OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREGENT to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.)WSPÓŁKRÓL to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.)WSPÓŁREGENT to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)WSPÓŁWŁADCA to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.259

PIERWSZA JASKÓŁKA, DODATEK MOTYWACYJNY, SZPEKUCHA, SENSOWNOŚĆ, RYGIEL, LODOWIEC GRUZOWY, MIT, POCZWARA, BALDACHIM, SZKANDELA, PIERWSZA DAMA, BARWA NALECIAŁA, DYMKA, WIEK ZGODY, MOTYLEK, BOJÓWKARZ, UGRUPOWANIE, FORT, CZARNY RYNEK, BLOCZEK, WATOLINA, PARAWANING, ORGIA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, WSTĘŻNIAKI, ZAWIŁOŚĆ, OŚRODEK KURATORSKI, MOZAIKA, PRZECHÓW, SPODECZEK, ROBOTY PRZYMUSOWE, ŚWIECKOŚĆ, KORYTKO, BASEN, ŚWIATŁO DZIENNE, TERAPIA ODRUCHOWA, CHÓR, GZYMSIK, EGERIA, KOLORYSTYKA, RÓJ, WILCZY BILET, DZIAŁKA, POLICMAJSTER, GUFFA, PRACZ, KLAUZURA, DREN, JASKRAWOŚĆ, SYNTAKTYK, PANI, KOMPOTIERA, RUNA, MIOTŁA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, TRZECIA POWIEKA, PIANOLA, ZANZA, STATEK KORSARSKI, ULOTKA, ZAOPATRZENIE, KANAŁOPATIA, TĘCZA, ZAĆMA NABYTA, ABORDAŻ, ROZWOLNIENIE, OTRZEWNA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ŻEBRO, SZCZUR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KOSÓWKA, KĘPA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, CUGANT, ŁOWCA, BYTNOŚĆ, WOLNY STRZELEC, JĘZYK SZTUCZNY, NAWÓZ MINERALNY, PANTALONY, KOCZOWNIK, INFORMATYK, NIEPOKALANEK MNISI, SKARANIE BOSKIE, PAS DROGI GRANICZNEJ, PUŁAPKA KREDYTOWA, PODGATUNEK, PRZEWÓD, KOTEW, NAGRODZENIE, REDUKTOR, DRUHNA, FILTR, ŁOŻE, PRZEDŁUŻACZ, INTERPRETATOR, KLASA, LAMPA ELEKTRONOWA, POLISYNDETON, OSIOŁ PATENTOWANY, DIUK, SEKTA, SPOIWO BUDOWLANE, PIĘTKA, BANDA, APRETURA, AZOLLA, SERCÓWKA, TRZMIELINA, ŁAPKA, POLE, BUGAJ, RAKIJA, PASJONAT, STYCZNOŚĆ, PALTO, SZCZAW, S.Y, KAFAR, BEAN, DEFLEKTOR, SUPERWAJZOR, DOKTÓR, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GAZA, OSŁONKA NABYTA, TURBINA GAZOWA, MUSZTARDA DIJON, HERBICYD, GODZ, GAL, PRZEMYT PLECAKOWY, EMERYTURA, SY, CYPRZYN, RÓJKA, OSTEOTOMIA, NIĆ, POSŁUCHANIE, DRĄŻEK SKRĘTNY, DMUCHAWKA, FALANGA, CHARAKTERYSTYKA, ABORTERKA, REGUŁA MINIMAKSU, ARSENAŁ, NĘCISKO, DZIADZIENIE, PRÓBKA, REFRENISTKA, PALENISKO RETORTOWE, DOSADNOŚĆ, BIAŁORUSKI, PRZEWAGA, KAPITEL, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, BIBLIOTEKA, ALKILACJA, FASOLA, KAUCZUK BUTYLOWY, WYŻ, SZAGRYN, LATARNIA UMARŁYCH, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KENOZOIK, MATKA, WYROCZNIA, LOKACJA, MURZYŃSKOŚĆ, STRÓŻÓWKA, STOPA ZWROTU, DILER WALUTOWY, TUBA, POLIGAMICZNOŚĆ, BALECIK, TENISISTA STOŁOWY, STRZAŁKA, ABORCJONISTKA, DIAKONIA, JEDYNOWŁADCA, TWARDA SPACJA, DZIWOŻONA, SKRZYPY, PRZYLĄDEK, ORBITA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KULCZYBA WRONIE OKO, ODPŁATA, KASETON, POMALOWANE, SAMPEL, GRZEBIEŃ BIODROWY, IMPULS, RYM NIEPEŁNY, BODZIEC, PIONIER, COCKNEY, AFISZOWANIE SIĘ, PSYCHODELICZNOŚĆ, PRZELICZNIK, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZIELONE, DZIAŁ, ABORTERKA, ODBOJNIK, KONWERSJA , NIECZYNNOŚĆ, KANTON, POTENCJAŁ, WYPĘDZENIE, TAMBURMAJOR, PANICZ, FRYGA, SAUNA, KARKÓWKA, DIAFANOSKOPIA, ROBUSTA, ŚWIĄTEK, BLISKOZNACZNIK, REPOZYCJA, GIMBOPATRIOTYZM, POPARZENIE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZWITEK, WATRUSZKA, OGRODNIK, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, CIŚNIENIE STATYCZNE, NEANDERTALCZYK, PRANKO, BLOKHAUZ, PLATER, OSTROWIANKA, NIEREZYDENT, PRYNCYPIALISTKA, ETNOLINGWISTYKA, OZONEK, POŚCIELÓWKA, SAMICA, KINOMANIAK, OPIEKUN, TYGIEL, NIEMOWA, FINAŁ, SOPEL, INDETERMINIZM, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PODSADKA, PLANISTYKA, HIPOREFLEKSJA, EKRAN, HERB, IMPAST, OKŁAD, KRECIK, CUGANT, NAGANNOŚĆ, ŁUPACZKA, POCHODZENIE, KIERAT, STEK, KARAKUŁY, BULLA, OZDOBNIK, PEŁZAK, MASŁO, NIEMIASZEK, REJESTR, DOŻYWOTNOŚĆ, BIEGUN MAGNETYCZNY, KOMPETYCJA, BALONET, ZESTAW, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, IZOLATORIUM, WICEMISTRZYNI, TRAMONTANA, PRZYWODZICIEL, SUPERKOMBINACJA, TUM, TRĄBA POWIETRZNA, STOŁP, TRÓJKĄT BERMUDZKI, DROGA KRAJOWA, POMROK, NIEŁUPKA, LEŃ, LINA NOŚNA, DRAJREP, DŁUŻNICZKA, ŻOŁNIERZ, OPASKA, HEGEMON, ASYRYJSKI, WIZYTA DOMOWA, FILAR, NASZELNIK, ?PARTIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREGENT osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.)
WSPÓŁKRÓL osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.)
WSPÓŁREGENT osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)
WSPÓŁWŁADCA osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREGENT
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.).
WSPÓŁKRÓL
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.).
WSPÓŁREGENT
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.).
WSPÓŁWŁADCA
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast