NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOHEZJA to:

nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części; jej miarą jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na części, podzielona przez powierzchnię powstałą na skutek tego rozdzielenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.647

ETIUDA, OWEROL, FALISTOŚĆ, RZEMIOSŁO, BOLA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, PRZYCZYNA MATERIALNA, SZCZUR PIŻMOWY, SIECIARZ JASKINIOWY, KWAS GLUKONOWY, ZWÓJKI, MOTORYKA DUŻA, TUNDRA, PILOT, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ANTYNATURALIZM, OBRAZ, PARWENIUSZ, WYJĄTEK, ŚPIEW, PASSIVUM, GRUPA ABELOWA WOLNA, MAJORAT, MALAKKA, SZARLOTKA, GERHARD, CYSTERS, CO, SEZONOWIEC, BIURO PODAWCZE, EWALUACJA EX-POST, STYLING, CIEKAWOŚĆ, REGUŁA ALLENA, POPIELICOWATE, CARRUCA, KORONKA, ZŁĄCZENIE, PĘTLA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, PRZYZWOITOŚĆ, OBLICZE, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, KORPORACYJNOŚĆ, ANGLOARAB SHAGYA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, FREZARKA KOPIARKA, STOSUNEK SPOŁECZNY, PATRONKA, AEROZOL, ZACHOWAWCZOŚĆ, DALIA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, WĘGORZ EUROPEJSKI, FATALIZM, OSTROGONY, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, KOMERCHA, UBOGOŚĆ, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, DZIAŁANIE PRAWNE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, GARBNIK, PASKUDNIK, SCENICZNOŚĆ, PÓŁWARIAT, OSTOJA, WRZÓD TWARDY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, PIECHOTA MORSKA, MIGNON, ŁÓW, ODWAR, BRZESZCZOTEK, WIERCIPIĘTKA, FAKTURKA, NORMA KOLIZYJNA, KLĘKANY, ROLA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, RATING, RISOTTO, KOLEC, SYLOGIZM, PRZODUJĄCY USTRÓJ, PROWINCJA, KRĘT, GAMBUZJA, MERYTERIUM, STYMULACJA, KLAUSTROFOBIA, KWIT DEPOZYTOWY, BYLICA SKALNA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, AUREOMYCYNA, MOLESKIN, POCHODNIK, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, DIAPSYDY, INTERPRETER, ICHTIOFAUNA, PAPROCIE, SKŁAD, RELING, CZEREŚNIAK, DOCZEPA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, DERMATOL, ZALEW, PATENT EUROPEJSKI, MISKA, CEKHAUZ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KOSZTORYS INWESTORSKI, BANDOLET, GROMNICZNA, KIPI KASZA, ŻYWOTNOŚĆ, PROCES KONSOLIDACYJNY, WOJAK, FONETYKA AKUSTYCZNA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, POJEDYNKA, JAZZÓWKA, GRZECHOT, ADYGEJA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, MARŻA ODSETKOWA, TRENER, KRZYŻÓWKA, PUPCIA, CZĘŚCI, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ÓSMA CZĘŚĆ, PUKAWKA, FETOSKOPIA, KAGUŁ, SERŻA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, GŁOŚNIK OTWARTY, PAIŹA, PUNKT OGNIOWY, KĘSISKO, PASZTETÓWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, PENSYLWANIA, BOA MADAGASKARSKI, NATAL, RAMIENICA SZCZECINOWATA, SILNIK SZEREGOWY, TELETURNIEJ, TABLICZKA ZNAMIONOWA, ŻEBERKA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, CZOP, DELFIN DŁUGONOSY, SKAŁA OSADOWA, TERMOMETR LEKARSKI, WYPORNOŚĆ, OKSYTAŃSKI, OMNIPOTENCJA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, STATYSTYKA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, PESTO, CZUBATOŚĆ, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, URANINIT, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, KLONOWATE, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PETRYFIKACJA, PANI, MIKROSOCZEWKA, WIPOLAN, CHESTER, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ŁUBIANKA, UKŁAD LOGICZNY, BOKI, NOMOKANON, POSTĘPOWANIE KARNE, REKINEK PSI, KSIĄŻKOWOŚĆ, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, ABORYGENEK RDZAWY, CHŁAM, ZIEMIA OBIECANA, ROZTOPY, PRYMICJA, HAMULEC CIERNY, MEM, FORMACJA DEFENSYWNA, ARYTMOMETR, PAMPA, PASSE-PARTOUT, KOLBA, ILMEN, ORKIESTRA, HESJA, NAROŻNIK, TOPSPIN, KANAŁ ŻEGLOWNY, SUBDOMENA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ŚLIZGACZ, FREUD, WYSIĘK, APEKS, CEZURA, MECHANIZM OBRONNY, STOPA LODOWCA, SARDYNELE, WYDMUSZKA, PIORUNOCHRON, POROZUMIENIE PŁACOWE, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, BICZ WODNY, GRAFOLOG, DOBÓR SZTUCZNY, WROTA, WSTĘP, PUNKT APTECZNY, PURANA, MĘDREK, GRUZD, KARCIANE DOMINO, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, JEDNA CZWARTA, INGRESJA MORZA, AMORTYZACJA, JĘZYK NANDORIŃSKI, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, BYLICA POLNA, TYTULIK, PILATES, AKITA, PARA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MATURKA, BUŁKA WYBOROWA, RACJONALNA IGNORANCJA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, OBRAZA MAJESTATU, PANŚWINIZM, DROGA KOLEJOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, JEŻ, INTERPRETATOR, JEŻYNA PACHNĄCA, AKTYWA, UDAR, NATURALIZM, NIEDORZECZNOŚĆ, ROCK, NIESZLACHETNOŚĆ, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ROMANS, ORLICZKA PIŁKOWANA, KNIAZIENIE, UKŁAD ZAPŁONOWY, MUSZKA, AMFORA, CIAMAJDOWATOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, ATUT, ISLANDIA, WATÓWKA, WOŁOSKI, GWIAZDA ZMIENNA, SORDES, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, ZAGRANICZNOŚĆ, CZAS, ŻYLETKA, KONCHIOLINA, OPOZYCJA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, TRYCHOTOMIA, JOGURT, MACIEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AUDIOBOOK, KOSZERADA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, MOBILE, SKINNY, REPUBLIKA ADYGEI, PRZEDMURZE, ?WOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOHEZJA nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części; jej miarą jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na części, podzielona przez powierzchnię powstałą na skutek tego rozdzielenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOHEZJA
nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części; jej miarą jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na części, podzielona przez powierzchnię powstałą na skutek tego rozdzielenia (na 7 lit.).

Oprócz NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NAZWA ZJAWISKA STAWIANIA OPORU PRZEZ CIAŁA FIZYCZNE, PODDAWANE ROZDZIELANIU NA CZĘŚCI; JEJ MIARĄ JEST PRACA POTRZEBNA DO ROZDZIELENIA OKREŚLONEGO CIAŁA NA CZĘŚCI, PODZIELONA PRZEZ POWIERZCHNIĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK TEGO ROZDZIELENIA. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x