CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁĘBUSZEK to:

część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 9 lit.)KŁĘBUSZEK NERKOWY to:

część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KŁĘBUSZEK

KŁĘBUSZEK to:

zdrobniale: kłębek (na 9 lit.)KŁĘBUSZEK to:

nagromadzenie chmur (na 9 lit.)KŁĘBUSZEK to:

Panellus P. Karst. - rodzaj grzybów należący do rodziny grzybówkowatych (Mycenaceae) (na 9 lit.)KŁĘBUSZEK to:

część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.538

TARANTAS, LECZENIE HIPOTENSYJNE, WIOSKA, ABAKUS, NACZYNIÓWKA, TĘTNICA ŁUKOWATA, BINARKA, WESTWERK, ŚWINKA MORSKA, GICZ, SPODNIE, ALKIERZ, PIĘTA, KREWNIAK, ODWAL, EUROPA, GOTOWALNIA, ODWACH, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PROLOG, BRZOSKWINKA, KULMINACJA, KANALIK NERKOWY, ZABYTEK NIERUCHOMY, CELOWNIK, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, JATKA, KWASICA, PIEŚŃ, GLIKOPROTEID, LEBERA, CHWYTAK, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ÓSMA CZĘŚĆ, WIHAJSTER, PIEŃ MÓZGU, PASZTETOWA, KORONA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, PLECÓWKA, WERS, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ZATOCZKA, OKRUCH SKALNY, BRYT, DUPCIA, NAPIERŚNIK, CIAŁKO NERKOWE, COKÓŁ KONTYNENTALNY, POMPA ŁYDKOWA, JĘZOR LODOWCOWY, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, BASKINKA, PŁAT POTYLICZNY, TELOM, KOŚCIEC, ANALITYKA MEDYCZNA, DZIELNICA HISTORYCZNA, SKRZYDŁO, PODBRÓDEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ŚLĄSK, RYT, OBUDOWA, ZASTÓJ, ABPM, ŚRÓDMIEŚCIE, KRUPNIOK, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, WIĘZADŁO, MILIRADIAN, EGZEKWIE, KOLBA, PIEŃ, ŁUSKA, SUBFUNDUSZ, PRZYŁĄCZE, LIMFOCYTOPENIA, NOGAWICA, JELEŃ BIAŁOWARGI, MOST, BABA, KĄT TRÓJŚCIENNY, RUDA PABIANICKA, SIŁY POWIETRZNE, DOPEŁNIENIE, OBWÓDKA, UZIOM, POWRÓZEK NASIENNY, BRÓDKA, JASIENICA, LEMIESZ, MARYNARKA, MŁYNEK, OKTANT, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PIEŃ, SIEDZISKO, ŻEBRO, ŚRÓDBRZUSZE, HARAM, CZESKI, DASZEK, NERKI, PIÓRO, BRYNÓW, WSTĘPNICA, STALNICA, DENITRYFIKATOR, ROTATOR, BOSCH, PAMIĘĆ ROBOCZA, ŁAM, PUPCIA, TEOGONIA, KLUCZ, WALOŃSKI, MOSTEK, CENTRUM URAZOWE, TŁUMIK, NAKRÓJ, DOGRYWKA, LAGUNA, CZOŁO, TRABANT, BRZOZA CZARNA, ZAKRĘT CZOŁOWY, TRYMER, AMALAKA, PASZTETNIK, SATURACJA, DECHA, NAUSZNIK, ZAPOLE, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, ELEKTROINSTALACJA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, SCENA, CIĘCIWA, BATERIA, ŁATA, SEROKONWERSJA, SCHEDA SPADKOWA, OCEAN, KIL, CHOLEWKA, FOLA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ŚWIĘTOJANKA, SALCESON, PLACEK, LICO, GŁOWNIA, MUR, KRWIOBIEG, AGADA, SET, DOMY, UDZIAŁ, TRADYCJA, ROZWÓRKA, ELEWON, POZYCJA TRENDELENBURGA, SEKTOR, OLIWKA, KATERA, RUMPEL, EPOKA, TRZECIA CZĘŚĆ, KISZKA STOLCOWA, SOCJOPOLITYKA, WIZJER, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, NAKARCZEK, CHOROBA VAQUEZA, STRZYKAWKA, KĄT, PRZYSIOŁEK, WODZE, JĘZOR OSUWISKOWY, PUPINA, DŁUGOGŁOWIE, REGENERAT, MIEDNICZKA, WKŁAD, JĘZYK SPUSTOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ORGAN, SUFFOLK PUNCH, ULAŻ, BĘBEN, ŁĄCZNIK, GÓRKA, SZYJA, WARSTWA KULISTA, KANON, WOLE, BIEŻNIK, ZASŁONA, KABINA, KADR, URLOP TACIERZYŃSKI, KAMIZELKA, SEPSA, PINGWIN MAŁY, ROZTWÓR RINGERA, MALATURA, CZĘŚĆ, BRZUSZEK, PODŚCIELISKO, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, RYBITWA OKOPCONA, KLAUZURA, LARGHETTO, PORTFEL, PŁOZA, ZABUŻE, AMERYKAN, ODZIEMEK, KLAMRA, UKOŚNIKOWATE, NACIĄG, AGENEZJA NERKI, PRZESUWNIK, SIATKÓWKA, NADTWARDÓWKA, TOPIK, ZATOKA, CZARCZAF, WIDNOKRĄG, NOC, UDO, PIŁONOSOWATE, TASZKA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, FURIOSO, GÓRKA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, WIENIEC, KANTOR, SPÓD, FRONT, OKADIA PRĘGOWANA, OPERATOR, PANEW, KAPSUŁA POWROTNA, RĘKAW, JURA, KANAŁ, WIELKA RUŚ, KESON, NALEWAK, MAJSTER BUDOWLANY, WIELKA ROSJA, CEREBROZYD, MICROSWITCH, STOJAN, ZBOWID, FILIERA, OTOK, ROBAK, CHOROBA MIKROFALOWA, BUDA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ZATOCZKA, BRZESZCZOT, SEKCJA, STER, TYBINKI, KADRYL, KŁĄB, KOLANO, GRZBIET, GÓRKA, KRWINKA, WKŁADA, TUŁÓW, JĄDRO, KATECHIZM, NIEMCY ZACHODNIE, LEUKOCYT, GOLFIK, EKRAN, KARCZEK, CZOK, KOŁNIERZYK, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, IROKEZKA, BOKS, DORĘCZNA, PORTYK, EOLIDA, MODUŁ, SOLO, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, OLINOWANIE, ŁAPA, POLAROGRAFIA, KONIEC, ?EKSPANDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁĘBUSZEK część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 9 lit.)
KŁĘBUSZEK NERKOWY część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁĘBUSZEK
część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 9 lit.).
KŁĘBUSZEK NERKOWY
część anatomiczna, umiejscowiona w korze nerki, odpowiedzialna za filtrację krwi (na 16 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ ANATOMICZNA, UMIEJSCOWIONA W KORZE NERKI, ODPOWIEDZIALNA ZA FILTRACJĘ KRWI. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast