SŁONECZNA LUB ZEGARA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZA to:

słoneczna lub zegara (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZA

TARCZA to:

rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)TARCZA to:

ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)TARCZA to:

element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)TARCZA to:

rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)TARCZA to:

płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)TARCZA to:

okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)TARCZA to:

ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)TARCZA to:

część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)TARCZA to:

tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)TARCZA to:

broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)TARCZA to:

stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)TARCZA to:

każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁONECZNA LUB ZEGARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.233

NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, BEZPIECZEŃSTWO, KLINIEC, CUKIER WANILIOWY, ABSZTYFIKANT, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ŁOTEWSKOŚĆ, RANA POSTRZAŁOWA, INWAZJA, OSA, JASTRZĘBIE OKO, WYRÓB MEDYCZNY, LILA, ARTYSTA, BEŁT, BUDKA, WIDŁY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, STÓJKA, DOZYMETR, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, POLONISTYKA, KRYPTOREKLAMA, PYTANIE, MERZYK GROBLOWY, IZOTERMIA, DOBRO INWESTYCYJNE, KADŹ, ORBITA, TELESKOP, IZBA CZELADNA, FRAMUGA, WIATR KATABATYCZNY, POPRAWKA, DYSZEL, KOTWICA, MAŁPA OGONIASTA, KLAPECZKA, ASPEKT, PRZEWRÓT, UMOWA ADHEZYJNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, FAZA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, FALA, OKRES PÓŁTRWANIA, KATAPULTA, AMNEZJA, WĄŻ, REŻYM, TRESKA, PODMIOT, PALTO, EKRAN AKUSTYCZNY, NEUROPATIA, WIEŻA KONTROLNA, DNI OTWARTE, RABACIK, GRODZISZCZANKA, SREBRZENIE, BECZKA Z PROCHEM, KRAJARKA, PAKOWNOŚĆ, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, POTRÓJNOŚĆ, DEKLARACJA, ZASILANIE SIECIOWE, MORGA, WŁASNOŚĆ, PIECZONKA, CZEBUREK, AKRYL, ZASIŁEK OKRESOWY, DOBRO FINALNE, FINAŁ, MŁYNEK, TRZMIEL, BASEN ARTEZYJSKI, TYTULIK, ŁEBEK, PERIOD, UKŁAD PLANETARNY, ŚWIATŁO, SŁUŻEBNIK, TOKI, TUMBA, ZEKS, CZASZA, MEDIANTA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TARCZKA, PORA, GORCZYCZNIK, HEMOSTAZA, SKRAJNOŚĆ, LARGO, KAWALKATA, LOT KOSZĄCY, ROKOWANIA ZBIOROWE, HASŁO, SIATKA GEOGRAFICZNA, DWÓJKA, MATURZYSTA, KOPNIAK, MÓŻDŻEK, LATANIE, SZCZI, GŁOSKA NOSOWA, ODSZCZEPIEŃSTWO, IMMUNOSUPRESANT, BEZWŁAD, PIĘTNASTY, SEMAFOR, CIAŁO OBCE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, WIZA, LEPSZA POŁOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, MAGNES, SPEAKER, DEKONCENTRACJA, DEFLEKTOR, STREPTOKOK, HYBRYD, OWCE, ELKI, COTELE, BĘBEN, KWARTET, NIEWINNA KREW, NIEBIOSA, TYTUŁ PRASOWY, BURDA, CAP, MNIEJSZE ZŁO, RACHUNEK CAŁKOWY, KATEDRA, PRZECIWIEŃSTWO, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, GRABINA, HANOWER, CHÓR, SKRZELOTCHAWKI, TEST CIS-TRANS, KARAWAN POGRZEBOWY, PREPARAT, DWUDZIESTY PIERWSZY, GEORGE, SPRZEDAWCA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, APOSTAZJA, KAMIENIARZ, ELEMENT, WYROCZNIA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, ROZSTĘP, TREŚĆ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KREW, ORNAMENT, VASARELY, GAJNIK LŚNIĄCY, BAT, ŁAWICA SKALNA, TACHOGRAF, HISZPAŃSKI, TEST KOMPLEMENTACJI, PRZEDMIOT, CYTODIAGNOSTYKA, HEJT, CIASTO, PRZESŁANKA, BOLA, PLAFON, NIENORMATYWNOŚĆ, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PAS, KIJ BEJSBOLOWY, KARETKA, KAPISZON, PLEUSTOFIT, SSAK, BOA, MRÓWKA, HADŻ, APSYDA, TRUP, AGRESJA INSTRUMENTALNA, SZACHY TRZYOSOBOWE, DRÓŻKA, ZAKOPCENIE, DZIAŁ WODNY, KAMIZELKA, KOŁPAK, MSZA GREGORIAŃSKA, BUT NARCIARSKI, SPADOCHRONIARKA, OBCY, KIEŁŻ, CUKRZYCA, ANTEPEDIUM, WIBRACJA LABILNA, PEŁNE MLEKO, OLEJ, SER, MACZUGOWIEC, BAGNIAK ZDROJOWY, REMONT ŚREDNI, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DECEPCJA, GRA, KARABIN AUTOMATYCZNY, MISO, HIPOTROFIA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, NAKAZ, BĄK, SITO, IMITATOR, ESPRINGOLA, SIMON, EMILY, MOCZ, BLIŹNIACZOŚĆ, KOPROWINA, POJĘCIE LOGICZNE, MEMBRANA, PŁYTA STOLARSKA, KUTYKULA, KIBITKA, SAMPLING, OBORA DWORSKA, AFERALNOŚĆ, RANWERSY, JEŻOWCE, WIESŁAW, PREDYKCJA, STACJA POMP, KOKTAJL MOŁOTOWA, PŁAWA SONAROWA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RADA, KABEL, MOTOR, EPOKA INDUSTRIALNA, WINA KWALIFIKOWANA, DEPORTOWANY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PUGILARES, ZMORA, ZASADA PODCZEPIENIA, RUSAŁKA, PRZYBYTEK, POMURNIK, REDA, ŚLIWKA, NACISK, MEMBRANA, PŁYTA PILŚNIOWA, PARALAKSA, TRANSPOZYCJA, NIEPOKALANEK, POMYŁKA, SYGNAŁÓWKA, HAPTOBENTOS, QUADCOPTER, TERMINAL, RODODENDRON, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PREZESKA, SZWABSKI, JEDNOSTKA ALOKACJI, ANYŻEK, KLEIK, TERMOLUMINESCENCJA, LITERA, STEREOTAKSJA, MROK, ZŁOCISZ, KONTENER, GODET, KRAJE, PROMIENNOŚĆ, SEJSMOGRAM, TRAWERS, HYDROLAT, DYLIŻANS, HIACYNT, ŁĄCZNOŚĆ, NOK, AMPUŁKA, HUCUŁ, DEPTAK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, WĄŻ, ŁĄCZYNA, ŻYŁKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, KASZUBSKI, ?ODBOJNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.233 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁONECZNA LUB ZEGARA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁONECZNA LUB ZEGARA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZA słoneczna lub zegara (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZA
słoneczna lub zegara (na 6 lit.).

Oprócz SŁONECZNA LUB ZEGARA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SŁONECZNA LUB ZEGARA. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast