CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁKA to:

cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYŁKA

ŻYŁKA to:

pewien talent, zainteresowanie, skłonność, smykałka do czegoś (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

nerw liściowy, który zawiera wiązki przewodzące (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cienka linka, obecnie wykonywana najczęściej z tworzywa sztucznego, prawie niewidoczna, używana np. w wędkarstwie i jubilerstwie (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

chitynowe zgrubienie w skrzydle owada, które wzmacnia skrzydło i tworzy jego kształt oraz otacza pień tchawkowy i nerw (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

zdrobniale: żyła - rodzaj naczynia krwionośnego (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.112

TUAN, SERPENT, ZEMSTA FARAONA, SERDECZNIK SYBERYJSKI, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, ŻYWIEC, GRUNTÓWKA, DUSZA, CIENISTKA, KOLORY PAŃSTWOWE, ORANGUTAN, ZMARSZCZKA, KONOTACJA, KULIK MNIEJSZY, TARCZA, PIERWIASTKA, SPLOT, WRITER, MOCHWIAN BŁOTNY, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, POSTOJOWE, SWOISTOŚĆ, DYPLOMATKA, UKOICIEL, PRZEZIERNIKOWATE, LABIRYNT, WĄTŁOŚĆ, KENIJSKI, BAŁWOCHWALCZYNI, DZIEŁO, FARMAN, TELIPTERYS BŁOTNY, ARABESKA, SUKIENKO, DIETA CUD, TRANSAKCJA SPOT, ZAWIEW, MASKA, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ALBUM, RASA PANÓW, SROKACZ SZARY, ORYKS ARABSKI, ŚRODEK ADHEZYJNY, DEMIURG, ROMINGER, BIPOLARNOŚĆ, WYROŚLE, ZROSTNICZEK ZIELONY, GORYCZAK, SAMURAJ, ZUPA ŚMIECIOWA, NAKŁAD, STOS, PŁAZY BEZNOGIE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, KARTA, DZIKARZ, GŁOWICA BOJOWA, PAJAC, KRYTYCZKA, MONOPOL, MORUS, PUSTELNICZKA, EKRAN, TRANSPOZYCJA, ZAPORA WODNA, GWIAZDKA, ZANOKCICA KLINOWATA, JAMRAJ BRUNATNY, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, TERAPENA KAROLIŃSKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, EXLIBRIS, PASEK, CZAPA, WREDOTA, TAŚMOWY, PELIKAN CIEMNOSKRZYDŁY, MACZETA BARONG, MORENA ABLACYJNA, PIANO, KATAKLIZM, WROTA, ORLENIOWATE, SCENARIUSZ, STRUŚ MASAJSKI, BALON METEOROLOGICZNY, KOMPENSACJA, NIESTOSOWNOŚĆ, PÓŁPLASTEREK, ORTOPTYCZKA, REKONWERSJA, SCEPTYCYZM, NERKA, MALINA ZACHODNIA, PÓŁCIEŃ, PIĘTNASTY, WIĘZADŁO KARKOWE, PARAGAMMACYZM, PRZEŚMIEWKA, FORMUŁA, CHLEBAK, SZMAT, LEWAREK, ROWER WODNY, DILPAK, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MIŚ, GAPOWICZKA, LINIA ZABUDOWY, DRZEWIAK HUOŃSKI, POŚLEDNIOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, KOZIOŁ, LIBACJA, EROZJA WODNA, WATAHA, PAS DROGI GRANICZNEJ, UZNANIE, OSA, KÓŁKO I KRZYŻYK, FORYŚ, KAMIENICA, DELICJA, PROWOKATOR, ROBUR, KATASTROFA, ODKRYCIE, NERWOWOŚĆ, DROŻNOŚĆ, OSŁONKA NABYTA, PŁUCZNIA, PLATFORMÓWKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, MIERNIK, REEWANGELIZACJA, ŚLĄSKOŚĆ, ORGANISTKA, JAŁOWCÓWKA, KAMA, FAN CLUB, OGRODNICZKI, PĘDZLAK, ANALIZA ZESPOLONA, ŻYWIOŁ, KIEROWCA, TECHNICZNOŚĆ, RAMA, DYKTA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, PURANA, OCHOTNIK, MODRZELE, RUDAWKA MALAJSKA, ZDANIE, ISTOTA SZARA, OSTRZAŁ, REFOWANIE, MYSZ PANCERNA, LOGIKA MODALNA, BLISTR, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, MOLTON, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, DEKLAMACJA, KAPISZON, IMITACJA, BLIŻSZOŚĆ, BUFFETING, RESPIRATOR, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, PROBÓWKA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, MAGISTRALA, WALENTYNKA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, CHROMIK, DWUDZIESTY SIÓDMY, PRYMITYW, BIEG, POSIADACZ ZALEŻNY, WYKŁADNIK POTĘGI, DROBNOŚĆ, GARDŁO, PRZYKŁAD, ORGANIZACJA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MIASTO OGRÓD, DESZCZ, BOLERKO, RAJA DŁUGONOSA, GÓRKA, DŁUŻNICZKA, DYSTRAKCJA, PASSAT, EWAKUACJA, AUTONOMIA, PASTA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, BLUZG, EMIGRACYJNOŚĆ, ROCZEK, CIEŃ, KOCIEŁ, WSZECHWIEDZĄCA, BIEDASZYB, RAKI, SIATKÓWKA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PĘD, RENOMA, GAZELA GRANTA, POLE GOLFOWE, DETALICZNOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, DIETA, OSZCZĘDNOŚCI, ZAINSTALOWANIE, ADMINISTRATYWISTA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, KLUCZ, LAMNA ŚLEDZIOWA, OCHLAJTUS, STRZAŁECZKA, ŻÓŁW LEŚNY, STAN, OLĘDER, PRAWA STRONA, SKARŻĄCA, FAKT NAUKOWY, AKCJA, TRADER, SZCZĄTEK, ŚWIATŁO DZIENNE, ULOTKA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PRZYPŁYW, URSON, KOB ŻÓŁTY, ŁUSKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KLON, OKO, STATUS, MANIERYSTA, OLEJ, METOPION, CAŁOŚĆ, PŁYWACZKA, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, NAWIS, TIBIA, INWERSJA RZEŹBY, TECZKA PERSONALNA, IRISH DRAFT, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OPOSIK WIELKOOKI, PODRYWKA, GRZAŁKA, JĘZYK TAGALSKI, SPECJALIZANTKA, RYBI OGON, SKALA STAROGRECKA, SZARSZA, LAMPA PUNKTOWA, GRUPA ETNICZNA, WIECZORÓWKA, OSTRONOS ATLANTYCKI, BATIAR, OBRZĄDEK, PŁAT, CORONET, BOB, PÓŁWAŁEK, BASEN, RURA BANGALORE, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PASEK, SŁÓJ, SPISYWACZ, NAJEMNIK, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ELASTIK, KĘDZIERZAWOŚĆ, COCKTAIL, INTELEKTUALIZM, SMAK, ZŁOŚLIWOŚĆ, DYLACJA, ANIMATOR, POTWAL, AMPLIFIKACJA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, WADA, PSALTERIUM, MASKOTKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ?RATING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁKA cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁKA
cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.).

Oprócz CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CINKA LINIA, ZWYKLE O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W TOWARZYSTWIE WIELU PODOBNYCH LINII TWORZĄC NA POWIERZCHNI CZEGOŚ WZÓR SIATKI. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x