OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIGRANT to:

osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.007

KASJERKA, E-MAIL, SOLICYTACJA, KONTROLA, ŚWIT CYWILNY, JAZGOT, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KONGA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, BOHATER, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, SPŁATA BALONOWA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, KUKURYDZIANKA, MIDAZOLAM, MNIEJSZOŚĆ, KRASNAL, WKŁAD GRUNTOWY, BEARS, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, CONSILIUM, TYFLOPEDAGOGIKA, HUŚTAWKA, MUMIA, METYLDOPA, METAMORFIZM, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, RÓJKA, KORYTO, RONDONIA, ANEROID, BANKRUT, URANIDOWATE, METODOLOGIA NAUK, GIBANIE, ROZLUŹNIENIE, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, ZWARCIE SZYKÓW, RYBA ŁAWICOWA, NOC ASTRONOMICZNA, PRODUCENT, AUTOBUS CZŁONOWY, WIĆ ROŚLINNA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, SZYCH, ODBOJNIK, KAZAMATA, GEEK, MIOTEŁKA, SZENG, MATEMATYCZNY ANALFABETA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BAR MICWA, ŻUŻLAK, GUZ ZŁOŚLIWY, RUCH WAHADŁOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ALGOLOGIA, MISTRZYNI, GRAFA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, POWTÓRZENIE, SYHOT, WEBMASTER, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, OWSIANKA, IZBA ROZRACHUNKOWA, GARDA, ENTEROBAKTERIA, PRZESTRZEŃ STANU, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, KRADZIEŻ, OBROŃCZYNI, PLAN ZDJĘCIOWY, BOJER, EKSPEDYCJA, KWIATEK, ZARYCIE NOSEM, SAMOCZYSZCZENIE, SZALEŃSTWO, UJŚCIE, PIES GOŃCZY, PARCELANT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KĄT OSTRY, SUBWOOFER AKTYWNY, DNI STUDENTA, DZIKI LOKATOR, POJAZD, MAZUT, PERKOZ DWUCZUBY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ZOSIA SAMOSIA, AMFIUMY, KOD JĘZYKOWY, KAWIARKA, RANDKA ROZBIERANA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ANAMORFOZA, ALMARIA, LEŃ ŚMIERDZĄCY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, SZALENIEC, PATAFIAN, FOREMKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, DYLETANT, KŁUSAK ROSYJSKI, DIABEŁ WCIELONY, NALEGANIE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PARAZYT, WOLNY SŁUCHACZ, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, KALUMNIA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ANALOGIA, OWODNIOWCE, FAJCZARNIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, AUTOMAT, MECHANIKA GRUNTU, WIR, SŁODOWNIA, FILAR, URAL, MASZYNA PROSTA, PROMINENT, FAŁD KORZENIOWY, ABSOLUCJA, BIEŁGOROD, KOMUNA, KORYTO, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, MAJKA, DYSRUPCJA, FIZYKA, WSPOMINKI, FOTOGRAF, ŻYWY POMNIK, ROŚLINA KWASOLUBNA, JĘZYK DUŃSKI, ROPOWICA KŁĘBU, OKRES INTERGLACJALNY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, EKOLOGIA POPULACYJNA, PATRONKA, PODKATEGORIA, WSZECHWIEDZĄCA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, TREN, CHRONOLOGIA, LOTNOŚĆ, ROLA, ANTYCYPACJA, KRÓL, LABOLATORIUM, AS WYWIADU, RYM ŻEŃSKI, AMFIBIA, LAUR, RACJONALIZACJA, POMIDOR, WIGILIA, ETOLOGIA, BIFURKACJA, MEKSYKAŃSKA FALA, PETRYFIKACJA, MARUDA, PARANOIK, AUDIENCJA GENERALNA, IRGA POZIOMA, SYNTEZA JĄDROWA, PROTEZA WOKALICZNA, CHRONOMETR, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PROMIENNIK, STARA PUDERNICA, SKROMNOŚĆ, OTOLOGIA, OKAP, DMUCHAWKA, GOLF, CIAŁO SZTYWNE, BRAT POLSKI, PISMO WĘZEŁKOWE, SZOGUN, DZWONY, TAJEMNICA ADWOKACKA, ROK KOŚCIELNY, PAKIET KLIMATYCZNY, KROWA, STOSUNEK PRZERYWANY, PROGRAMOTWÓRCA, POKŁAD GŁÓWNY, OKOCENIE SIĘ, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, NAMAKSAR, GRUPA BILATERALNA, GASTRONOM, RUCH RELIGIJNY, GRANICA, ŁOWCA GŁÓW, KOGNITYWIZM, KIELICH, GONIEC BIAŁOPOLOWY, CHOROBA CAROLEGO, SYSTEMATYKA, CYGA, SZLAK ŻEGLUGOWY, AMPUŁKA, RESORT SIŁOWY, MUZYKA PROGRAMOWA, ZAMKNIĘTOŚĆ, BÓL, DRĘTWA, SYSTEM NICEJSKI, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, JEŻYNA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, PÓŁKRUCHE CIASTO, WIECZÓR KAWALERSKI, CYNOBER, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FOWIZM, PODATEK BASENOWY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, SAMOLUBNY DNA, REWANŻ, PRZEŚLIZG, WISKOZA, ISTOTA ZBITA, KARA, NIEDOTYKALSKI, OFIARA, UWAGA, LICHWIARZ, CYKL KOSMICZNY, CHOROBA WIRUSOWA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, OSTATNIA PROSTA, WRZĘCHY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, SKŁADNIA, ORTOPTYSTA, POMAZANIEC, SAŁATA DŁUGOLISTNA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, GRYMAŚNIK, IZOTROPOWOŚĆ, SMERFETKA, BRUDNICA NIEPARKA, AGENCJA, FOTOKSIĄŻKA, ZAKON MENDYKANCKI, INKRUSTACJA, START ZATRZYMANY, JEDWABNIK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OBORA DWORSKA, KOLOKACJA, INNSBRUCK, ŚMIECH, JĘZYK SFORMALIZOWANY, WYMOWNOŚĆ, AMNEZJA WSTECZNA, KRÓL, HELIKOPRION, EMULSJA, KOMERCJALIZACJA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, DUPOLIZ, ZAKŁADKA, ŁACINNICZKA, SEKRECJA, ODSTRZAŁ, KALOSZEK, LINIA GŁOWY, DOWÓD WPROST, MOWA ZALEŻNA, WIEDŹMA, MIĘDLARKA, STRAŻ OGNIOWA, KAMIEŃ KOTŁOWY, WODZIREJ, PRZEGRANA, CZERKIESKA, KOMPLEKS, MONOPOL, JĘZYCZEK U WAGI, IZBA, ROZPRAWA, MÓZG, UNIWEREK, ?MIERNIKOWCOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIGRANT osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIGRANT
osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - OSOBA, KTÓRA PRZYBYŁA ZZA GRANICY DO INNEGO KRAJU W CELU OSIEDLENIA SIĘ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast