CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ to:

choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 30 lit.)CHOROBA WENERYCZNA to:

choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.901

UCHO, POLSKI-SLOWNIK.PL, RZEKOTKA DRZEWNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PARCH, DYSTANS, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ŚMIGŁOŚĆ, WILK, KOEGZYSTENCJA, POTNICA, SYGNAŁEK, BARWNOŚĆ, OBSADA, GROŹBA BEZPRAWNA, WYROCZNIA, BARWICZKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, PRODUKT, STWORZENIE, FIGURA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, KORONATOR, POMNIK, PRZEPIS KOŃCOWY, KOMAT, RUCHY EPEJROGENICZNE, DZIERŻAWCA, IMMUNOSUPRESOR, PAS, KREDKA, PODSTAWA, SINICE, KORPUS NAWOWY, EDAMMER, DEZAKTYWACJA, GORSET ORTOPEDYCZNY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NEOTENIA, OZONEK, PEREŁKA, POUSSIN, SĘKACZ, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KOMISJA SKRUTACYJNA, KONTROLER, AWIACJA, NORMALIZACJA, HIN, STANDARD EMISYJNY, KLASTER, EREKCJA, NARTOW, MAPA NUMERYCZNA, WIEŻA KONTROLNA, KRAB, FRYZ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, MANGANIAN, GŁOWNIA PYLĄCA, SÓL, KOCIOŁ EWORSYJNY, CEL, PACYFIKAŁ, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, OSTINATO, PETRYFIKACJA, ZAWIESZKA, BYDLĘ, WYSZUKIWARKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KRĘPACZKI, NIEBO, CHOROBA MÜNCHMEYERA, MIERNIK, KINKIET, EFEKT BOGACTWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KOSMOGONIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, WYŻYNKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, ŁACINNICZKA, KOJARZENIE, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, KAPSLA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KURS, DWUDZIESTY, RÓŻA BAZALTOWA, ŁOM, GALASÓWKA, BLOKHAUZ, NORWESKI, MACKI, ELASTYK, UPADEK, OSĘK, PROPORZEC, ŁOBUZIAK, BARYCENTRUM, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, KANAŁ LATERALNY, PALISADA, SIMON, KLUBOWIEC, EKSPANDER, WŁĄCZNIK, PEAN, KAWA MIELONA, FISZUTKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PODSTAWA, MARTWOTA, RURA GŁOSOWA, KAPITALNY REMONT, TRUKCZASZY, SAMPLING, CZWÓRKA, FREGATA, KONTRABANDA, CIEPLICA, RENATA, MARGINESOWOŚĆ, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SIÓDEMKA, AEROZOL, FARMA, CZEBUREK, KAJMAK, GOTOWALNIA, SUWAK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WYRAZ, POŁĄCZENIE CIERNE, PORĘBA, PIGWA, PŁYCINA, ODKUP, GOSTEK, CHOROBA PAGETA, ŁUPEK PARAFINOWY, FASCYNATOR, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, TWARDE LĄDOWANIE, RAJD GWIAŹDZISTY, KREPON, CHOROBA ANDERSEN, TROLLING, IMPOTENT, ROŚLINA OKOPOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, OBWIĄZKA, ANTENA SATELITARNA, WIECZNE PIÓRO, PAŁKA, PRASA, ŁAPACZ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ZBIORKOM, SĄD OSTATECZNY, RYKSZA, POŁYKACZ, ZATOR PŁUCNY, CZĄBER, PIESIO, TRANSLACJA, WOKALIZA, CZAS, KAPAR, SZYFON, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, PAKLAK, PAMIĘĆ, ZASILANIE, SKRZYNKA, NAMASZCZENIE CHORYCH, CHOROBA BOWENA, GALANTYNA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KIERUNKOWSKAZ, PEPICZKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, BAGATELA, PRZYSTAŃ, FORMACJA SKALNA, TRANSFUZJA KRWI, KOŹLAK, TELEWANGELIZM, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CHOROBA MORSKA, TABU, STREPTOKOK, GLIF, CERATA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, WAMS, MELDUNEK, PROMIEŃ, OLEJ JADALNY, KULTURA MATERIALNA, MEDALION, WIERCIPIĘTKA, DAN, DWUDZIESTY CZWARTY, GŁADŹ, WISZNICA, GALAKTYKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PRZYRODNI BRAT, WIĄZADŁO, JĄDRO, ODRÓBKA, CZEREŚNIA, PRAWO WEWNĘTRZNE, OBSTRUKCJA, PAŁĄCZEK, PARAGRAF, SZCZERBA, KREM, SUPERNOWA, WRONIE OKO, POCHŁANIACZ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, KAMIEŃ, TRĄBKA, TEOZOF, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, EUROPEJSKOŚĆ, PALIWO SILNIKOWE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PROFANATORKA, MUSZLOWCE, GAZYFIKACJA, KATAPLAZM, BABOCHŁOP, AKCJA, WESTA, CZERPNIA POWIETRZA, ZIELENIEC, EMOCJA, DWORZANIN, SINIEC, SYGNAŁÓWKA, WIOŚLARKI, LENIWKA, CZYNNIK BIOTYCZNY, TŁUMACZ, MISIEK, CHOROBA TRZEWNA, NADŻERKA, KOLCZAKOWATE, AUDIOBOOK, ZRĘBICA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, IMPLIKACJA LOGICZNA, ŻNIWIARKA, ŁOŻE, STONOGA MUROWA, USZAK, POLIGAMICZNOŚĆ, DZIEWCZYNKA, ŻYDOSTWO, CZERNINA, WEDETA, TRIFORIUM, SZOPKARZ, JAGODÓWKA, OKARYNA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, SEKULARYZACJA, GRUPA WAROWNA, CZYTELNIA, SYGNAŁ, BASKINKA, WIECZÓR POETYCKI, AURA, POMNICZEK, STYPENDIUM SOCJALNE, WYRAZY, CHOROBA CACCHIEGO-RICCIEGO, UTAGAWA, RYBA PO GRECKU, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, KEYBORD, KOLORYT, GRUBOŚĆ, CZARTER, BAŻANT, PALUCH KOŚLAWY, WYLEW, SELSKIN, PIANOGUMA, ?PLAMA WĄTROBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 30 lit.)
CHOROBA WENERYCZNA choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ
choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 30 lit.).
CHOROBA WENERYCZNA
choroba zakaźna lub pasożytnicza, przenoszona na drodze kontaktu płciowego (na 17 lit.).

Oprócz CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CHOROBA ZAKAŹNA LUB PASOŻYTNICZA, PRZENOSZONA NA DRODZE KONTAKTU PŁCIOWEGO. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast