ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNATYWA to:

rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALTERNATYWA

ALTERNATYWA to:

problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

ruch estetyczny skupiony wokół niektórych subkultur, alternatywny, odrębny od głównego nurtu w muzyce, stylu itp (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.597

ZAPASY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ŁUK ZĘBOWY, ALPRAZOLAM, PRINCESKA, NAJEZDNIK, OMŁOT, KAPRYS, PREZERWA, BYK SPIŻOWY, SALWINIOWCE, GAŁĘZIAK, GITARA HAWAJSKA, WYBIEG, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, GRANATNIK, TORONTO, WILLA, OPŁATA LOKALNA, DYBY, KRESA, TALERZE, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, NAJEMNIK, BOMBONIERA, BĘCKI, PLACEK AMERYKAŃSKI, PLECIONKA, NUNCIAKUS, FILM WOJENNY, CLAUSULA, SPLOT, FATAŁASZKI, STYL, KONSERWA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, IRRADIACJA, ROK OBROTOWY, OGNIOMUR, SZAFA, KROKODYL KUBAŃSKI, PRYMITYW, HYBRYD, KĄT PROSTY, KONTRAKT TERYTORIALNY, BURŁAK, DACH DWUSPADOWY, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ALBUMIK, KĄT, OMŁOT, PRAWY RWACZ, NÓŻ DO CHLEBA, OKWIAT POJEDYNCZY, PIERÓG, BEFSZTYK, SKRZACIK, CURRY, WSPINALNIA, DIU, GEOFAGIA, BRAMKA KONTAKTOWA, TOREBKA BOWMANA, MAŁPA, PULPIT, SPOIWO BUDOWLANE, WÓR, PRZYKWIATEK, BRAT, NERWIAK, PRZEPIS, DACH CZTEROSPADOWY, ANGORA, DONICA, ZŁOTY MEDAL, OSTRÓG FORTECZNY, KĄT DWUŚCIENNY, WYDAWNICTWO, TRĄBKA, SANDWICZ, DOMIAR PROSTOKĄTNY, NORYLSK, TOALETA, ARCYDZIEŁO, SZTALUGA, OPALIT, CAPOTE, BRAMSTENGA, NALEWAK, HUMORYSTYKA, MISIO, KITEL, CONCERTO GROSSO, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OBÓZ PRACY, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, PREZENTACJA, PARKAN, PALTO, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TANDEM, TRUFLA, PIK, DIAK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, AUTOBUS SZYNOWY, PANDERICHTYS, KOMÓRKA, KORONKARZ, DAROWNIK PRZEDZIWNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, STROP KLEINA, OWAL KARTEZJUSZA, KOD DWÓJKOWY, SUTENERSTWO, SZKUNA, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, RÓŻNICA, PAJĘCZYNA, BRAMOWNICA, ROK NIESKŁADKOWY, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, OSAD, WĘZEŁ REFOWY, HORMEZA RADIACYJNA, KRAKÓW, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, NOWORUSKI, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, SEMAFOR, OKLASK, MORA, MOTYLEK, CZERWONY PAS, KOPIAŁ, OKRĄG APOLONIUSZA, KNIT, UŁAMEK, NIEDŹWIEDZIE, TAMPON, FORMAT, OKAZ, SIATKA, SYFON, GNETOWE, OSPA PRAWDZIWA, SMUSZKA, AGREGATOR, PRANK, OPERA KOMICZNA, WSTRZĄS, STÓŁ WARSZTATOWY, OSTATECZNOŚĆ, WIĄZANIE, ZRĄB TEKTONICZNY, MŁODY, LUTNIK, KOMPUTER KWANTOWY, JONOFOREZA, WOLNE, ONELINER, DYPTYCH, ZESTAW, GRZYB JADALNY, ZAPIS, MARZENIE SENNE, GRZYBOPŁYWKA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, DIORAMA, PRZEDROST, KANIBAL, MECENASKA, ELASTIK, GUFFA, ZIELONA FALA, KRZYŻ, TUMBA, SZTUCZKA, ARIETKA, CZUBATY PAWIAN, GYROS, ZDWOJENIE RDZENIA, DYWETYNA, BAZA, MASA KRYTYCZNA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, DOPOWIEDZENIE, KING, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, CZAPKA GARNIZONOWA, HETEROTIS, ZDOBIK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PLURALISTA, POŁOWA, OGROM, WIĘZADŁO OBŁE, NORMAN, SYNTEZA JĄDROWA, CHASMOZAURY, WIERTŁO KRĘTE, SKRZYNIA, EPOKA LODOWA, MŁAKA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, STEPÓWKA, MOŻLIWOŚĆ, ANTYWESTERN, FESTON, KOŚĆ OGONOWA, ASTYGMATYZM, BRUCH, CZARNA KOMEDIA, OBSZAR, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, DIMER, WARTOWNIK, MUZYKA TŁA, OLIGOPEPTYD, DWUNITKA, OBIEG SYNODYCZNY, ZIMÓWKA, INTERWIZJA, SOLO, SZTAMBUCH, PANICZ, P-BENZOCHINON, MUTUALIZM, SPECJALNY, BOKS, DYPTYK, KOSMOS, TARADAJKA, ATROPINA, BARANECZEK, LAWA PODUSZKOWA, GWIAZDA PODWÓJNA, PLURALIZM, CUG, POMAZANIEC BOŻY, TUŁUP, NAPÓR, OKNO DIALOGOWE, OPRYCHÓWKA, POZŁOTKA, DWUSTRONNOŚĆ, NOTA, DWUIZBOWOŚĆ, KOMEDIANTKA, OKOLE, WIDZENIE SENNE, TOBOŁKI, ROZPRZA, KIRYS, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, APOKRYF, BACIK, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, RUDAWKA KOMORSKA, CHWYT, FUZJA, KLASÓWKA, LAJKRA, DONOSIK, POSTRACH, IRRADIACJA, OWCA KANADYJSKA, ATUT, PODRYWKA, BĄBELEK, PŁASZCZYZNA, DWA OGNIE, ANTROPOFAG, ISKIERNIK OCHRONNY, BIT, WESOŁE MIASTECZKO, APASZKA, TRYPTYK, PODCHWYT, WPIERDZIEL, DURNOŚĆ, BURZA MÓZGÓW, WZMACNIACZ OPERACYJNY, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PIEŚNIARZ, PARKA, CARZĄTKO, NORI, PIŁA, ZGRUBIAŁOŚĆ, KURATOR, LOCHOW, BODZIEC WARUNKOWY, TRUSKAWKA, SEKS, KIEROWALNOŚĆ, PĄCZEK, BALIA, ?ŻABY SESZELSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNATYWA rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNATYWA
rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.).

Oprócz ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE, INNE, ZWYKLE DRUGIE (JEDNO Z DWÓCH). Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x