JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTARKTIS to:

jedno z państw zwierzęcych, obok Arktogei, Notogei i Neogei, obejmujące Antarktydę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 597

TURYN, BLOK ZACHODNI, BYK Z BRĄZU, OBÓZ, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, POWSZECHNIK, EGZONUKLEAZA, SYSTEM POWIERNICZY, ANGARIA, SYNTAKTYKA, MAPA POLITYCZNA, TOCZKOWCE, LUGER, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, SARNA, OGNISKO DOMOWE, WĘZEŁ, STAŁA LOGICZNA, LUGIER, ŚCIGAŁKA, ALTERNATYWA, TENIS ZIEMNY, INTENSJONALNOŚĆ, PRAWO COULOMBA, NAUPLIUS, STAGIRYTA, RADA, MASKOWANIE, FUNKCJA UNIMODALNA, TĘTNICA BIODROWA, TERYTORIUM, HELLADA, KONFEDERACJA, STERTA, MIODNIK, SLAWISTYKA, SIEĆ WAN, LINIA LOTNICZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, JĄDRO OGONIASTE, KROK, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, SKAŁA MAGMOWA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, ALAN, OSSUARIUM, PRZEJŚCIÓWKA, KORONA CIERNIOWA, PANAMERYKANIZM, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, SIŁY POWIETRZNE, STREFA EURO, MUSZLOWCE, FEDERACJA, ARKUSZ DRUKARSKI, LUNETA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, NIZAM, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, BENTOS SŁODKOWODNY, BLOKADA EKONOMICZNA, SARNA EUROPEJSKA, RATAJE, GRA WYŚCIGOWA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, PELLIKULA, OKO, KOSZT WYDZIAŁOWY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KONWERGENCJA, JEDNA STRONA MEDALU, ŚWIECA, PRZYMIERZE, ALBUMINOID, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ALBUMINA, MACIERZ KLATKOWA, RITTER, TĘTNICA PROMIENIOWA, UNIA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, NEKTARNIK, GALVANI, KREDA, PASCHA, WOJNA ŚWIATOWA, HAŁDA, BYK SPIŻOWY, TOMSK, ZESTAWIK, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, CHOROBA MORGELLONÓW, DRZEWIANIE, AKACJA, WYŚCIGÓWKA, MADURAJ, ROBOTY PRZYMUSOWE, BEZTORBIKI, GAMBIT HETMAŃSKI, SKLEROPROTEID, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ANTYMILITARYSTA, RZYM, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, BOK, WICIOWIEC, PAŃSTWO MORSKIE, LANDWERA, EUROSTREFA, W, BOROWIEC OLBRZYMI, OGNIWO, SZTUKA LUDOWA, WYMOCZEK, GROMADA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, WSKAZÓWKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NOPKI, HORMON ANTYMILLEROWSKI, DERMATOZA, KARTA PŁATNICZA, PIERWOTNIAK, NACISK, BASILEUS, DELFIN, POKRYWA SKRZYDŁOWA, LÓD PAKOWY, ŚRUBOKRĘT, ORZĘSKI, WĄŻ, RĘKAW, ALTERNATYWA, FOTORECEPTOR, PATRYCJUSZ, STOS, KUFF, PRUSY, BEMOL PODWÓJNY, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, ZLEW, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, DUBELTÓWKA, PIERWSZY ŚWIAT, PRUSACZKA, PAK, ALABAMA, JADZICA, STRUNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, GAZ ZAMKNIĘTY, GLEJ, DINODONTOZAUR, AMH, ELEWATOR ZBOŻOWY, NAUPLIUS, MIKRONEZJA, ORZĘSEK, TAHITI, HARUSPIK, MONOCYKL, DOBRO KOMPLEMENTARNE, JĘZYK ASEMBLERA, KOMÓRKA GLEJOWA, SKUA, ŁAŃCUSZEK, TERYTORIUM POWIERNICZE, ALIANCI, PANCZENLAMA, PETREL ŚNIEŻNY, OTWORNICA, ESTRADA, ZIELONA FALA, JANUS, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, JABŁKO, KAY, ARCHIKONFRATERNIA, PAŃSTWO OCEANICZNE, KANOPA, BENTOS MORSKI, KREOLKA, KLASA, WISZNICA, KOPIEC, OAZA PODATKOWA, KONIECZNOŚĆ, ZESPÓŁ TURCOTA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, TKANKA MIĘŚNIOWA, JAHWE, UNIA REALNA, ANTAR POLARNY, BAZYLEUS, TAHITAŃSKI, UNIA PERSONALNA, PAJAC, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ZLEWKA, OLEFINA, ŻAKARD, CZWÓRSTYK, HETMAN POLNY, PIOSENKA AKTORSKA, BRUZDA, EUSTENOPTERON, RZEMIOSŁO, BYK FALARISA, PRAWO PRYWATNE, KIELICH MSZALNY, UNIFIKACJA, ALKIN, MIS, TANDEM, NADAWCA, RUPIA, ODDZIAŁYWANIE SILNE, TOBOLSK, PERU, TRITYLODON, DZBAN, JĘZYK SZWEDZKI, OGNIWO VOLTY, PROTOZUCH, PŁYWIK, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, POWIERNICTWO, PANAMERYKANIZM, CHWYTNIK, GALISYJSKI, CŁO WYRÓWNAWCZE, ZAUROPSYDY, PALATALIZACJA, NAPÓR, OSKARŻYCIELKA POSIŁKOWA, FEDERACJA MIKRONEZJI, DYSKOPATIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MNOŻENIE, NAGONASIENNE, SUKCESYWNOŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, KRZYŻ HERALDYCZNY, JĄDRO ŚLIMAKOWE, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, JAD TRUPI, ROŚLINY ZARODNIKOWE, MAN SE, BŁĄD, ŻWAWOŚĆ, PRAWO LUBECKIE, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ZARODZIOWCE, GROTESKA, CHOROBA KAWALERSKA, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ARKTOGEA, ASKOS, PŁYWIK, JONOFOREZA, KAIR, ETA, PLECHA, DRUK PŁASKI, AGREGATOR, WOJNA CELNA, ŚRODEK KARNY, MINBAR, PÓŁSIEROCTWO, SZATA SPOCZYNKOWA, NEKTARIUM, SAMOA ZACHODNIE, KONGRES WIEDEŃSKI, CIEŃ, ŻYŁA GALENA, KARY, INTERWENCJA HUMANITARNA, ZWIĄZEK, FUNDUSZ STRUKTURALNY, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, PROTISTY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WYŚCIGI, AKTYWA, ORBITA, LIGNINA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, AGREGAT, IRRADIACJA, ANTENA ŚCIANOWA, ZWIERZĘTA, HASŁO JEDNORAZOWE, ?ANTRESOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTARKTIS jedno z państw zwierzęcych, obok Arktogei, Notogei i Neogei, obejmujące Antarktydę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTARKTIS
jedno z państw zwierzęcych, obok Arktogei, Notogei i Neogei, obejmujące Antarktydę (na 9 lit.).

Oprócz JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JEDNO Z PAŃSTW ZWIERZĘCYCH, OBOK ARKTOGEI, NOTOGEI I NEOGEI, OBEJMUJĄCE ANTARKTYDĘ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x