CZĘŚĆ MARYNARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘKAW to:

część marynarki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RĘKAW

RĘKAW to:

część odzienia, która okrywa rękę (na 5 lit.)RĘKAW to:

rodzaj pomostu (zwykle zadaszonego i ruchomego), którym na lotnisku można przejść z terminala wprost do drzwi samolotu (na 5 lit.)RĘKAW to:

rodzaj wiatrowskazu z lekkiej, płóciennej rury długości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów, która jest przywiązana jednym końcem do wysokiego masztu (na 5 lit.)RĘKAW to:

tunel z folii (jednorazowego lub wielorazowego użytku), który służy do pieczenia gł. mięs (na 5 lit.)RĘKAW to:

rodzaj bezpiecznego zsypu w formie elastycznego tunelu, który pomaga przemieścić dużo drobnych obiektów z wyżej położonego miejsca do niżej położonego, stosowany na budowach, w przeładowniach itp (na 5 lit.)RĘKAW to:

krótki przewód giętki wykonany ze szczelnej tkaniny, służący do przesypywania materiałów sypkich między urządzeniami umieszczonymi jedno nad drugim (na 5 lit.)RĘKAW to:

z mankietem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MARYNARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.205

ZRAZ, TWARZ, SZYPUŁA, KLAMRA, GAZIK, PRZYZIEMIE, ODCINEK KOŁA, WKŁADA, GŁOWICA, TRZON, MYSZ LEŚNA, LEMIESZ, SEKTOR, BANIECZKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, BURDON, JARZYNA, BITNIA, PREDELLA, OCZKO, ROŚLINA KORZENIOWA, GÓRKA, PUNKT, GŁOS, TUNER, ZMIANA, JAMESA, ZNAMIĘ, UJŚCIE GARDŁOWE, MASŁO MAŚLANE, KLEPISKO, LIGAWA, MONOPOLISTA, OWOC, SOCZEWKA, TRIANON, BIEGUN WEGETATYWNY, RAFA, CZOK, HEŁM TURNIEJOWY, FAZA, GROT, NOGA, DZIELNICA, FORT, ABC, OLINOWANIE, KOLBA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, TARCZA, GAR, PRZEDPIERSIE, DUPCIA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, PRZEDZIAŁ, BŁĘKITNE HEŁMY, KORYTO RZEKI, REKINEK PLAMISTY, ZALESIE, GARNITUR, CORO, ANOLIT, BIMS, WIERZCHNICA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KULTURA AZYLSKA, PROSTNICA, GRYZ, PRZÓD, JELEC, PODMIOT DOMYŚLNY, KLUCZ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ŁOJÓWKA, MÓZG EMOCJONALNY, CZEP, DENNICA, ŁĄCZNIK, OKRYWA KWIATOWA, ADMIRALICJA, PARTIA, NITKA, KOMPARYCJA, CHORRERA, ARTYLERIA LEKKA, TARAN, GIROSKOP, ULICA, TOCZYSKO, REFLEKTOR, ODWÓD, WIDNOKRĄG, WYJEC CZERWONY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PYSK, KORTYNA, ELEMENT GRZEJNY, MUSZLA, ZESZYT, CZAPLA ŁUPKOWATA, GRUNCIK, MORZE AZOWSKIE, WSTĘP, WYROSTEK RZĘSKOWY, GALERIA, KUPLET, PUPKA, SKRZYDŁO, ORGAN, POCHWA LIŚCIOWA, TARAS, OJCZYZNA, NIEMCY ZACHODNIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PAS MIEDNICZNY, BLOK KONTYNENTALNY, INTERFEJS, LUSTRO WENECKIE, PRZECIWSTOK, OSIEDLE, PELERYNA, GWIAZDKA, SZPILKA, ŚLONSK, SEKTORÓWKA, BRZUCH, ZAOLZIE, MOGIŁA, TELOM, KIRYS, DISNEY, ODGAŁĘZIACZ, KOPIAŁ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, STOJAN, GŁOWICA, NADKŁAD, CIAŁO MIGDAŁOWATE, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, WELON, FILET, NATKA, TEMAT, ESICA, BLUZA, PIERSICZKA, FILTR, LAWETA, NIEBIOSA, PODMIOT, KLAUZURA, NAWAŁNIK POPIELATY, PAS MIEDNICOWY, KLOAKA, PONUR, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, WIHAJSTER, TYKA, WIENIEC, UKŁAD ZAPŁONOWY, WACHTA, MONOPOL, ALLEMANDE, WARGA, CHODNIK, SEKWENCJA PRIBNOWA, LEŚNICTWO, KORPUS, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, STALNICA, PODBRZUSZNIK, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, GARNITUR, OWOCNIA, ZAGÓRZANIN, KOLBA, PORTFEL, KROS, ODKŁADNICA, LIMBO, TEMAT, STRZEMIĘ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, SZKAPLERZ, PODGARDLE, GRZEBIEŃ, ŻAKIET, TYŁEK, KORONA, TALERZ, SUSEŁ LAMPARCI, LEJEK, TROFEUM ŁOWIECKIE, RESORT SIŁOWY, SZPIGIEL, SKORUPA ZIEMSKA, ŚCIANA, RDZEŃ, TEMACIK, GETTO, OPONA PNEUMATYCZNA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SPAŁA, JAKLA, MIEJSCE, ŚLĄSKI, CHORĄGIEW, REZONATOR, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, KWARTA, DANIE, ZATOCZKA, GŁADŹ, BELKOWANIE, BIJAK, CHORWACKI, GRZBIET, ŁOPATKA, SETKA, FRYZ, MIEDNICA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ROŚLINY NASIENNE, EUROPA, BATYMETRIA, SKŁADOWA, KOMODOR, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DASZEK, SUWAK, SKRZYDŁO, PODSUFITKA, SZEW PODNIEBIENNY, GŁUSZYNA, ZASIEK, DOBUDÓWKA, SZKLISTKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZEDSCENIE, TRZON MACICY, WRZESZCZ, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PIŁOGON, NERW OBWODOWY, JASZMAK, CIAŁO SZARE, PRZEKRÓJ, MYKOHETEROTROF, STOPA, KIL, PASEK, PODKORA, PORTYK, CZUB, NIERUCHOMOŚĆ, PIĘTKA, DZIERŻAK, OSET KĘDZIERZAWY, CEPISKO, EPEISODION, ALKIERZ, GARDEMARIN, CZASZA, SIATKÓWKA, BRÓDKA, SEKLER, OBRĘCZ BARKOWA, RATA, PIĘCIORNIK NISKI, NALEPA, GODZ, POWRÓT, ŚLUZOWICA, WORECZEK, POKÓJ, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WSPÓLNIK, USTNIK, ZACHYŁEK ŁONOWY, KROK, DRUGA CZĘŚĆ, GEM, OSADNIK, RDZEŃ KRĘGOWY, RÓWNIK, NOS, REKORDER, ANGLIA, KOMODOR, PINGWINARIUM, MONARCHIA ELEKCYJNA, SUW, ZRĄB, IBIS BIAŁY, GARDA, REZONATOR, JĘZYK POLSKI, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, ?LUFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MARYNARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MARYNARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘKAW część marynarki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘKAW
część marynarki (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MARYNARKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CZĘŚĆ MARYNARKI. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x