DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKONOMIA NORMATYWNA to:

dział ekonomii zajmujący się analizą, doskonaleniem i upowszechnianiem strategii rozwoju, opracowanych i stosowanych przez rządy i organizacje międzynarodowe w krajach ubogich (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.155

DUET, FRANCUZ, WESTERN, PROTETYKA, GNIAZDO, WOJSKA INŻYNIERYJNE, POWSINOGA, GALARETA, SPÓŁKA-CÓRKA, TAKSON, WYBIEG, STRÓŻA, PM, ROSZCZENIE REGRESOWE, PRZEWÓD, HANDEL ZAMIENNY, KONTUR, REWIZJONIZM, CZUHANIA, DŁUGOŚĆ, DAŃ, BEZCZELNOŚĆ, KOMISJA BUDŻETOWA, PRĄD STAŁY, OBRZĘKI, MANEŻ, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, GRUPA ETYLOWA, PEDOFILSTWO, OBRAZA MAJESTATU, BAZAR, FLINTPAS, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SŁONOROŚL, HETEROSFERA, WYRAZ OBCY, DOUBLE DUTCH, ZNACZEK SKARBOWY, MARTWOTA, MARZANA BARWIERSKA, NARZUT, FOSFORESCENCJA MORZA, SAGUM, PODWÓJNY TROCHEJ, RZEŹNIK, KRYTYKA, ZASPA, REJENCJA, WĘZEŁ ZARODKOWY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NIEŚWIADOMOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, PRZEPIÓRKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, DŁAWIEC, SOK JELITOWY, SERDUSZKA OKAZAŁA, BEZCELOWOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, GRUBA RYBA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PORODÓWKA, IDEAŁ GŁÓWNY, ALFA-BLOKER, BIURO PARLAMENTARNE, KESON, OSIEDLE, KRÓCIEC, DYPTYK KONSULARNY, POLEROWACZ, MAFIJNOŚĆ, PREZENTER, POKŁAD GÓRNY, CASUAL, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, FUNDUSZ ZASOBOWY, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, SKRZYNKA LĘGOWA, PĄCZKOWCE, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, NAJEMNICTWO, BUCCINA, DYSLEKSJA, APTAMER, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, OWOC, NARÓD, CEROWNIA, SZWARCCHARAKTER, KWATERUNEK, SZATA TYPOGRAFICZNA, ŚWIST KRTANIOWY, ODPORNOŚĆ, PISTACJA KLEISTA, CZAS, DYSGRAFIA LICZBOWA, NORMANDZKI, BIODOSTĘPNOŚĆ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, VOTUM, SUSZARNICTWO, KOMERAŻ, JĘZYK MANSYJSKI, PRZEPLOTKA, POJAZD, BURGER, POTAJNIK, KŁĄB PSZCZELI, STRAJK GŁODOWY, FAKTORIA, TRZYDZIESTKA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, DŁUGOSZPAR, NATRYSK, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KRATA, TELEFON TOWARZYSKI, BOOROOLA, NYLON, CYBERPANK, HAFLINGER, OMLET NORWESKI, ESKONTO, GARNUSZEK, NADNOSIE, PALATALIZACJA, OCZYSZCZALNIK, PIECZYNG, PĘCHERZ, BACHATA, LUSTRO, WĘZEŁ CIEPLNY, ISTOTA SZARA, SZCZEP, CZWÓRBÓJ, INTERPOZYCJA, DIAPSYDY, WODA PO KISIELU, INKRUSTACJA, DWUDZIESTKA, BUFFETING, PIERWORYS MAPY, BIEGANINA, WARS, SANIE, POLEROWNIK, PINGWIN, MYRMEKOLOGIA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, PRZODEK, FETOPATIA CUKRZYCOWA, BANDOLIER, KADŹ ZALEWNA, SZEW, MUCHA, MEDIALNOŚĆ, OLIGOMER, CHRYZELEFANTYNA, KASTLER, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, WERBOWNIK, NADZWYCZAJNOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, ABORCJONISTKA, OCHOTNIK, WAŁKOŃ, BANDOLIER, ORLĘ, MIERNICZY, KRZYŻ MALTAŃSKI, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KLIMAKS, DZIEWIĄTKA, ŚLIWA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, JĘZYK CELTYCKI, KONWERSJA , KLASTER, KOLORYT LOKALNY, MIKROKARTA, KOSZ, CHEMIA NIEORGANICZNA, JĄDRO, ROPUCHA PANTEROWATA, KARTEZJANIZM, AHISTORYZM, WŚCIEK DUPY, SPÓDNICZKA, ZASOBY, NAKRYCIE, ISKRA ELEKTRYCZNA, PROSTAK, GÓRKA, WYKROCHMALENIE SIĘ, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, DROŻNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, KRAWIECTWO, MASZT, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ROLA, FIZYK, RADIOTA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, SYRENA, DZIEŻKA, MIMESIS, DWUCUKIER, IGŁA MAGNETYCZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ZATOCZKA, AULA, MAŁOWODZIE, BIBLIA, JEZIORO WYDMOWE, NEKROLOGIA, TEMACIK, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, SPRINTER, OBRONA SŁOWIAŃSKA, OGRANICZENIE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, WŚCIEK DUPY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, METYL, OBŻER, KOSTIUM HISTORYCZNY, TOPIEL, ANTYCYPACJA, POKAL, KARDYNAŁ, KASA ZAPOMOGOWA, KUKU NA MUNIU, MELIPONY, FIKNIĘCIE, PANEK, CAMPUS, BOMBA TERMOJĄDROWA, SZPITALNICTWO, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, OC, ZWORKA, RAGTIME, SUKNIA, HERETYK, HALABARDA, ZUPA, ALDROWANDA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KOMPLEKS PSZENNY, PRACA WYJŚCIA, SŁUŻALCZOŚĆ, ALIGATOROWATE, CHOROBA POPROMIENNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, ESCUDO GWINEJSKIE, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KĄT OSTRY, IN MEDIAS RES, GEKON PASKOWANY, SZABELTAS, ŚWISTEK, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, GERRYMANDERING, PRĘŻNOŚĆ, KRAKER, UCHWYT, MIAZMATY, OBEDIENCJA, AMON, REWANŻ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, RYBA AMFIDROMICZNA, GRĄD SUBATLANTYCKI, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ŁACINA, PIEC INDUKCYJNY, SIATKOWIEC, STARY WYGA, ABLACJA, DOMINIKANIE, JADŁOSPIS, SONDA, KASTYLIJSKI, STOLARZ MEBLOWY, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, AREOGRAFIA, EPUZER, KASJER, RUNDA, ?LANCKNECHT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKONOMIA NORMATYWNA dział ekonomii zajmujący się analizą, doskonaleniem i upowszechnianiem strategii rozwoju, opracowanych i stosowanych przez rządy i organizacje międzynarodowe w krajach ubogich (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKONOMIA NORMATYWNA
dział ekonomii zajmujący się analizą, doskonaleniem i upowszechnianiem strategii rozwoju, opracowanych i stosowanych przez rządy i organizacje międzynarodowe w krajach ubogich (na 18 lit.).

Oprócz DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DZIAŁ EKONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ ANALIZĄ, DOSKONALENIEM I UPOWSZECHNIANIEM STRATEGII ROZWOJU, OPRACOWANYCH I STOSOWANYCH PRZEZ RZĄDY I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W KRAJACH UBOGICH. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x