CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LENIUCH to:

człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 7 lit.)LENIUSZEK to:

człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 9 lit.)LENIWIEC to:

człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 8 lit.)LEŃ to:

człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.249

SMREKUN, STAN, BATORÓWKA, EROZJA WĄWOZOWA, SPOWINOWACONY, PUSZKA MÓZGOWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KARTUSZ, RUCH WAHADŁOWY, POKRYCIE, SYNTEZA, ROZSTRZAŁ, APEL, BBS, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, BIOGAZOWNIA, DUMP, RZEZAK, EUKARIOT, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, NĘCISKO, TYP, KOKARDKA, SUBTELNOŚĆ, OKRUSZEK, ARCHAISTA, TERMINAL, GOTÓWKA, ZAPASY, KRATKI, ŻEBRO, WORECZEK, PIRUETKA, PORCELANKA, NORZYCA, VIP, BAWOLE OKO, KOBITA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, CYLINDEREK, KOLOR, SERWETKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, TRYSKAWKA, REFLEKSOLOGIA, DOM, FUTRYNA, EDYKUŁA, KĘDZIERZAWKA, TRIADA KARTAGENERA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, FLESZ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, SHIMMY, DZIECIĘCOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, OLEJARSTWO, ROPOWICA KŁĘBU, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, DIAGRAM KWIATOWY, ZASŁUŻONY, PRZEJAW, METAJĘZYKOWOŚĆ, ZAKONY, POZA, LANDLORD, RUCH, SZLACHTA CHORĄGWIANA, FRAKCJA, KRZYŻYK, SZTUKA KONCEPTUALNA, NIEWOLNIK, PERFORACJA, NOOBEK, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, SZTYCH, DRACHMA, SUPERNOWE, FALA HARMONICZNA, KOLBA, CZYNNIK BIOTYCZNY, DŁAWIDUDA, SERŻA, MECZ MISTRZOWSKI, PENITENCJARYSTYKA, WIĄD RDZENIA, MAKAK JAPOŃSKI, SZYBKOZŁĄCZKA, BURAK POSPOLITY, WYCISKANIE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, APSYDA, NUMER, KISZKA ZIEMNIACZANA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MAGICZNOŚĆ, KICZUA, ODSKOK, MONOPOL, ROBOTNIK BUDOWLANY, CZŁON NADRZĘDNY, STATUS MATERIALNY, SERCE W PRZEŁYKU, WĘZEŁ, BOA, TROLLING, ATYPOWOŚĆ, RENÓWKA, LAMPA NAFTOWA, INSTALLER, REFRENISTA, POCISK ODŁAMKOWY, AREOGRAFIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, IMIGRANTKA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, BÓL, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, ROTANG, DILER, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SĄD I INSTANCJI, NIEZAMOŻNOŚĆ, PRZYCISK, M, SUPERKOMBINACJA, POLSKI-SLOWNIK.PL, ROWER, MAANAM, DAMULA, POJAZD NIEKOŁOWY, RUTYNA, LAKOLIT, AEROBIONT, PODŁUŻNIK, KOROWÓD, TRAKTONIUM, NIEWYPŁACALNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, WIDOWISKO, SUBSYSTENCJA, ZWYŻKA, OBUCH, NADWYŻKA HANDLOWA, ZNAK PRZESTANKOWY, ORGIA, ŁUK KLASYCZNY, NIZIOŁEK, ZIELSKO, WĘGORZOKSZTAŁTNE, REGIONALISTYKA, SKUP, KRÓLEWICZĄTKO, KULA, SIEWKI, RACHUNEK CAŁKOWY, RAMKA ODCZYTU, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ŚWIADECTWO, GORĄCZKA REUMATYCZNA, WULGARYZM, CELT, ZNAMIENITOŚĆ, SOK, KRYSTALIZACJA, KATECHUMEN, OSTRONÓG, KOZIOŁ OFIARNY, WAPNO, GRUBOŚĆ, SZTUKA, KASJER, ANIOŁ, CYRK LODOWCOWY, NELSON, ŻÓŁW NATATOR, TAMBURYN, BALANSJER, EPITET, ŁUK TĘCZOWY, KOŁNIERZ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PLOMBOWIEC, REWOLWING, STAGNACJA GOSPODARCZA, RODZAJ ŻEŃSKI, CHLEBODAWCA, GRYBOSZ, DROGA WOJEWÓDZKA, AGAMA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, MAMAŁYGA, WZMACNIACZ, CHŁODNIK, PIASECZNICA, RUBASZNOŚĆ, TAPETA, PSIA MINA, PIZZER, BRZEG, FETYSZ, PORTFEL, BARBARYZM, RYZYKO, VOTUM, DRUHNA, MOLESKIN, GROWL, BAŁAGULSZCZYZNA, WSZY, MEDIALNOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, SZYBOLET, DOJRZAŁOŚĆ, WŁAMANIE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, STRACH BIERNY, ODPRAWA CZASOWA, DOJŚCIE, PASIECZYSKO, NOTKA, PIERÓG, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, LALKARZ, CNOTA, ASTRAGAL, CYTOWALNOŚĆ, MAROKAŃCZYK, PERMAKULTURA, OWOCOSTAN, ASYSTA, OKRZEMKI, DAWCA, DOJŚCIE, ASYSTENCJA, SLAJS, FILM SCIENCE-FICTION, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BERET, RADA, GOMÓŁA, DETERMINIZM, SUCHY ŚNIEG, STRAŻ, ROMANTYK, ERICKSON, WATA CELULOZOWA, ANTYKATOLIK, KRAWĘŻNICA, SZPILKA, ZADYCHRA POSPOLITA, RESOR PIÓROWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, OSCYLATOR, SYMULATOR, DRAMATURGIA, ŚWIDEREK, USTAWA ZASADNICZA, RESPONSYWNOŚĆ, EKSFOLIACJA, SONDAŻ, WYRÓB, ATOL, WZNIOS, TEFILIM, TYPOLOGIZACJA, KNEDLE, PALTO, OPINIA, ZJADLIWOŚĆ, SIŁOWNIK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, STYLO, NIECKA, OWAD, BAŁKAŃCZYK, STANOWCZOŚĆ, NAZWA KODOWA, KOJEC, CZTERDZIESTKA, KONWENT, AMPUŁA, NIC, KOMPANIA WARTOWNICZA, LAMPKA MAŚLANA, KOLEGA PO FACHU, DESKA KLOZETOWA, SKUPINA, KOSZMAR, PASKUDA, SENTYMENTALNOŚĆ, CLEVELAND BAY, ORONGO, WOSKOWNIA, JEDNOLATEK, ?GAZ NIEKONWENCJONALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.249 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LENIUCH człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 7 lit.)
LENIUSZEK człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 9 lit.)
LENIWIEC człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 8 lit.)
LEŃ człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LENIUCH
człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 7 lit.).
LENIUSZEK
człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 9 lit.).
LENIWIEC
człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 8 lit.).
LEŃ
człowiek, który jest leniwy, chętnie unika trudu lub po prostu odpoczywa; też: o człowieku, który za mało się stara (na 3 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY JEST LENIWY, CHĘTNIE UNIKA TRUDU LUB PO PROSTU ODPOCZYWA; TEŻ: O CZŁOWIEKU, KTÓRY ZA MAŁO SIĘ STARA. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x