CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTARKTYKA to:

część świata znajdująca się na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na nim wyspy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.448

SZCZEP, PROZODIA, KAFTANIK, LATAWICA, GLIKOGENOZA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, SZKLIWO, ŚWISTAK SZARY, URNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, ANGEOLOGIA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WIEŻA, OFIAKODON, KURATORKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, MORFOFONEMIKA, NAUPLIUS, OLIMPIADA, HUMANIZM, MACH, LUKIER, ERGONOMIA, KOTWICA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, FAŁD KORZENIOWY, FRYZ ARKADOWY, SĄCZEK, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, FERRIMAGNETYZM, DZIKUS, TRASZKA OGNISTA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, NOSOROŻEC ZWYCZAJNY, SPRZECIW, POCZDAM, UKŁAD POKARMOWY, NAZWA ATRYBUTYWNA, DELFIN MAŁY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TAMTAM, SEKRET, ERICKSON, MISTERIUM, SZCZENIARA, KONSOLA, SĘDZIA RINGOWY, CIĄG, RAKOWATOŚĆ, E-PODPIS, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, SFERA, INKASKA, MASA SOLNA, ZIELONA KARTA, ORCZYK, POMORSKI, ŚWINKA MORSKA, POLEROWNIK, LUSTRO, OTRUPKA, CZYRACZNOŚĆ, OGONICE, DUX, PŁOZA, GNIAZDO NASIENNE, WIGILIA, ŁAŃCUSZEK, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, DZBANIEC, TOROS, SEPTYMOLA, PARANOIK, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GARNCZEK, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ULĘGAŁKA, GWAŁTOWNOŚĆ, SZCZELINA LODOWCOWA, BAZYLIKA, CZARNA REAKCJA, RODZAJ LITERACKI, HEMATOLOGIA, MUSZKIETER, ARKA, BOBROWISKO, PADOK, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PIRAT DROGOWY, ERYTROZUCH, OBÓZ KONDYCYJNY, LICHWIARSTWO, ROZWÓRKA, WOJAK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, MUSAKA, KANGUR RUDY, PANEK, WYJCE, PARCELANT, KUC CONNEMARA, BUŁAWNIK, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, JEDNORAZOWOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, KRAKOWIANKA, CELEBRACJA, SZPIK KOSTNY, SAMMER, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DZWON HEŁMU, ZMYWACZ, BEZGRANICZNOŚĆ, SĄDNY DZIEŃ, JĘZYK ANGIELSKI, DŻUNGLA, OFENSYWA, CZŁOWIEK, RABV, SOLICYTACJA, SZORIN, PAMPUCH, INFILTRACJA, ACENA NOWOZELANDZKA, TROLL, NADSCENIE, GWASZ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, CHAOS, CIĄŻA PRZENOSZONA, GRAFOLOGIA, MAJOWY ROBOTNIK, BARK, STATYKA, RAFIA, DRZEWKO, TRZMIELOJAD, PRZEDSTAWIENIE, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, UNIHOKEISTKA, PLEBEJKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SKRYBA, CHEMIA ORGANICZNA, OPONY MÓZGOWE, POTRZASK, MANIACZKA, OMACNICA, DROGA KROPELKOWA, KONZI, PĘTAK, DYM, STATEK, KANISTER, SONDA INTERNETOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, ARTEFAKT, MIKROCHEMIA, SKARANIE BOSKIE, ODRUCH KOLANOWY, LIVERPOOLSKA, POSZKODOWANA, IRANISTAŃSKI, INDYJSKI BIZON, PROMENADA, NEGATYW, KONTAKCIK, NORNIKOWATE, ŹRÓDŁO, KOSTIUM PLAŻOWY, KSIĄŻKOWOŚĆ, WRÓBEL SKALNY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, OŁTARZ, ESPERANTYSTA, SMERFETKA, HEJT, TENDENCJA, ATLAS, ORNITOCHEIROIDY, REDEMPTOR, AEROLOGIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, GNU BIAŁOOGONOWE, KADŁUB, BARIATRIA, UDAR SŁONECZNY, CZUBEK, OBSESJONATKA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, FICHTEL, TACZANKA, REJON, SŁONIOWATE, DEMOBILIZACJA, PĘTLA OCIEKOWA, GATUNEK ZBIOROWY, PODWOZIE, ZAGÓRZANIN, DISACHARYD, BANKRUT, ROPOMOCZ JAŁOWY, KLUCZ KODOWY, MONOPOLISTA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, SADZIEC KONOPIASTY, SEKRECJA, KONWENT, SMOCZEK, TELEGRAFIA, PALEMONETKA ZMIENNA, SALAMANDRA EGEJSKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WYŁAPYWACZ, BURSZTYNIARZ, CZARNY CHARAKTER, BULWA, SMAR MASZYNOWY, AERONOMIA, ŚWIĘCONKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, KASZANKA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, PAŁANKA MIODOJAD, DNA, ŁEBEK, EROS, PIASKOWIEC, AZOTOBAKTER, WOLNOAMERYKANKA, ROK, OPOS KRÓTKOOGONOWY, SZMIDT, SZTAJEREK, JĘZYK TUARESKI, EPIMER, SZWABIA, REGION STREFOWY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, SYSTEM NICEJSKI, NOWA TWARZ, MAMUT POŁUDNIOWY, OKOP, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, CYFRONIKA, KONIEC, WĘZEŁ ZWYKŁY, ANTYNATURALIZM, JĘZYK NAWAHO, OBŻARTUCH, ZIELONA GRANICA, CENZURA, SZYNA, STALNICA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, INKOHERENCJA, KALEJDOSKOP, MĘTY SPOŁECZNE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, SŁOWIANOZNAWSTWO, POJAZD, PISMO GRECKIE, ODRZUT, KATODA ŻARZONA, BALOWICZ, WULWODYNIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KUDU WIELKIE, ROŻEK, RAJD, GUMA NATURALNA, FANDANGO, KOBIETA SPOD LATARNI, STYL WILHELMIŃSKI, HISZPAN, ZAPLECZE SOCJALNE, PIANOLA, SPRINTER, TŁUMACZKA, SYMULACJONIZM, AWIZO, JELEŃ MILU, RUCH KRZYWOLINIOWY, GENERAŁ, OCZKO W GŁOWIE, PODOKARPOWATE, SKAZA MOCZANOWA, AKADEMIA, KUC MERENS, OCHRONA REZERWATOWA, SZTUKA ZDOBNICZA, DŹWIGNIA FINANSOWA, GRZYB PLEŚNIOWY, ŁOKIEĆ TENISISTY, ?SKORUPA ZIEMSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTARKTYKA część świata znajdująca się na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na nim wyspy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTARKTYKA
część świata znajdująca się na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na nim wyspy (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CZĘŚĆ ŚWIATA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, KTÓRA OBEJMUJE ANTARKTYDĘ ORAZ OTACZAJĄCY JĄ OCEAN POŁUDNIOWY I POŁOŻONE NA NIM WYSPY. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x