OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PTASIA GRYPA to:

ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.449

CHWYTNIK, ELEUSIS, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, ŚWIADECTWO, BŁĄD MATERIALNY, BIURO LUSTRACYJNE, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, MOA, ALLEL DOMINUJĄCY, PRAWO MOJŻESZOWE, RACJONALNA IGNORANCJA, TRABANT, KAMIZELKA RATUNKOWA, SAGUM, KOLCZATKA, MIESIĄC SMOCZY, DERELIKCJA, LIPOLIZA, MAMUTAKI, POCZTA KOMPUTEROWA, ALLOSTERIA, UISTITI BIAŁOUCHA, GRUPA ALKILOWA, DROGA PUBLICZNA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, BOEING, SZUBIENICA, OPĘTANY, JUDASZOWE SREBRNIKI, LIBERIA, PODZIELNIK, ZASŁUŻONY, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TARCICA, TYP DYSPLASTYCZNY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, TWIERDZENIE TOEPLITZA, STAWKA KAPITACYJNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, CHODNICZEK, PRAWO JOULE'A, RĄBEK, KOSZULA NOCNA, SILNIK PRZELOTOWY, NEOGNATYCZNE, MARINER, OLS, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KOMBINACJA ALPEJSKA, SKOK, ALBA, KAGU, PROMOTOR, MODULACJA SKROŚNA, CHOROBA KRABBEGO, KOŁO MAŁE, GRUPA METYLOWA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PODMIOT DOMYŚLNY, ZASADA DUALNOŚCI, OKTANT, UCHO IGIELNE, TELEFONIA, CZARNI JEŹDŹCY, KASOWNIK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, JUWENALIA, TOR, ŚWIST KRTANIOWY, SYJON, RAPORT FISCHLERA, ORDONANS, COUPE, OŚ STRZAŁKOWA, ANGINA PRINZMETALA, BUDUAREK, FAWORYT, ZNAJDEK, DOLINA U-KSZTAŁTNA, GMERK, LAKTACJA, STWARDNIENIE GUZOWATE, PĄK, MŁOT HYDRAULICZNY, ANTROPOZOONOZA, KOŃ DOŃSKI, SROM, PŁASKLA, MONOPOL FISKALNY, BALROG, OUDRY, UKAZ, TELEFON ZAUFANIA, PŁATKONOSY, SZACHY, PANDA, SUPERSAMOCHÓD, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, GĘSI, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KONTRGAMBIT FALKBEERA, PREPROCESOR, DELEGAT, APOSTATA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PAIŹA, STYGMATY, KUSACZE, KATAR KISZEK, IDEAŁ, RYK, PRZESŁANIE, ZNIECZULENIE, ZACHMURZENIE, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, TOR, POLIMER FLUOROWY, NORICUM, PONCHO, ANTYBIOZA, ROZRZUTKOWATE, LĘK KASTRACYJNY, REGENERACJA, WIDZENIE SKÓRNE, PIEPRZ MNISI, PRZEJĘCIE, FAJKA WODNA, UGÓR, MANGABA RUDOCZELNA, PŁAT POTYLICZNY, TELEFON TOWARZYSKI, KWASZONKA, STYGON, NÓŻKA, OTRĘT, DŻYGITÓWKA, KARMANIOLA, ZWIERCIADŁO, GŁOWICA FREZOWA, IRANISTAŃSKI, ŚWIATŁO CZERWONE, BIEG, ETHSHAR, KOLORATKA, PAJERO, AFEKT, WYTWÓR, ORNITOLOGIA, JELEŃ AKSIS, ZOŁZY, WIZG, CHOROBA BOSTOŃSKA, NIZIOŁEK, BRIENZ, TRZEŚNIA, FLINTPAS, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, EGZEMA, KURCZATOW, CHOROBA NAXOS, FRYGIJKA, CEFEIDY, WCIOS, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, DONŻON, BALSA, JASZMAK, OLIWKOBRODAL, EPOKA KAMIENIA, WÓZ STRAŻACKI, IBIZA, MĘTNOŚĆ, MARŻA HANDLOWA, PŁAWIK, WSZOŁY, PRZESTRZEŃ BANACHA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, HISZPANKA, METYS, KRZYŻODZIÓB, KUŹNICA, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, ALBIGENSI, FILARIOZA, NUCZA, CHOROBA MCARDLE'A, CHOROBA ZWIERZĄT, PRZEWÓD, WEKTOR, RAKIJA, MARŻA ODSETKOWA, PROJEKTOR FILMOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, IRONICZNOŚĆ, KOMPENSACJA, WIDEŁKI HERETYKÓW, CHOROBA CORIEGO, PROMIENIOWANIE, GALWEOZAUR, WYCIERACZKA, STRZYKWA, MOZART, MIEJSCE KULTU, KIERZNIA, KROPLA CHMUROWA, TARBUSZ, RÓŻYCZKA, KOŃ DOMOWY, MIKROWENTYLACJA, LOGIKA KIERUNKOWA, PEDOGENEZA, BIOLOGICZNOŚĆ, KONSULTANT, CIEŃ, CHOROBA DARLINGA, CEKOTROFIA, FERRARI, CHEDYW, ALF, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, KINGDOM, MINISTER BEZ TEKI, WARTOŚĆ NOMINALNA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, TRZECI PLAN, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, RZEZ, KOMPRESJA DYNAMIKI, KONSEKRACJA, KARLIK KUHLA, PAMIĘĆ MECHANICZNA, WYDATKI INWESTYCYJNE, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PILATES, PIRI-PIRI, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, ASKOCHYTOZA, DOMINACJA CAŁKOWITA, DOMINACJA PEŁNA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ZŁÓBCOKI, NOZEMA, KRZTUSIEC, EFEKT TYNDALLA, ROZEJM, POLONEZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, ROBOTY PRZYMUSOWE, TEREN ZALEWOWY, BRÓD, PRĄD ZAWIESINOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, IMIR, ABISYNKA, KOMPLEKS, EKSPERT, PRZECHRZTA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, TRZASKACZE, SOWY, DYSTANS, PRZEŚCIERADŁO, WĘŻYK, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, KATION AMONOWY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KOLCOPIÓRKI, ALFABET SEMAFOROWY, CUCHA, ALBERTA, WIĘZADŁO OBŁE, PUNIJCZYK, KIWI, BALETKA, SFERA NIEBIESKA, STANDARD EMISYJNY, DROŻNOŚĆ, CHOROBA KRÓLEWSKA, GRAAL, KUPON, SIKORY, INTERAKTYWNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, STARONORDYCKI, CHOROBA DWORSKA, PRZESIEDZENIE, UROKI, KARABINEK GALLAGERA, WARUGI, MARSJAŃSKI, FORSOWANIE, NESTOR, INFLACJA BUDŻETOWA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, REDYNGOT, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ?NEUROHORMON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PTASIA GRYPA ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PTASIA GRYPA
ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy (na 11 lit.).

Oprócz OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA WYSTĘPUJĄCA POWSZECHNIE U PTAKÓW, WYWOŁANA PRZEZ TYP A WIRUSA GRYPY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x