STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZOWNIK to:

stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.410

POURPOINT, KWIAT, PUCHACZ ZWYCZAJNY, HAFT, PRZETŁOK, GITARA HAWAJSKA, OSÓW, ASYSTENT, GŁOWNIA PYŁKOWA, MIĘSOŻERCA, PROCES JEDNOSTKOWY, WOLNE SOŁECTWO, PARTER OGRODOWY, GOŁĄBEK, CZŁON SKRAJNY, ATOM, DESZCZOWNICA, MAJOWY KIEROWCA, DOM PRZYSŁUPOWY, NAPIĘTEK, PAS, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, TRANSWESTYTA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, MASONERIA, NOGA, WYWIAD, AGREGATOR, WOZIDŁO, MIKROWAGA, GUMA, SZEW PODNIEBIENNY, ŁUSKA, KATECHIZM, RETORTA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ASPAZJA, OSTROGA, KIEROWCA, ODZIERCA, SONDAŻOWNIA, KRYTYCZKA, PRZEJEMCA, PŁYWACZEK, GRANICA, SEKTORÓWKA, NACIĄG, BANKRUCTWO, LEJBIK, ŚLUZA, SFERA DYSONA, PODGARDLE, ASYSTENTKA, KROWIENIEC, PALESTRA, ANALIZA KANONICZNA, MEDYCYNA PALIATYWNA, EKSTRUZJA, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, ROBEREK, CHUDOPACHOŁEK, RETUSZ, SZALEŃSTWO, BABINIEC, WIEK MŁODZIEŃCZY, OLEJ, MARNOTRAWCA, KONOPIE, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, SALWINIOWCE, OPERATOR, PLANETARIUM, KIPIEL, STARORZECZE, RUNO, ANKIETOWANA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, ŚRODEK ADHEZYJNY, MRÓWKA RUDNICA, KROKIET, KONKURENTKA, BU, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, ETAP, FORMALISTKA, CZYN SPOŁECZNY, ĆWIARTKA, SMARKATA, TRENT, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, OSADNIK, FORMA PRZESTRZENNA, TRANSEKT, PRZYCZÓŁEK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SIEDEMNASTKA, JEDENASTKA, PIŁA, KAPITEL, ZBIEG, TALERZ, KOPISTKA, WYCZÓŁKOWSKI, KUWETA, SOLANKA, OBJAWIENIE, BIEGNIK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, FIZYLIER, OCZKO, KAGU, NACIĄG, TARAS, CHWYTAK, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, FORMALNOŚĆ, ODSETEK, NIEPOROZUMIENIE, NORNIK ZWYCZAJNY, WOJAK, GNIADY, CHORY NA GŁOWĘ, OTOK, DRZEWO SOLITEROWE, CHLOREK HEMATYNY, DECYZJA DOPUSZCZALNA, STRUNNIK, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, POJEDNAWSTWO, TRYLMA, FREZARKA KOPIARKA, CHAŁUPNICA, KILSON, HEKTAR PRZELICZENIOWY, INTENSJONALNOŚĆ, KONKURSISTA, ŁEBEK, KOŃCÓWKA, KOLOKACJA, DORĘCZNA, KONTYNENT, MISKA SEDESOWA, REAKCJA ODWRACALNA, DECHA, OBRONA, WORKOWCE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KROWIAK, PŁONNIK WŁAŚCIWY, MORA, SPISYWACZ, PIĘCIORNIK NISKI, ZGADYWACZ, CIĘGNO KOTWICZE, MOST, PIŁA, FUTERKO, HISTORYZM MASKI, NIECZYNNOŚĆ, ASEKURANT, ŻEBRO, DNO OCEANICZNE, OPASANIE, TRZYNASTKA, REŻYSER, KORZEŃ, SKRZYDŁO, NABIODRNIK, MIĘSIEŃ PIWNY, DŁUTO, BATYSFERA, SKIOFIT, FRONT, ODWACH, WTYCZKA, WSPÓŁWŁADCA, KENOZOIK, PARADOKS RUSSELLA, STOPA, TATERNIK, ASYSTENTKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ZWÓJ, PÓŁCHÓR, GEN LETALNY, DŁOŃ, GAZIK, MIARA PROBABILISTYCZNA, PANEWKA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ORCZYCA, DYSZKANT, BLUZA, SIKI ŚWIĘTEJ WERONIKI, DYTYRAMB, CHORĄGIEW, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, KOŚĆ KLINOWA, PŁASZCZ, DZIAŁKA, CZYTELNICZKA, CZWARTA CZĘŚĆ, PODRYWKA, ŚLEDZICIEL, ENTUZJASTA, AŻUR, PISANINA, DZIWOŻONA, SUMATOR, FOTOGRAFIA CYFROWA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, BLISTR, CYKL WYDAWNICZY, PUSTY DŹWIĘK, ULAŻ, CYPRYSOWIEC, WĘZINA TARCZYCY, KOHORTA, MANUFAKTURA, SINUS HIPERBOLICZNY, METYZACJA, PTASZĘ, ISKIERNIK, SATELITA, PAKLAK, DODATEK KOMPENSACYJNY, GŁOWICA, RZECZ NIERUCHOMA, OPOŁEK, SKRZYDEŁKO, KUPEREK, PARTNERKA, ORGANISTKA, KONDYGNACJA, PYRKONOWIEC, BUTELKA, KRASNOLUDEK, DOBRA STRONA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, EROS, CZŁONEK, BAGAŻOWY, SYSTEM PRZYPOROWY, GANEK, CZEPNOŚĆ, STARA MALEŃKA, KONCYLIACJA, ZDANIE, BIDŁO, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WODA LECZNICZA, KANCELARIA TAJNA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, NITKA, GOSPODARKA MIESZANA, AKT, WYJEC CZERWONY, PONT, ŁAM, SPIŻARNY, PAKIET KONTROLNY, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, TOŻSAMOŚĆ, OSK, KAFTAN, GADŻECIARSTWO, NIETOLERANCJA, NASŁANIEC, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, ACHTERDEK, CZĘŚĆ MOWY, WARZYWNIAK, ZAPYLACZ, MAJDAN, ASOCJACJA, DŁUŻNICZKA, SPARTANKA, SCHEDA SPADKOWA, PRZĘSŁO, ŚCIANKA, POLIHISTOR, JĘZYK SPUSTOWY, MĘTY SPOŁECZNE, WENTYL, PREBENDA, TRANSAKCJA SPOT, KOŃCZYNA, PRUSAK, NIERUCHOMOŚĆ, DOBRO, KIEŁKOWNIK, FEBRA, ZMIENNA ZALEŻNA, UMARLAK, DZIEKANAT, KARŁĄTKOWATE, DWUNASTA CZĘŚĆ, LWIA CZĘŚĆ, ?ZESTAWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZOWNIK stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZOWNIK
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów (na 8 lit.).

Oprócz STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - STALOWA CZĘŚĆ DO WKRĘTARKI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓBKĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, SZCZEGÓLNIE SFAZOWANIE OTWORÓW, ABY PASOWAŁY DO WKRĘTÓW. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast