Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BINOKLE to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)PATRZAŁKI to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BINOKLE

BINOKLE to:

odmiana okularów trzymających się na nosie dzięki specjalnie wygiętemu sprężynującemu elementowi łączącemu oba szkła (na 7 lit.)BINOKLE to:

żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)BINOKLE to:

okulary bez uchwytów na uszy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.076

KWADRANT, MODYFIKACJA, KOD IDENTYFIKACYJNY, ZAPORA SIECIOWA, DRAPACZ, SAMOISTNOŚĆ, WAGA, ZAPALCZYWOŚĆ, PRZEDJĄDRZE, INSTRUMENT, BIOFILIA, KRUŻA, HANDICAP, PRZYLEPA, PRZEPITKA, PRACA, GOBELIN, HIPERFOKALNA, MIESZEK, BATUTA, OBCIĄŻENIE, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, TEORIA ESTYMACJI, STARA MALUTKA, PIŁKA MECZOWA, KODEKS KARNY, SAGUM, PENDYNKA, PACJENT URAZOWY, WĘGIERKA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KONFISKATA, GNOJOWNIK, KOLONADA, POWŁOKA, CZARNA KSIĘGA, MECHANIKA, FIGURKA, PŁEĆ BRZYDKA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, CZART, NOLDOR, REMIX, ACHTERPIK, AKT ADMINISTRACYJNY, BOLEC, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, DERKA, KARAKURT, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, GRZYB SIARKOWY, TONDO, OKULISTA, NEURON LUSTRZANY, ROK OBROTOWY, SIŁA PŁYWOWA, PROWENIENCJA, PODRYG, POWŚCIĄG, PRZĘSŁO, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MANTOLET, STARONORDYJSKI, TRZECI PLAN, MORENA BOCZNA, KÓZKI, RODZINA INDEKSOWANA, GORĄCZKA DUM-DUM, PEAN, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BUDUAR, PRZELICZNIK, SKOK W BOK, IZOMER, FUTRO, FIRMÓWKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DZWONNICA, MAŁY SZLEM, SZCZODRZENIEC, FREON, SEKWENCJA PALINDROMOWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZJAWISKO SEEBECKA, MOŁDAWSKI, BLOKADA, SZYPLIN, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, PRZEPOJA, POLINUKLEOTYD, CIEMNIK, KORONKA, INWALIDA WOJSKOWY, MARATON, GUMOWE UCHO, GRZECZNOŚĆ, PERKOLACJA, SREBERKO, PINGWIN ANTARKTYCZNY, PYRKONOWIEC, CHERUBIN, NIEWYPARZONY PYSK, PRALUDZIE, POKRYCIE, DRUGI, RETENCJA, DZIELNOŚĆ, MEJOZA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KABESTAN, KOSZ, POLIANDRIA, CHWYT PONIŻEJ PASA, KRUCJATA, BODOR, FILIŻANKA, OKTANT, KONCERN, KLAWIATURA, SZAMKA, HARCERZ, WYPRAWA, PATOGENNOŚĆ, ESKORTOWIEC, BUDKA LĘGOWA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, MECENASKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŻEBRO, AUTARCHIA, TARAS WIDOKOWY, TRABANT, CZĘŚĆ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, RUCH BEZWIZOWY, TRACHEOSKOPIA, RÓŻNOWICIOWCE, CIENNIK, ZADŁAWIENIE, WYROK, UNDOROZAUR, DELEGOWANY, UŚCISK, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SEKSTANS, KOSZT FINANSOWY, KINO FAMILIJNE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, WIRKI, KULT SOLARNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, LIOFILIZACJA, HB, KULTYSTA, KERATYNA, SAJGONKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, SZMACIARZ, ASPIRANT, LABORATORIUM, CYBORG, PIWNICA, POŁAĆ, SZLAUF, ORBITA PARKINGOWA, CECHOWNIA, ODRDZEWIACZ, NAROST, WYBUCHOWOŚĆ, SPIKER, ARGENTYŃSKOŚĆ, ARCHEOLOGIA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, JASTRZĘBIE OKO, ZAPORA, MAŁŻONEK, EGZAMIN POPRAWKOWY, EKA-PIERWIASTEK, PÓŁCIEŃ, GLIKOPROTEINA, PAPIER CZERPANY, OSZOŁOM, WAFEL, FILM SF, FORLANA, KARDIGAN, HORMON LOKOMOCYJNY, WYROSTEK FILTRACYJNY, PLUJKA, OWOCNIK, JAPOŃSKOŚĆ, AGENT, WÓZKOWY, UMOWA O PRACĘ, MORENA DENNA, RZECZ PRZYSZŁA, BALBO, PIKNIK, ODSTĘPSTWO, EMBRION, RETARDACJA, PREFIKS, POCISK ODŁAMKOWY, CHŁOSTA, KADZIDŁOWIEC, PICA, INTERFEROMETR, FLAGRUM, DWUTAKT, SPRAWNOŚĆ, KOŹLAREK, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ALUZJA, SUPERWIZJA, JĘZYK, KIESZONKA, PRZEPAD, MROZIWO, KROKIET, GRAFFITI, AMPEROMIERZ, KONTROLA PASZPORTOWA, GICZ, SERWETKA, ANTENA MIKROPASKOWA, CHOROBA VERNEUILA, EWOLUCJA, REDUKTOR CIŚNIENIA, PRZEPIĘCIE, TRASZKA NADDUNAJSKA, WZÓR KIRCHHOFFA, NIEOBLICZALNOŚĆ, KRAKOWIACZEK, DWUBÓJ KLASYCZNY, SP. Z O.O, SUROWOŚĆ, LABORATORIUM REFERENCYJNE, BOŻEK, GRANATOWA POLICJA, SZESNASTKA, HELIOMETR, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CELOWNIK, DRABINOWIEC MROCZNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, PANEL STEROWNICZY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, GWASZ, SALOPA, STARTER, RATYSZCZE, GALERIA, PALUCH, OBSZAR WIEJSKI, PIANA, WIESZAK, GLORYFIKATOR, DOSADNOŚĆ, KARABIN BERDAN, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ŻÓŁW NATATOR, ABRAZJA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KUDŁACZ, MŁYNÓWKA, BRODAWKA, OBCHODOWY, ROZWÓJ WSTECZNY, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, ŁUK BRWIOWY, KLERK, BARWY, LĘK SEPARACYJNY, MAKIAWELISTA, FABIA, PASKUDA, WYDRĄŻACZ, WYCIERACZKA, OKRĘT DOZOROWY, PISIOR, MĄCZNIAK RZEKOMY, KIEROWNICTWO, PALEC CYNKOWY, ODŁAMKOWY, ZABUDOWA MIEJSKA, ŚNIADKA, DOLABELLA, SZWADRON ŚMIERCI, PAWĘŻ, CZWARTY, WEDETA, CZYSTKA, RUBASZKA, ARBITRAŻ, RYBOSOM, STW, KANAPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWIE: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
binokle, żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)
patrzałki, żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BINOKLE
żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.).
PATRZAŁKI
żartobliwie: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x