O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIDULA to:

o kobiecie w jakiś sposób poszkodowanej, biedaczce; słowo używane ze współczuciem lub pobłażliwością (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.512

ZMIANA PATOLOGICZNA, DYPTYK KONSULARNY, PUMPERNIKIEL, FORMAT, APROBATA, NIEGOTOWOŚĆ, KOCIE OKO, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, DZIRYT, ZAWIESIE, EGZEMPLARZ OKAZOWY, FRYZURA, GEN SPRZĘŻONY, MUZYK, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, POGAŃSTWO, JEDWAB, EMISJA WTÓRNA, PENTAPTYK, ŻORŻETA, TOŃ WODNA, WERANDA, OSADA, WIESZAK, AŁUN, PRZYSTRÓJ, GRANAT, KOLOR, ANTRYKOT, FLAGSZTOK, PREZYDENCJA, TUŁACZ, BALERON, GAMA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BAKTERIOLIZYNA, AEROBIC, PĘCHERZYK, REPREZENTACJA, HALO, GEOFIT KORZENIOWY, GAD, CENTRALA, KARTAUNA, BAK, SUPPORT, MALINÓWKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KANWA, POWÓD, STREFA NADGRANICZNA, PRADZIAD, BOMBERKA, DEZINSTALACJA, TEMPERATURA MROZU, ANALIZA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, REWITALIZACJA, POLEW, BARWA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KULCZYBA WRONIE OKO, SŁOWACKI, WIDMO CZĄSTECZKOWE, REFEKTARZ, LOGIKA ZDAŃ, PALUCH KOŚLAWY, MAGAZYN, OBRĘCZ, KACAPSKI, KARTUSZ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WINO DESEROWE, PODOBIZNA, LIPA, ODTWÓRSTWO, GYMKHANA, PANOWANIE, BAT, PROMIENNOŚĆ, JEŻ MORSKI, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, BAŁKAŃSKOŚĆ, KONKURENCJA, ELIZJA, SILNOŚĆ, MACERACJA, KOMA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, APERCEPCJA, STRAŻ, AUDYT, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, STYLISTKA, SYLWETA, PRZECHOWALNICTWO, DANIO, MASZYNOWNIA, PURUSZA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ZBIOROWISKO, KONCHYLIOLOGIA, OBIEG, CZUBEK, ROZZIEW, UWŁOSIENIE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, PAJĄCZEK, OSPA, STAN, ILUZJA PIENIĄDZA, EJDETYCZNOŚĆ, PANORAMA, ZAGROŻENIE, RESET, NIECKA BASENOWA, DROGA, ARSENIAN(III), WANTUCH, ZMIANA WSTECZNA, DYFERENCJACJA, SADŹ, BINDA, LIAZA, PROGRAM UŻYTKOWY, SIEKIERA, POJAZD NIEKOŁOWY, OBJĘTOŚĆ, TECZKA, RETROGRADACJA, DOMEK LORETAŃSKI, KILOWAT, PUBLIKACJA, AEDICULA, GRADACJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DACHÓWKA, WIBRATO, KAREL, REDAKTOR TECHNICZNY, WRONIE OKO, HASŁO, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PRZEDSZKOLE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, MIKONAZOL, DYSKIETKA INSTALACYJNA, FUTRO, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, ASTEROIDA, RELIKT, DWUDZIESTY, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KLUCZ, NIEPOKALANEK MNISI, OBLICZNOŚĆ, SĄD KOLEŻEŃSKI, AKCENT, ADHD, INTELIGENCJA WERBALNA, ARKUSZ KALKULACYJNY, OSPA, ARKA, WENTYL, KLON, REKLAMANT, NIENORMATYWNOŚĆ, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SYGNAŁ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, OLGA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, KLAUZURA, ISTOTA FANTASTYCZNA, UDAR, TROCINÓWKA, SEKRECJA, GRA WYŚCIGOWA, NIEWYPAŁ, CYC, INDEKS RZECZOWY, CIARKI, PION, ROGI, CZEREŚNIA, AFERKA, ENZYM, PSYCHOLOGIA, OZNAKA, BARKAS, MOTET, PASTORALE, SANDBOX, ODRĘBNOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, DRAMAT WOJENNY, LIDER, PASOŻYT, INDEKSACJA, DELIBERACJA, KOLEKTYWIZM, TRZYDZIESTKA, DEZABIL, ZASTRZALIN, DEZERTER, RELIKWIE, POŁYSK, CELOZJA, WYCHWYT, DRZEWO IGLASTE, BAMBO, PRZYPAŁ, OKRUTNOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, TRÓJKĄT, ZAKUP, GLORIA, KSIĘSTWO, STAL, KARA UMOWNA, ROŚLINA OKOPOWA, CENZUS MAJĄTKOWY, WARZYWO, KROKANT, EDYKUŁ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, LINIA ZABUDOWY, SITO, GWAŁT, MOSTEK KAPITAŃSKI, TAROK, BARYCENTRUM, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, WYŚWIETLARNIA, GŁOS, NACZYNIE WIEŃCOWE, CEWKA PUPINIZACYJNA, WĄŻ, BIOREMEDIACJA, ABLUCJA, BOCZNIK, DOBYTEK, SEK, IPSYLON, PROPAROKSYTON, ANTYFONA, KABLOOPERATOR, EMALIA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, POLIGAMICZNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SZABER, PIRAMIDA ELTONOWSKA, KONTROLA SKARBOWA, INGUSZKA, DREWNO TEKOWE, AUTOPARODIA, REŻIM, DERESZ, RUSKI, OSKÓREK, ŻÓŁW NATATOR, MŁOTECZEK, LEK, HALLOWEEN, WŁÓKNO, POWŁOKA, CUG, OGIEŃ KRZYŻOWY, MANIERA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, DOWÓD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, FILM SF, WELON, SMOŁOWIEC, KOMŻA, KAFTAN, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, WĄTROBIANKA, STUDNIA, WAGNER, ANTYCYPACJA, FORMA, EUTEKTOID, PLANETKA, OZOREK, WOJSKO FEDERALNE, SZÓSTY, DOPING, GLAZURA, KONSULTANTKA, ?PACHOLĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIDULA o kobiecie w jakiś sposób poszkodowanej, biedaczce; słowo używane ze współczuciem lub pobłażliwością (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIDULA
o kobiecie w jakiś sposób poszkodowanej, biedaczce; słowo używane ze współczuciem lub pobłażliwością (na 6 lit.).

Oprócz O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - O KOBIECIE W JAKIŚ SPOSÓB POSZKODOWANEJ, BIEDACZCE; SŁOWO UŻYWANE ZE WSPÓŁCZUCIEM LUB POBŁAŻLIWOŚCIĄ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x