POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAPA to:

pokrywa podłoża lub obiektów, występująca naturalnie, najczęściej powstała ze śniegu lub lodu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAPA

CZAPA to:

kara śmierci (na 5 lit.)CZAPA to:

śnieżna na dachu (na 5 lit.)CZAPA to:

papacha (na 5 lit.)CZAPA to:

śniegowa - na gałęziach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.006

STOPA NARZUTU, DEKLARACJA, SZÓSTKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PĄCZEK, GALERIA, ZBROJA KOLCZA, PIERŚCIEŃ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WAPNIAK, DRONABINOL, ROZNOSICIEL, TABU, PAPAD, ODMA OPŁUCNOWA, DOBRA STRONA, OŚLADA, MALATURA, FIRMANCTWO, UTYK, CYGANECZKA, ZAPŁADNIACZ, JER TWARDY, LIST ZASTAWNY, SKRZYPOWE, MARSZ, KARTOFELEK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KAWA BEZKOFEINOWA, BANDAMKA, ALIDADA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, OPODATKOWANIE, GŁOSKA, TRZYMADŁO, BOCZNIK, KASTRAT, IDEACJA, CEBULARZ, ROPA, TELEKONWERTER, KIJ BEJSBOLOWY, WILGOTNOŚĆ, KOCIOŁ, SSAK WYMARŁY, SKRAJNOŚĆ, PRAWO GŁOSOWE, SZPIEG, HELISA, PRÓBA NUKLEARNA, REFERENDUM LOKALNE, POZIOM, BLINDAŻ, NIERÓWNOŚĆ, KOSMOS, JAJO, KAWALERIA, DEFLEKTOR, FAN CLUB, NADAWCA SPOŁECZNY, MANIFESTACJA, BETON JAMISTY, KARMIDEŁKO, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, EFEKT SNOBIZMU, LUDOBÓJSTWO, OSTROKÓŁ, CZYTELNIA, GŁOWNIA, NAJEŹDŹCA, TERMOLOKATOR, SAKLA, TRYSEKCJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, PRÓBA GENERALNA, ŻYŁA, ABLACJA, PAMIĄTKA, HOLOGRAM, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ODPŁYW, KLAMRA, REPREZENTACJA, TETRAMER, DRZEWO SOLITEROWE, STRES OKSYDACYJNY, LIAZA, KOSTKA, MONOPOLISTA, KANCELARYZM, TRAGIZM, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, GNIAZDO SIEROCE, ZEW, RURA, MENU, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, BARCHAN, DZIÓB, ŻONA LOTA, CASUAL, DRENAŻ LIMFATYCZNY, INDEKS RZECZOWY, PODRYG, LIST POETYCKI, ALIAS INTERNETOWY, TĘSKLIWOŚĆ, KRUŻA, BELKA, BULIONÓWKA, AUTSAJDER, PAPIERZAK, REZYGNACJA, ODSYŁACZ, ANALOG, KRUŻ, DEMOTYWATOR, EKLEKTYCZNOŚĆ, DZIEŁO, MEDALION, DYWESTYCJA, GRANAT, GRUPA SIOSTRZANA, ŻAREŁKO, CHOINKA, POTOP, OLEJEK ETERYCZNY, PASZPORTYZACJA, TROJAN, WYBITNOŚĆ, MINIATURA FORTEPIANOWA, MIESZEK, SYNTEZA, GEN SPRZĘŻONY, ISTOTA FANTASTYCZNA, EDYKUŁA, KRATOWNICA, KONFRONTACJA, CZOPEK, ZWIĄZEK OPERACYJNY, OWOC, BARSZCZ, ORZESZEK PINIOWY, GŁOS, SIEDLISKO, STWORZENIE NIEBOŻE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KAUCZUK BUTYLOWY, PREPARAT, ZLEWNIA, TENOR, SYFON, OFICER, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, MOZART, KAKTUS, OPERATOR, KRUPNIK, CARAT, BALDACHIM, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, GARDEROBA, WRĄB, LIMO, HURTNICA WSTYDLIWA, WILCZY OBŁĘD, POEMAT SYMFONICZNY, AGREGAT KRYSTALICZNY, OMAR, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MAJĄTEK, KREACJONIZM, LUD, OSKARŻENIE, WYSTĘPOWANIE, SZKLIWO, STATEK POWIETRZNY, PRZYRODNI BRAT, NOTA, DZIKA KARTA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TRANSPORTÓWKA, SERIA, BUTERSZNYT, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, OZNAKA, HAUST, JAMA, PORA, WSPOMAGACZ, CZAPA, ANKIETA PERSONALNA, KOŁOWRÓT, HIPODROM, ROZTWÓR STAŁY, PRZYGOTOWANIE, KONFEDERACJA, GNIEW, KRWAWNIK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ROGI, REKLAMANT, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, DESPOTYZM, STEP, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, MIECH, PRZEKRÓJ, ARCHIKONFRATERNIA, TRYTON, WODNIAK, JĘZYK OBCY, PÓŁCIEŃ, ŻÓŁW NATATOR, PAWILON, DEKIELEK, DEKORTYKACJA, FILIGRAN, HALBA, PODKASTING, LĄDOLÓD, SPÓJNIK, KUCIE, KOPNIAK, BABULA, JĘZYK, CIEŃ, ZAPYTANIE OFERTOWE, WODODZIAŁ, DWUKROTNOŚĆ, FILIGRAN, TYK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, FOLKSDOJCZ, PAPRYKARZ, NAROWISTOŚĆ, ŁAMACZ BLOKADY, POGOŃ ZA RENTĄ, KRUPNIK, TAJANIE, LAMPKA MAŚLANA, SORBET, KASETA, GARMAŻERIA, AALEN, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MIANOWANIEC, MECHANIZM KORBOWY, MIŁOŚĆ, TECHNIKA OPERACYJNA, LAWATERZ, POSREBRZANIE, MODUŁ MIESZKALNY, NIEOSTROŚĆ, DOPŁATA EKSPORTOWA, LATEKS, NAGRODZENIE, SŁONINA, KONSEKRACJA, RACJA, BATYST, AKSAMIT, BUDOWLA OBRONNA, RYZOIDY, KARAKUŁY, DIABELSKOŚĆ, KAULIKARPIA, SZESNASTY, RADIOFARMECUTYK, DZIELNICA HISTORYCZNA, BAWEŁNA, SKAFANDER, KINETOPLASTYDY, IZBICA, IBERYSTYKA, CZEK PODRÓŻNICZY, PRZESZUKANIE, KONTYNGENT CELNY, SEKS ANALNY, PUCHLINA WODNA, MIKONAZOL, OBIONE, TRANSPORT AKTYWNY, OSTRUŻYNY, AUSZPIK, SEKSUOLOGIA, HIPNOTERAPIA, WYLEW, PULPA, TYLOZOID, IGŁA, OŁTARZYK, UCHWYT, LEVEL, DZIEWIĘTNASTY, ZASÓB, ?DYSZA WYLOTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAPA pokrywa podłoża lub obiektów, występująca naturalnie, najczęściej powstała ze śniegu lub lodu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAPA
pokrywa podłoża lub obiektów, występująca naturalnie, najczęściej powstała ze śniegu lub lodu (na 5 lit.).

Oprócz POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - POKRYWA PODŁOŻA LUB OBIEKTÓW, WYSTĘPUJĄCA NATURALNIE, NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁA ZE ŚNIEGU LUB LODU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x