BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUBR NIZINNY to:

Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.534

PŁOŻYMERZYK KĘDZIERZAWY, PORFIROBLAST, DUJKER JENTINKA, RAJA KOSMATA, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, ANYŻ, HUBA BIAŁAWA, SKRZYDLIK ARNOLDA, MONO, SIEWKA, BAMBUSOWCE, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, SZCZURY WORKOWATE, SIAMANG, OIOM, NIEZALEŻNOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CIETRZEW, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, LENIWIEC KRÓTKOSZYI, PERKOZ MORRISONA, DYNAMIKA, CHOCHOŁ, WULKANODON, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, CYNGIEL, SITNIK PŁYWAJĄCY, TERMOMETR OWULACYJNY, GRYZIELE, MINÓG TRÓJZĘBNY, CHUDOŚĆ, ROZŁUPEK BRUNATNY, PĘPAWA JACQUINA, OPRZĘDZIK, ŚNIEŻYCA LETNIA, KĄTNIK, SHANKAR, MYSIKRÓLIK, BILBIL OLIWKOWY, KRAŚNIK, MODRASZEK REBELA, SOJA, BOA MADAGASKARSKI, LEMUR KATTA, KALONG, HUEMAL, DZIĘCIOŁ SZARY, MRÓWCZYNKA, PAKA, KARAKARA, SOLARKA, KOŁOWY, BORÓWKA, TYMOTKA HALNA, E-POCZTA, ŚLIZG, IBIS BIAŁY, MODERN, ALBATROS BRĄZOWOPIERŚNY, MIŁKA WIELOŁODYGOWA, IBIS, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, SOSNA GIĘTKA, BRZOST, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, EKRAN LUMINESCENCYJNY, WRÓBEL SUAHILIJSKI, MAMUT WŁAŚCIWY, MYSZ LEŚNA, TUSSOR, MYSZ WORKOWATA, ZRÓWNOWAŻENIE, SKRYBA, ŻABA PURPUROWA, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, WULPIA KOLANKOWATA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KULCZYK, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, DRĄŻNICA, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, PIECZARNIK WŁOSKI, WODNA WSZA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GOŹDZIANKA, LEMING WŁAŚCIWY, BUNKIER, AKSAMITNIK, TRÓJLIST DROBNOKWIATOWY, TROGON KRASNODZIOBY, KĄT ROZWARTY, WĘZÓWKA, MAŚLANKA, WYRAK UPIÓR, ŁĘCZAK, SCYNKI WODNE, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, GUNDIOWATE, KRUCZYNA KAPTUROWA, ROSZPUNKA MIESZANA, ZAPUSTY, KRUCZYNA JARZĘBATA, MANIPULACJE, PSTROMIODZIK, ZŁOCIEŃ MARUNA, BEZLOTEK, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, LASÓWKA ZŁOTAWA, FRONT, MERZYK DROBNOCIERNISTY, RUMIENIAK, SZARA MYSZ, TASZNIK, STERNICZKA PERUWIAŃSKA, KAJMAN SCHNEIDERA, CZAKUELA WYSPOWA, ROKIET SAUTERA, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, JANUSZ, PSI MLECZ, ANTECEDENCJA, GOŹDZIEŃCZYK WYPRĘŻONY, NIUCHACZ, JAŚ WĘDROWNICZEK, AGAMA CZERWONOGŁOWA, TAPIROWATE, BAWÓŁ WODNY, SZCZEKUSZKA, PINGWIN SKALNY, DZIERZBA CZARNOCZELNA, RUPIA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ROLNICA, DRABINOWIEC, ARAU MADAGASKARSKI, GŁODEK, REGUŁA SAVAGE'A, TULIPAN AUCHERA, MODRASZKI, SZURPEK SŁOIKOWATY, RÓWNOWAGA, OCEANNIK BIAŁOGARDŁY, ROZŁUPEK OSZRONIONY, BOCZNIAK, BAMBUSOWIEC ZIELONY, GAZELA CUVIERA, SĘPNIK CZERWONOGŁOWY, PAKARANOWATE, ŚWIATŁÓWKA BABCZARKA, POLNIK, KORALODZIÓB, PASTELOWA NORKA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, POCZDAM, PŁASZCZAK, LESZCZYNA, CIEMIENIEC, FLAWONOID, INKWIZYCYJNOŚĆ, HEWEA, BARCZATKA PIERŚCIENICA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, SCHRON, PŁETWAL KARŁOWATY, EUFAZJA, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, GEKON, LOSOWANIE WARSTWOWE, PTASZNIK ZWYCZAJNY, KRĘPACZEK BIAŁOGARDŁY, KAKADU CYTRYNOWOCZUBA, PIASKOWNICA, GNU BIAŁOBRODE, ROZKŁAD MAXWELLA, TRASZKA IBERYJSKA, TAWROSZ PIASKOWY, CENA MAKSYMALNA, BAOBAB AUSTRALIJSKI, GRUBOSKÓRCE, PERKOZ OLBRZYMI, SKABIOZA, PYTON, WIELOKULTUROWOŚĆ, SARDELA ARGENTYŃSKA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, KOMITAT, SALAMANDRA OKULAROWA, AKSJOMAT WYBORU, KPINA, JESIOTR ROSYJSKI, ARNIKA GÓRSKA, DRIVER, TURZYCA ODLEGŁOKŁOSA, PARPOSZ, RZEPA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, PLEMIĘ, NANDU ANDYJSKIE, TAMARYNDOWIEC INDYJSKI, PIERWIOSNEK, OSPAŁOŚĆ, BARCZATKA GŁOGOWICA, ŻÓŁWIAK CZARNY, AKWIN, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, SPUSZCZEL, LAWENDA, BRANDMUR, ZAKWAS, TALI, KOMUNIZM, SALAMANDRA CZERWONOGRZBIETA, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, COURANTE, DŻEREŃ, MERZYK FAŁDOWANY, HUBKA, DRAWIDYJSKI, GAMBUZJA KROPKOWANA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, BAKŁAŻAN, MISKA, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, OWCA STEPOWA, KULICZEK, KONOPNICA, SZPICAK, KRUCJATA, LORIKA CZERWONOBRODA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, METALIK OGNISTOSTERNY, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, BURZYK MALUTKI, TRUKWA EGIPSKA, KUSACZ PERUWIAŃSKI, MAŚLANKA, ŻÓŁWIOGŁOWIEC AUSTRALIJSKI, SZATANKA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, GRZYB KOŹLARZ, TWAŁEK, KOMFORT CIEPLNY, WIĄZ ANGIELSKI, CZERMIEŃ, OŻWIOWATE, BAŻANCIAK, ZAWÓJKA, SPEKTAKL, KOUTALIZAUR, WIELKOGŁÓW, KLINOLIST, PÓJDŹKA ARABSKA, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KUKLIK GÓRSKI, CHOLEWKA, DRONT, KUSACZ ZAROŚLOWY, NACISK, NOCOLOT, MODRASZEK ADONIS, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, BŁOTNIAK, ŻAGIEW RZĘDOWA, KUSACZ SZARONOGI, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MACIERZ JACOBIEGO, MALERIZAUR, CYPRYSOWCE, TONKA, DZIERZBOKOS, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KOMITET KOORDYNACYJNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, TĘPOSZ NISKI, CHOMIK KOREAŃSKI, OLSZA, SPIĘTRZENIE, BOCIAN CZARNODZIOBY, JEDLICA WIELKOSZYSZKOWA, ROZGRZESZENIE, PIERWIOSNEK LEKARSKI, MRÓWKOJADEK, KUKLIK, LUSITANOZAUR, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, PIESAK, ROPUCHA KUBAŃSKA, KAGU, PUDU PÓŁNOCNY, KRZYŻAK ZIELONY, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, RÓŻOWE SŁONIE, MODULACJA SKROŚNA, OSTROLOT BIAŁOBREWY, ?GOŁĘBIOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.534 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻUBR NIZINNY Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUBR NIZINNY
Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.).

Oprócz BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x