ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BINOKLE to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)PATRZAŁKI to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BINOKLE

BINOKLE to:

odmiana okularów trzymających się na nosie dzięki specjalnie wygiętemu sprężynującemu elementowi łączącemu oba szkła (na 7 lit.)BINOKLE to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)BINOKLE to:

okulary bez uchwytów na uszy (na 7 lit.)BINOKLE to:

okulary naszych pradziadków (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.904

DOLOT, ZAWIEJA, PAPILOTKA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, METALIK, HOMESPUN, SADOWISKO, KRATER UDERZENIOWY, ASPEKT, ROD, ŻABKA, ALFA, ZAPŁATA, KLOCKI, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, AGENT, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, BĄK, BADYLARZ, POKŁAD, DEKALOG, AGENCJA RATINGOWA, WŁADCZOŚĆ, NIECKA ARTEZYJSKA, SUCHY PROWIANT, CZYNNIK BIOTYCZNY, GALIA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SFERA DYSONA, PRZEKIEROWANIE, WĘŻYK, KORDYLINA, NIEZBIEŻNOŚĆ, NEKROMANCJA, MONITOR, NOS, RACJONALIZM GENETYCZNY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ETOLA, PASTA, PRZEDWIECZERZE, WIDOWISKO, LATA, REFLEKS, LACROSSE, JUBILEUSZ, PIECZĘĆ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ZRÓWNOWAŻENIE, RYZYKO OPERACYJNE, OPINIOTWÓRCA, OLEANDER, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, WZÓR CHEMICZNY, ZŁOŻENIE FUNKCJI, OSTRYGA, BOZON CECHOWANIA, MAKROŚWIAT, WOLUMEN OBROTÓW, ANON, ŻYWA LEKCJA, PIGMENT, GALASY, MAILOWANIE, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, KASA POŻYCZKOWA, WYSZUKIWARKA, KANTOR, BADANIE, INGUSZKA, TUBKA, PRZECIWNIK, CÓRKA ŚMIECIARZA, NAPĘD TAŚMY, TUNIKA, SZELF, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, SPIRYTUS, KRIOSAR, TRANSMUTACJA, KREOL, MAPA GEOLOGICZNA, DYSPOZYTURA, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WÓZ STRAŻACKI, KABRIOLECIK, ZBRODNIA STALINOWSKA, WEŁNIAK, EKONOMIA KLASYCZNA, FILOZOFIA PRZYRODY, BULLA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KROTOCHWILA, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, NAKAZ PRACY, BARBARZYŃSKOŚĆ, ALBARELLO, DIAKRYT, DYSK OPTYCZNY, MIKROSKOP POLARYZACYJNY, ZWARCIE, GŁADŹ, LUGER, REWOLTA, MAZUR, PRZEMYTNICTWO, KOZAK, DERYWOMETR, NAJDUCH, WIEK, MUTACJA, OKARYNA, MICRA, ROKIET CYPRYSOWATY, FERMATA, WYŚCIGI KONNE, ROBOTY BUDOWLANE, POTENCJAŁ RYNKOWY, ZGORZEL, RODODENDRON, ANKA, URAZ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PEGMATYT, KAPUSTA KWASZONA, JĘZYK PIKTYJSKI, OKRZOS, TŁUMIK, ESTETYKA, WAKUOLA, ODLEW, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, TONAŻ, ASYSTENCJA, SORPCJA, WCISTEK, PSYCHODELICZNOŚĆ, TIUL, MIKROCZĄSTKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, WASAL, CHOROBA PLUMMERA, TYMPANON, RESPONDENT, LINIA MIŁOŚCI, MORELÓWKA, KADET, NOTKA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, TRANSPARENT, ZOOEKDYSON, ŻYŁKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, DERYWAT ZŁOŻONY, RACA, TECHNIKA ANALOGOWA, KREATYZM, PASZCZA, OŚWIECICIEL, GODZINA POLICYJNA, HALO, DROGA, FIREWALL, BRAMKA LOGICZNA, CZUCHA, BYLICA CYTWAROWA, HIPERDŹWIĘK, KORNIK, KOŁEK, ŁAWNIK, BARCHAN, REWERENCJA, NIEDOKRWIENIE, FANTOM, NACISK, ROK, NIEDOSTATECZNY, OPERACJA LOGICZNA, MLECZARKA, STALLA, WAGON PLATFORMA, WALENCJA, DZYNDZEL, ŻUCHWA, RATOWNIK MEDYCZNY, PACHOŁEK, TRYSKAWKA, ŻABOT, WYDMUSZKA, PUNIJCZYK, FRACTOSTRATUS, DOZYMETR, BARKAS, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, TUSZ, LIVING-ROOM, SZAL, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, AJENCJA, JASZCZ, ANTONI, IGOR, BULIONER, ÚLAIRI, SPRZĘT GAŚNICZY, POKWITANIE, AKT PŁCIOWY, FOTORECEPTOR, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ROMANTYZM, LINIE BEAU, BEATA, ABONAMENT, SKOWYT, ŁĄCZNIK LABORATORYJNY, PACYFIKAŁ, BABULA, CHEDYW, ZORZA, RODZICIELSKOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DOM HANDLOWY, OTĘPIENIE, BAKTERIA, PUCHAR, HISZPAŃSKOŚĆ, WAGA, PAMPUCH, CNOTA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, PRYMULA, CYGANKA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ZAWIEW, ZABIEG FIZYKALNY, AKTUALNOŚCI, TOUROPERATOR, ALKID, RETENCJA, ORŁORYB, SPIRYT, SERBSKOŚĆ, ZAŚLEPIENIE, KŁĄB, SUBSTANCJA OBCA, KIJANKA, ŁOPATA, BASILEUS, KARTKA, TROFOBLAST, ALMA MATER, STAŁA KOSMOLOGICZNA, LIST ŻELAZNY, STOPIEŃ ETATOWY, HETERODYNA, KOSMONAUTA, ROGI, KOŁNIERZ, POLIETER, NOVIAL, PŁYWIK, IRISH DRAFT, RAWELIN, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PRZEDŁUŻACZ, MARKIZA, DELEGACJA, RENESANSOWOŚĆ, KOCIOŁ, PILOT, KLIMAKS, GODNOŚĆ, CZASZA LODOWA, BIAŁE NOCE, KREDYT REDYSKONTOWY, CYFRA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, HOMOSEKSUALIZM, GALON, WSPOMINKI, KONFESJA, MAKIAWELISTA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SZCZELINA, PŁACA, NALEWAK, POGROM, NIERUCHAWOŚĆ, CIĘGNIK, PRACE, ŚCISKACZ, KAPTUR, LINIJKA, PIÓRO, HAJDUK, EPISTOŁA, KEM, ?LEGAT PAPIESKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BINOKLE żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)
PATRZAŁKI żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BINOKLE
żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.).
PATRZAŁKI
żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x