DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRZEWCE to:

drąg, który wystaje poza rufę żaglówki lub łodzi innego typu i służy do cumowania jej w określonej odległości od burty (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRZEWCE

DRZEWCE to:

drążek z drewna, trzon (na 7 lit.)DRZEWCE to:

część omasztowania statku, w kształcie belki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.351

KATAPULTA, PIERŚCIEŃ LOKALNY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, TAŚMA FILMOWA, RATING, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SAMOZAPŁON, PRZETWORNIK, ADWOKAT DIABŁA, CELIBAT, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PASTA, PLANETOIDA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KREACJA PIENIĄDZA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, HALA PERONOWA, KWASJA, SUBSKRYBENT, DOBRA, TEREN, MONITOR, MIKOZA, PRZELICZNIK, SIEDZIBA, SIKWIAK, ZATRUDNIONY, PRZETOKA, MONITORING, MNICH, SER PARMEZAŃSKI, JAZZ FUSION, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ŚLAD, GWAREK, PÓŁGOLF, SINIAK, FOTOGENICZNOŚĆ, GRUSZECZKA, WINO, REJESTRANT, JURYSDYKCJA, DOSTAWA, OBROTNICA, GALOPANT, PUSTAK ŚCIENNY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, AEROZOL, SER PARMEŃSKI, TROGLODYTA, HELMINT, ŹREBAK, SŁUCHOWISKO, HACJENDA, AZOLLA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ODSYŁACZ, PAPIER WELINOWY, ORGAN, KUCHCIK, SIKWIAKI, LANGUSTA POSPOLITA, CZOŁO, BLIŹNIACZOŚĆ, HALO, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, PRZEWŁOKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, INSTALKA, POZYCJONER, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, DRĄG, SKANER, SZTOS, CENZURA, IRRADIACJA, POCHODNA FORMALNA, POLE, PIECZARKOWA, ANTENA KIERUNKOWA, PULARES, EWALUACJA, PREKURSOR, BUTERSZNIT, POSĄG, HOSTIA, SUKCESJA, NAROŻNIK, WAGON TAROWY, LESER, PIKNOMETR, PISEMKO, OREAS, BEARS, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, ŻYCIE, AMEBA, KURACJA UDERZENIOWA, ŚW. METODY, TUNBERGIA, KURATOR, JERSEY, DIAMENT, ZAĆMIENIE, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WYPALANKA, SZCZĘKOT, KAMIEŃ OZDOBNY, SINICE, PODAWACZ, KAREL, PYZATOŚĆ, TYGIELEK, SZPRYCA, REAKCJA ALARMOWA, TŁUMIENIE, KOMPAKTOR, KOLORYMETRIA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, GAMA, ROTA, REFLEKS, MARIONETKA, KWATERODAWCA, BAJT, KARB, KAZUISTA, CYBERPUNK, FILAR PRZYPOROWY, NORMALIZACJA, SMUTNI PANOWIE, ŻYWY TRUP, ROZCIEŃCZALNIK, SĘDZIA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MACH, ALARM POŻAROWY, AFERKA, WYBIEG, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MARAZM, SZKOŁA, MONET, KOWALNOŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, CHROBOTEK, TRZMIEL, SYLWETA, DŹWIGAR, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, SKRĘTNIK, HANDEL WYMIENNY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, GRZEBIEŃ, KARMELEK, EWOLUCJA, SZCZAPA, PARYTET, PISTOLET, LOTNIK, MURRINA, WERMUT, OSŁONA TERMICZNA, ŁODZIANIN, ŚNIEDŹ, ŁAWNIK, CHOCHOŁEK, ULUBIENIEC, NUDZIAK, KAPITALNY REMONT, ŁOWCA , POŁĄCZENIE, OWOCOSTAN, ŚLIZG, CZŁON OKREŚLANY, AMORFIZM, DŁUGI WEEKEND, CHOMĄTO, ZNAK, FORMA, ALABASTRON, AKROBACJA, ZIOŁO, SSAK, CZEREP, PLEBEJUSZ, DZWONEK RĘCZNY, CHIRURGIA URAZOWA, PRAKTYKA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZACHŁYST, SKRZYP, LEGOWISKO, POWSZECHNOŚĆ, RABARBAR, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PODJAZD, OWAD, KURDUPLOWATOŚĆ, PODPINKA, WYŚWIETLARNIA, ALABAMA, DŹWIG, OCZY, KĘPA, HULK, LITOTRYPSJA, NIEODZOWNOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, PĘCZAK, TUMULUS, MOPEK, TOPENANTA, PIĘKNY WIEK, PLEŚNIAK, KORONA, CEBULAK, SAŁATA LOLLO, ARMILLA, PROJEKT TECHNICZNY, PODŁUŻNIK, PAMIĘĆ ROBOCZA, SEKRECJA, WOLANT, MIECZ, REDLER, CZŁOWIEK INTERESU, ODPRYSK, CHOROBA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŚLIWA, LEGALIZACJA PONOWNA, RENESANSOWOŚĆ, BOM, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, STUDNIA ABISYŃSKA, WYKONAWCA, KACZUGA INDYJSKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, ALKOHOL, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SYRENA, ZOOFAG, TRANSMITER, SCYNK, SZEREG ROZBIEŻNY, BRZOZA CZARNA, PIEGUS, GLIKOGENOZA TYPU III, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PAPROĆ WODNA, SKALA, BIUROKRACJA, IDIOMAT, STER, POSOBOROWIE, HERETYK, KOLABORANT, TRANSLOKACJA, PROLEK, STRZAŁECZKA, STARY KOŃ, POGROM, OPERATOR BITOWY, KAKAO, NADZÓR INWESTORSKI, PIĘTNASTKA, PÓŁKOLONIE, FILM SCIENCE-FICTION, DYSALTERACJA, STUDNIARZ, GOLONKA, TALAR, HIPERMEDIA, METYLOTROFIA, PADYSZACH, GAZ OBOJĘTNY, SIARCZEK, SĄD WOJSKOWY, NOWA TWARZ, MAŁŻ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CHARAKTER, ŁYSAK, DRUCIENIEC, GREGORIANKA, TASIEMIEC, ODRUCH KOLANOWY, ZMYWACZ, ZARZEWIE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ROZDRABNIACZ, UZBROJENIE, INSTALACJA, BURT, MŁYN WODNY, KABOTAŻ, RAKIJA, ?PIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRZEWCE drąg, który wystaje poza rufę żaglówki lub łodzi innego typu i służy do cumowania jej w określonej odległości od burty (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRZEWCE
drąg, który wystaje poza rufę żaglówki lub łodzi innego typu i służy do cumowania jej w określonej odległości od burty (na 7 lit.).

Oprócz DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DRĄG, KTÓRY WYSTAJE POZA RUFĘ ŻAGLÓWKI LUB ŁODZI INNEGO TYPU I SŁUŻY DO CUMOWANIA JEJ W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD BURTY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast