA, SKRZYNIA OGNIOWA, BLU-RAY DISC, GARDZIEL, SZTUKA, WALIDACJA, ZAJĄKNIĘCIE, TRUDNOŚĆ, NASZELNIK, PRZECIWSTOK, DOBRO, LOT ŚLIZGOWY, KWATERA, SEKRETARZYK, GICZ, STALNICA, LEŚNY DZIADEK, ZALEŻNOŚĆ, EUROPA, GARDA, PASAŻ, ZAKRĘT, POSTERUNEK, ?FRYSZERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEDYKACJA część składowa utworu, krótki tekst, zwykle na początku, w którym autor informuje, komu poświęcił czy ofiarował swoje dzieło (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEDYKACJA
część składowa utworu, krótki tekst, zwykle na początku, w którym autor informuje, komu poświęcił czy ofiarował swoje dzieło (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA UTWORU, KRÓTKI TEKST, ZWYKLE NA POCZĄTKU, W KTÓRYM AUTOR INFORMUJE, KOMU POŚWIĘCIŁ CZY OFIAROWAŁ SWOJE DZIEŁO. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x