Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUBR NIZINNY to:

Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.521

NISKOŚĆ, ARAU MADAGASKARSKI, KĄPIEL OŁOWIANA, CHYBOTLIWOŚĆ, JAWNOŚĆ, NIEOBECNY, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, BOA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SŁABEUSZ, NICHROM, RACHUNEK SUMIENIA, MIRUNGA, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, WELINGTONIA, PELIKAN CIEMNOSKRZYDŁY, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, KARANKSY, DREWNIAK KASZTANOWATY, LAMA, ZAPŁON ISKROWY, FORTECA, KONIK, DEBLISTA, KRĘPACZEK NASZYJNIKOWY, WODNA WSZA, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, MAŁE MOCARSTWO, FABULARYZACJA, KOSOGONOWATE, LIPKA, WOŁEK KUKURYDZIANY, ZWOJEK ŻÓŁTY, KOPANINA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, IBIS OŁOWIANY, ZAJĘCZY GRZYBEK, KACZKI WŁAŚCIWE, MIKROPACHYCEFALOZAUR, PINGWIN, TAJEMNOŚĆ, BYSTRZYK DWUPRĘGI, PLAMIEC AGREŚCIAK, SERDECZNIK, ŻABA PURPUROWA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NIEŁAZ PLAMISTY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, HIGHLAND, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, PERLICA CZUBATA, PIGWOWIEC POŚREDNI, INFUŁAT, PINGWIN SKALNY, KURTOKRASKA RUDOGŁOWA, CZŁON RÓWNORZĘDNY, SYNOGARLICA RDZAWOSTERNA, HUBA PRĘGOWANA, PRZEPIÓRKA, DRŻĄCZKA WIELKA, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, NIEDOROZWÓJ, STRUMIENIÓWKA, MAHDI, LNICZNIK, YOUTUBERKA, ALBATROS BIAŁOCZELNY, POTWAL OLBROTOWIEC, ANTYFON, ZWIERCIADŁO, FREGATA, BOLSZEWIZM, HIPOTEKA KAUCYJNA, KLĄSKAWKA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, MAKARON, WIDOWISKO, SARDYNOPS, NORMATYWISTA, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, SYCZEK BIAŁOLICY, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, NIESKALANOŚĆ, TONGA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, WEŁNIANKA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SIERPODUDEK, STOKŁOSA CZERWONAWA, JASTRZĘBIE, CHOCHOŁEK, PUCHACZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, SZURPEK SZWEDZKI, KWILAJA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, JĘZYCZNIK, KRZEW KAWOWY, KALAMONDIN, PEŁZAK PROMIENISTY, PANGOLIN, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, WĘGIERSKI, BUSZÓWKA ZMIENNA, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, DARNIÓWKA, WIDRINGTONIA, OBRYZG ŚWIERKOWIEC, WARZĘCHA CZERWONOLICA, KAPRYŚNIK, LENIWIEC BRUNATNY, KOT DOMOWY, KOSACIEC JAPOŃSKI, FUNKIA NIEBIESKA, PILOTEK, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, INGRESJA MORSKA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, CZERWONAK RÓŻOWY, GRZYB JADALNY, TRASZKA NADDUNAJSKA, KORMORAN, OSZCZĘDNOŚCI, SEKSTOLA, PALMA KARŁOWA, FUNKCJA CIĄGŁA, GŁĘBIK, HALIBUT ATLANTYCKI, PODWIECZÓR, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, BIZON LEŚNY, KOIMEK BEZŁODYGOWY, BADANIE PRZESIEWOWE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, TURZYCA LOARSKA, MOKRADŁOSZKA, PEONIA, WYLEW, ROKIET PEŁZAJĄCY, BURZYK, SALAMANDRA CZERWONOGRZBIETA, AMFIPRION PLAMISTY, EKSKLUZYWIZM, LORYSA CZARNODZIOBA, PRZEDWIECZERZ, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, PIECZARKA PRAWDZIWA, AZALIA, PRĄTNIK BRODAWKOWATY, DZIAŁO HARPUNNICZE, SŁOWIK, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, RAJA SIWA, PASTISZ, TAPIR CZAPRAKOWY, PAPROTKA PRZEJŚCIOWA, KOŁPAK, GRYZIEL, WRÓBEL ZŁOTY, ŚWIERZBOWIEC KOCI, ATRYBUCJA STABILNA, ŻAGIEW LŚNIĄCA, OCZY SZEROKO OTWARTE, BAMBUS, CYRANECZKA SZARA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, DŻELADA, TRĘBACZE, TRAFNOŚĆ, PETREL TAHITAŃSKI, MUCHOMOR BULWIASTY, KORTLAND, OCELOT, CZERWONE ŚWIATŁO, OLSZÓWKA, PŁOTKA, WARIANT NORMY, SFERA, GAZ WĘGLOWY, BURZYK WĘDROWNY, LOTNOŚĆ, SASAFRAS, PODBÓJ, BAWÓŁ, RATEL, KANGUR CZERWONY, BEZPŁETWIEC, GERBERA JAMESONA, NIENATURALNOŚĆ, MOTYLEK SKRZYDLATY, KAKADU CYTRYNOWOCZUBA, KARASIŃKI, TROCINIARKOWATE, BŁĄD FORMALNY, ANOLIS RYCERZYK, PRZĄSTNIK, KUC POTTOK, NASTROSZEK DRUMMONDA, JODŁA VEITCHA, IBIS BIAŁOWĄSY, SALWINIA SPRUCE'A, WYRAZ OBCY, PRYSZCZEL, KURS OTWARCIA, LENIWIEC, LISICA, NAWAŁNIKI, UAKARI ŁYSY, RZECZ PRZYSZŁA, ŁAMAGA, TRAGANEK PIASKOWY, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, WIECHLINA BADEŃSKA, NORNIKOWATE, KANGUR TULAK, CYGAN, SKAŁA METAMORFICZNA, OCHRONA, PSEUDOPODIUM, WÓZ OPANCERZONY, DŁUGOODWŁOKOWE, ZIĘBA, DWADZIEŚCIA JEDEN, NIEROZWIDNIA, BAURIA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, BIAŁA PORZECZKA, SZPADA, IGUANA, DRZEWICA, ANATANA INDYJSKA, DIETA KOPENHASKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MOAK CIĘŻKI, MAKAK MAGOT, TĘPOODWŁOKOWIEC, CECHA RECESYWNA, MABUJA PIĘCIOPRĘGA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, ARFAKIANKA, JEŻ ZACHODNI, MIODÓWKA PRZEPASANA, ŻABA HISZPAŃSKA, MUSTEL, MIODÓWKA SZAROBRZUCHA, KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, FORGURT, WYRAJ, OBSZAR WIEJSKI, SYMETRIA FIGURY, PODKŁAD, GADZIO, CHOMIK KOREAŃSKI, SPATODEA, TRÓJLIST UNDERWOODA, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, ROZSADNIK, MŁOT, BYSTROŚĆ, KOŹLAREK, DZIĘCIOLIK KROPKOWANY, STADNIAK SIWOGŁOWY, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, KRUCZYNA CZARNOLICA, ZŁOTODESZCZ, GAP NIEBIESKONOGI, BIOMAGNIFIKACJA, CIEPLAK, LEMING GÓRSKI, CYGAŃSKIE DZIECKO, ŁĄCZNICOKRĘGIE, GAJOWIEC, EFEKT RYGLA, GRZEBIENICA BRAZYLIJSKA, AUDIOMETRIA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, MERZYK CIERNISTY, SZURPEK DELIKATNY, STUDNICZKOWATE, JĘZYKI BANTU, MROCZEK, PAZUROGON RUDOPRĘGI, MAŁPIATKA, SKRZYDŁOSZPON, ŚWIERK HIMALAJSKI, NONAJRON, WELWICZJOWATE, ŚLEPA PRÓBA, TKACZ, HEBAN, ARCYDZIĘGIEL LITWOR, DŁUGOSZYJ JĘZYKOWATY, NIENARUSZALNOŚĆ, WAKINOZAUR, DYSPOZYCJA, ŁUK WYSPOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BISON BONASUS BONASUS - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, ZAMIESZKUJĄCY PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ W W STANIE DZIKIM PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ; W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH I KŁUSOWNICTWA DO 1920 NIE DOTRWAŁ ŻADEN OSOBNIK TEJ POPULACJI, JEDNAK ODTWORZONO JĄ DZIĘKI OSOBNIKOM TRZYMANYM W NIEWOLI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
żubr nizinny, Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUBR NIZINNY
Bison bonasus bonasus - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych, zamieszkujący przed I wojną światową w w stanie dzikim Puszczę Białowieską; w wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji, jednak odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x