CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWARTA to:

część meczu koszykówki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWARTA

KWARTA to:

naczynie kuchenne wykonane z blachy, które miało pojemność 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

angielska jednostka objętości; 1 imperial quart = 69,354 cali sześciennych = 1,136 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

amerykańska jednostka objętości dla płynów; 1 US liquid quart = 57,75 cali sześciennych = 0,946 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

amerykańska jednostka objętości dla ciał sypkich; 1 US dry quart = 67,201 cali sześciennych = 1,101 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

zawartość kwarty, blachy o pojemności 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

dawna jednostka objętości ciał sypkich a także naczynie o pojemności około 1 litra (na 6 lit.)KWARTA to:

muzyczny interwał (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.200

PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, FALENICA, TABLICA ROZDZIELCZA, EFOD, LUNETA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, KORONA, OFERTORIUM, ZAGÓRZANKA, DZBANEK DO KAWY, TRIO, PIŻMOWÓŁ, TĘTNICA SKRONIOWA, GETTO, KORPUS, DUANT, DOM PRZYSŁUPOWY, ROZWÓRKA, WSTĘPNICA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, KREWETKA ZMIENNA, SIODŁO, NIEBIOSY, DEDYKACJA, CHWYTAK, PREZBITERIUM, PODSEKTOR, NARZĄD KOPULACYJNY, ANEKS, DIAFRAGMA, ESKIMOSEK, DÓŁ PODKOLANOWY, KWADRANT, BOCZEK, ŚCIANA PRZEWIESZONA, GWIAZDA, NATKA, SIRO, SKRZYDEŁKO, SZTANDAR, LAMNA, KORPUS, NIEBOSKŁON, ŁUSKA, KROKODYL, DZIAŁKA, NEUROPSYCHIATRIA, DZIKÓW, PUPINA, JEDNA CZWARTA, TERMINATOR, JIG, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ROŚLINA KORZENIOWA, AKT, MASKA, SKRZYDŁO, SZYPUŁA, WARZYWO KORZENIOWE, MUR, PERISTOM, PIĘCIORNIK NISKI, GODZ, ALLEGRETTO, MAROKAŃSKI, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, AKTYWA TRWAŁE, USTNIK, NAPIERŚNIK, STALNICA, SUBREGION, KISZKA STOLCOWA, PRZYGOTOWALNIA, MAJEUTYKA, CHORRERA, ZAODWŁOK, KOTLINA, SERAJ, PRZĘSŁO, MAZAMA RUDA, KAFTANIK, OSADNIK, BITNIA, PODBRZUSZNIK, WZGÓRZE, GICZ, PIÓRO, SEKTOR, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ŁYŻKA, PODOBÓZ, NOS, LUSTRO FENICKIE, PIKNIK, ŚLUNSK, EPOKA LODOWCOWA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, POCHWA LIŚCIOWA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, ZIELENIEC, BLOK, ŁONO, OBŁUSZYN, FACJATA, UROCZYSKO, PODETAP, ŁAPA, BĘBEN, NARCIARSTWO NORWESKIE, ROK, SUMIK, KLAPA, DOPEŁNIENIE, REPUBLIKA JAKUCKA, MAGAZYNEK, NACZYNIE CHŁONNE, KRUPON, LABIRYNT, TERCJA, HAREM, NADBUDÓWKA, MOGIŁA, ODBYTNICA, WIZJER, RDZEŃ MAGNETYCZNY, GÓRA, PŁAT, NALEPA, ZAKŁADKA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, PRZEKRÓJ, COKÓŁ, PÓŁKULA MÓZGOWA, STADIUM, PŁAT POTYLICZNY, CHINY ZACHODNIE, MIĘKISZ, OBUDOWA, KULTURA AZYLSKA, LEJ, KORZONEK, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SOLEC, STRZEMIĘ, ŻAKIECIK, WIDOWNIA, ARCHIDIAKONIA, STEK, UCINKA, CELOWNIK, WSPÓLNIK, SCHAB, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, LIMBUS, LEVEL, OKOLICZNIK, FALSZKIL, NOWA HUTA, SEKTOR, AGADA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SFERA AFEKTYWNA, CHWOST, ANTECEDENS, KORONA, DAMAN, NOGA, ZŁĄCZE, INŻYNIERIA WOJSKOWA, SIŁA ROBOCZA, LARGHETTO, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, PALESTRA, SPENCERA, WRZESZCZ, KONTAKT, DZIANINA, ŚRÓDOKRĘCIE, GŁÓWKA, TRIESTEŃSKA, NACZYNIÓWKA, PLACEK, GZYMS, NOCEK DUŻY, CIAŁKO SZKLISTE, TAGER, NARZĄD ŁZOWY, CZĘŚĆ, OSTROGA, OBWÓJ, WODZE, BIMS, PAMIĘĆ, ESCHATOLOGIA, CIAŁO SZKLISTE, LOCH, SPÓJKA, RZEPKA KOLANOWA, PUŚLISKO, KORONA, LIVERPOOLSKA, PLASTROM, LICO, INFOBOX, EPOKA, WYSZYWANKA, KESON, PRZESTRON, ŁOŻE, TŁO, BIZON LEŚNY, MANKIET, GRUNWALD, PRZĘSŁO, KORPUS NAWOWY, CIAŁKO NERKOWE, REFLEKTOR, GLIKOPROTEID, REGENERAT, PUDŁO REZONANSOWE, WYROSTEK RZĘSKOWY, ŁONO, RAFA, WKŁAD, GRZYWA FALI, SPÓD, PUNKT, SPÓD, SZÓSTA CZĘŚĆ, IMPLEMENTACJA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, ŚLONSKI, BANIECZKA, DZIAŁKA, BOSCH, BRZOSKWINKA, PRZYZIEMIE, OBSADKA, CZEP, APARAT GĘBOWY, TRZON, PODSTRONA, KOLEC, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, SPODNIE, SAMOLUBNY DNA, TERCJA, ELEMENT, PODBRÓDEK, HALKA, LAKOLIT, LOKAL, MOSTEK, SPŁACHEĆ, PRZECIWSTOK, URLOP TACIERZYŃSKI, TRIO, KROKODYLEK, GÓRA, NALEWAK, RDZEŃ, PIERSI, SET, WĘGLÓWKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, PESZT, BUFET, LEMIESZ, RATA, DROGI MOCZOWE, BALKON, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SEKTOR PUBLICZNY, NOC ASTRONOMICZNA, USZTYK, DZIELNICA, SCENA, CHOLEWKA, JELEC, WSTĘP, CZASZA, ADVERBIUM, WARZYWNIAK, KORTYNA, GŁADŹ, JELEŃ WSCHODNI, BARK, GÓRALKI, JĘZYK POZYCYJNY, ŁYDKA, PROLOG, WARZYWNIK, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WENET, GRUSZKA ŻAROWA, LEJBIK, ZACHÓD, ?KWARTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWARTA część meczu koszykówki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWARTA
część meczu koszykówki (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ MECZU KOSZYKÓWKI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x