JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HETMAN POLNY to:

jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 11 lit.)HETMAN POLNY KORONNY to:

jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.752

KRESOWIANIN, KOALICJA, KRYSTIANIA, POSPÓLSTWO, NORNIK ZWYCZAJNY, METATEZA, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DROGA KRAJOWA, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, OBSERWACJA, DYSFUNKCJA, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, SKRZEK, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, KUKLIK SZKARŁATNY, KLISZA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, RÓW, IZOLACJA CIEPLNA, NEOFOBIA, WARKOCZ, HAKATA, RENATURACJA BIAŁKA, PODWIECZÓR, ZYSK OPERACYJNY, KRAJANKA, WILK TUNDROWY, CHILIAZM, PROCYNOZUCH, ŻYŁA JĄDROWA, PADOK, PODGRODZIE, ECHIDNA OGNIWOWA, GOŁYSZEK MAŁY, BOCIAN BIAŁOSZYI, CZUWAK AKTYWNY, ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, REKINEK PLAMISTY, TOKAJ, CIOS PONIŻEJ PASA, MIRFAK, REKULTYWACJA, ZWIĄZEK FLAWONOWY, PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, GIEROWSKI, ZIEMIA, MASKA, KOLĘDA, HARCE, LORINANOZAUR, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, FAZA OŻYWIENIA, ASPIRANT, LEWANTYNKA, USŁUGI SPOŁECZNE, ANUROGNAT, RZEKOTKA TRAWNA, COLLAGE, NÓW, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, BLINDAŻ, KATYŃ, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, NEGATYWIZM, KANTOŃSKI, DOM BLIŹNIACZY, MARYNISTYKA, EMAUZAUR, ŚWIAT, GERMANODAKTYL, BAZYLEUS, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, GNEJS OCZKOWY, KING, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, SZEKEL, ORKA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, TRACKI, TRWOŻNICA WAGLERA, KUWEJT, ARKTOGEA, NOSOROŻCE, OPOZYCJA, SZESNASTKA, LEWANTYŃCZYK, SUWAK MONGOLSKI, PROKURATOR, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, WIECZÓR KAWALERSKI, NANOŚNIK, GUANO, TACZANKA, BINOKLE, PERFORACJA, EUROBAROMETR, MAZUREK, LOTOKOTOWATE, WAGA KOGUCIA, OGONOPIÓR USZASTY, EMU ZWYCZAJNE, RESIDUUM, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, FAWORYTY, UBEZPIECZENIE, PRAWO BLIŻSZOŚCI, LAMENTACJA, CYMBOSPONDYL, MOZAZAUR, ZUPAK, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, BAWÓŁ DOMOWY, LAMPKA WIECZYSTA, PUNKT BAZOWY, OBÓZ, MAREMMANO, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, TAPER, TURCZYN, KONSERWA TYROLSKA, NIERÓWNOŚĆ GRONWALLA, KRYPTOZAUR, HETMAN, KOŃ TROJAŃSKI, KIEROWCA TESTOWY, MAKAK NIEDŹWIEDZI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, AGONIA, RĘKA BOSKA, WILLIAM JEFFERSON CLINTON, KRĄŻENIE OBOCZNE, LEŻNIK, EOTRICERATOPS, ANHUEJ, JABŁKO NANERCZOWE, JEDNANE, NEKROFOBIA, CZWÓRSTYK, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, FILTR RODZINNY, CENAR, MORAWY, OBROŃCA, TAMARYNA WĄSATA, HIKORA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KOŚĆ RAMIENIOWA, KRAINA, WELOCIZAUR, UKŁAD, MINERAŁ SIARCZKOWY, NEDKOLBERTIA, SAHAJDACZNY, LOGORYTMIKA, FIDŻIJKA CZERWONA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, PROBABILIZM, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, S.Y, ZACHOWANIE, KACZKA NOROWA, SKALA MERCALLEGO, PREGLACJAŁ, PRZECHOWANIE, WIEWIÓRECZNIK, PRZECINEK, GMINA GÓRNICZA, MAKAK, HENNA, SZTAFAŻ, CHINOOK, KAUKAZ, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, DEMOLUDY, AGNOSFITYZ, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, WIEWIÓRECZNIKI, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, SOBAŃSKA, KRETY WORKOWATE, OCHRONNIK, DROGOMISTRZ, BIG-BEAT, POSEŁ, KOMUNIK, BRAMKARKA, ZWIĄZEK, TONIN, LANGUR WSPANIAŁY, POWTÓRKA, ŚWIATŁA DROGOWE, UNIA REALNA, LIBONEKTES, ACHELOMA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MUFKA, GRABKI, AMFIUMA DWUPALCZASTA, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, LIST KAPERSKI, HUSAK, ETEZJA, GZYMS, MASA STARTOWA, MRÓWKOŻERY, MIECZ SZYBROWY, JEDNOOSOBOWOŚĆ, NEUTRALIZM, ABAŻUR, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KAMPYLOGNATOIDY, OBRONA CYWILNA, UNKWILLOZAUR, TERMOIZOLACJA, OTULINA, STRONICA, HETMANAT, PATRZAŁKI, SUPLIKACJE, HUSLE, OSTRONÓG, APOGEUM, SZYFER, BAHARIAZAUR, NOTOHIPSYLOFODON, KRASNOPIÓRKA TIMORSKA, ODWILŻ, ŁAT, IMMUNITET FORMALNY, ZANOKCICA CIEMNA, DZIESIĄTA, KOŚĆ GROCHOWATA, DANSKER, TANDEM, METODA GRADIENTU PROSTEGO, PRZEDWOJNIE, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KONCERT ŻYCZEŃ, ZWROT, OKNO DIALOGOWE, KOUTALIZAUR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KONDORRAPTOR, BORAZON, PODMIOT, SZTUKATERIA, MERAK, ŻABA BŁOTNA, LISTKOGONKA MODROGŁOWA, MACHIAVELLI, BIAŁE NOCE, PRZECHOWANIE, CHOCHOŁEK, ROZSZCZEP WARGI, POSTĘPOWANIE KARNE, MAKI ZŁOTY, SKOK, JINLONG, MADEJOWE ŁOŻE, ATRIUM, KIERKI, GONIEC, GNOSTYCYZM, JAJO, RĘKA, MAPUCZE, HIPOSPLENIZM, KAPRALSTWO, RÓWNIA POCHYŁA, WAREG, WELON, CZAPRAK, DZIEWIĄTA, DOCHODZĄCA KOBIETA, KARŁÓWKA SKROMNA, KIJANKA, SYLWA, TAJEMNICA SKARBOWA, CŁO IMPORTOWE, DOLICHOZUCH, OGNICA ROGATA, OSA, P-BENZOCHINON, GORĄCZKA HAVERHILL, IRIANKA MAŁA, NEJTYCZANKA, KARDAMON, MIOPATIA ALKOHOLOWA, DYREKTORIAT, KRZYWA PODAŻY, GLEJCHENIOWCE, KILLER, TAŚMOWY, PARY SPORTOWE, TĘTNICA ŁUKOWATA, LUZYTANOZAUR, KONTENER, ?NADLUFKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HETMAN POLNY jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 11 lit.)
HETMAN POLNY KORONNY jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HETMAN POLNY
jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 11 lit.).
HETMAN POLNY KORONNY
jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównym zadaniem hetmana polnego była ochrona południowo-wschodnich kresów ukrainnych Rzeczypospolitej przed najazdami z sąsiednich państw (na 18 lit.).

Oprócz JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - JEDNA Z NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, GŁÓWNYM ZADANIEM HETMANA POLNEGO BYŁA OCHRONA POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRESÓW UKRAINNYCH RZECZYPOSPOLITEJ PRZED NAJAZDAMI Z SĄSIEDNICH PAŃSTW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x