HANIEBNY LUB SPOŁECZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYN to:

haniebny lub społeczny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYN

CZYN to:

postępek (na 4 lit.)CZYN to:

doniosły, bohaterski (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HANIEBNY LUB SPOŁECZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.290

NIEMOŻEBNOŚĆ, KUŁAK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, TUM, OKARYNA, PLATFORMA CYFROWA, DEKLARACJA, IMPRESJA, SZCZYTNICA, ZIARENKO, NIEWYDOLNOŚĆ, BODMERIA, ESKORTA, NUDZIARZ, MANTY, MLEKO, REFERENDUM GMINNE, MIKSER, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, AGONISTA, TAJNE NAUCZANIE, ABFARAD, SOCZEWKA, KILKAKROTNOŚĆ, BLASZKA, ZAGROŻENIE, PRZESMYK, UCHWYT, HRABINI, ALABASTRON, WILCZA PASZCZA, ZROŚLAK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BOCIANIEC, HAMULEC, APOKATASTAZA, LEMIESZ, STEP, ABIOGENEZA, DRĘTWA, SKAŁA ILASTA, ODROBEK, POMOC STYPENDIALNA, SZTUKA DEKORACYJNA, ZARODEK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ODCIEK, RZECZOWNIK POSPOLITY, NOTKA, KOPULACJA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, BAT, ABOLICJONISTKA, NASADA, PRZEDZIAŁ, PAJĘCZAK, UMIEJĘTNOŚĆ, IMACZ, NIEDOKRWIENIE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MATAMATA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KAWALKATA, EBOLA, OBRAZ OPTYCZNY, FASOLA, KURACJA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, MSZA GREGORIAŃSKA, KRÓCIEC, PROGRAM, OPERATOR, KOŻUSZYSKO, FALA WODNA, TAKSON, ZROZUMIAŁOŚĆ, POSEŁ, ROZBIEŻNOŚĆ, PRZÓD, MOLESKIN, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WIDELEC, OCZKO, HUTNIK, INTERNUNCJUSZ, PEDAŁÓWKA, GARNEK, PIEPRZ, RZECZ, SEANS, OBYWATELKA, NIECKA ARTEZYJSKA, ŚWIETLIK, CZAS TERAŹNIEJSZY, MIŚ, BBS, TOKSYNA SINICOWA, KWAS, TEST, KADŹ, DYSPROPORCJA, MENAŻKA, KOSMATOŚĆ, POZYCJA, DOPING, MADŻONG, SZTUCZNY LÓD, KOSZÓWKOWATE, WPADKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, RENTA INWALIDZKA, LEGENDA, JASZCZURECZKA, RACJA, GUMBAD, DACH ŁAMANY, KOLOKACJA, CLERK, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, NIEBIOSY, ARBITRAŻ SPOŁECZNY, ŹRÓDŁO TERMALNE, PIEPRZ RÓŻOWY, WILCZE STADO, ZAWRÓT, UCHWYT, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, CŁO WYRÓWNAWCZE, PARAPET, OWAD, NIETAKT, GIGANT, DROBNICA, BERET, EKOLOGIA, NIERÓWNOŚĆ, TRANSPORTER, PESTYCYD, MARIMBA, PUSTAK STROPOWY, KET, PEPICZKA, ANNA, KĄT WYPUKŁY, MACZUGA, IMPULS, JEZIORO RELIKTOWE, WYRAZ, REKWIZYT MUZYCZNY, KUPLET, STACJA, BABCIA CIOTECZNA, STOSUNEK, PRZYJEZDNA, CLERK, TOR, SARONG, AZJATA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, SZPONA, JUMPER, MARTA, FARMAKOTERAPIA, KONWOLUCJA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PARA 0, GWIAZDA WIELOKROTNA, SUKCESIK, ELANA, DOM HANDLOWY, DEZAKTYWACJA, BASEN, MACIEJ, OSTROWIANKA, OPERATOR BITOWY, CZYN ZBROJNY, INDEKS RZECZOWY, KABAT, AKOMPANIAMENT, BEŁT, PEPIK, DAWCZYNI, TRANZYSTOR, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DOKUMENT, PEPICZEK, HALA MASZYN, ŁAZĘGA, SPEAKER, OMAR, ŚCIANA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ANTONOMAZJA, BARWICA, ZGINIĘCIE, BRZOZA OJCOWSKA, TARGANIEC, KONKURENCJA, SZUM, ANTYSZTUKA, SUCHORYT, LANGUSTA POSPOLITA, NOWA KLASYCZNA, BECZKA BEZ DNA, AKROBACJA LOTNICZA, TŁO, MIEJSCE KULTU, SECESJONISTA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, TRUBADUR, NAWIERZCHNIA, PRACA DOMOWA, PRZEBITKA, PALTO, JALAPENO, WYPAD, EKOGROSZEK, PAUPER, LEJBIK, PRZEGUBOWIEC, STOPIEŃ NAUKOWY, SMOCZA KREW, KASATA, INSTYTUT, PODŁOGA, MATNIA, KREOL, SÓL, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BRZOZOWATE, ESKORTA, BASKINA, DYSTRYKT, BÓR, PALINGENEZA, ITALIAŃSKI, PRZEPITKA, SAMOODNOWA, WYŚWIETLARNIA, DZIENNIK URZĘDOWY, HEMOROID, JUJUBA, KISZKA PODGARDLANA, PLUSKWIAK WODNY, IDIOM, IRLANDZKOŚĆ, KOREK, ŚRUBA POCIĄGOWA, KONSERWACJA, KAMIEŃ NERKOWY, ARABICA, TAUKA, PEONIA, OBRAZ, PAGON, ARABIKA, BOCIANIE GNIAZDO, DZIELNICA, MASKA, STACJA, TIAZYD, GASTRO, LETARG, PANTOGRAF, LAWOWANIE, SPŁONKA, GRZECHOTKA, ZAKŁAD, DWUDZIESTY SZÓSTY, ZMORA, GLOSA, KONWENANSE, PISTACJA, MINA, SALADA, TANDEM, OKRES ZALICZALNY, KREDENS, MEMBRANA, SKANER BĘBNOWY, UKRAIŃSKOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MASKA, PATOGENICZNOŚĆ, KREDYT KASOWY, ANTYPATRIOTYZM, WYBLINKA, BUTELKA MIAROWA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PROCES GEOLOGICZNY, ŚWIECA, ALLELOPATIA, KATAFOREZA, CZŁON PODRZĘDNY, SZLAM, JĘZYK OBCY, KĄPIEL OŁOWIANA, LALA, ?DYKTATORSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.290 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HANIEBNY LUB SPOŁECZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HANIEBNY LUB SPOŁECZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYN haniebny lub społeczny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYN
haniebny lub społeczny (na 4 lit.).

Oprócz HANIEBNY LUB SPOŁECZNY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - HANIEBNY LUB SPOŁECZNY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast