OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREGENT to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.)WSPÓŁKRÓL to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.)WSPÓŁREGENT to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)WSPÓŁWŁADCA to:

osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.259

KSIĄŻĘCOŚĆ, PIES OGRODNIKA, KLUBOWICZKA, MŁODZI, FILEMON BLADY, ROBOTA, CIĄGNIK SIODŁOWY, ROKIET, BEZGLUTENOWIEC, SZTUKA, PRECYPITACJA, KONSUMENT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BENTLEY, KAMIEŃ WĘGIELNY, JABŁKO, OKNO, HANDEL ZAGRANICZNY, KORYTO, MARKETING INWAZYJNY, CIEŃ, CHOCHOŁEK, ŻYDOWSKOŚĆ, PAJĄCZEK, MIASTO, SYGNAŁ, CZOŁDAR, KANCONETTA, ZGRAJA, OKNO, INWENTARZ ŻYWY, KOLEŻANKA PO FACHU, WSPOMNIENIE, ULOTKARZ, BOMBA ATOMOWA, EMERYTURA, MADAME, OPASKA, POSIADACZ SAMOISTNY, DROBNICA, MISIEK, METALOPROTEINA, ANALFABETA, POMOC, DOSTAWA, ZBLIŻENIE, SZKLIWO CERAMICZNE, RETROGRADACJA, PYZA, PARKIET, OBŻER, NADZÓR PEDAGOGICZNY, GAZ, KIERZYNKA, PŁOTKA, FLUID, PROMIEŃ, NOWENNA, CZERNINA, ALGEBRA LIEGO, ROLA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, GLINIANE RĘCE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BAŃKA, ŁACINA, ANTAŁEK, POLEWA, REDAKTOR NACZELNA, PAPIERZAK, BIZNESIK, ROZWÓJ ZARODKOWY, BARWY, NIHILIZM, VADEMECUM, ZIEMIA ODNIESIENIA, KLER, ZNACZEK, FAZA, IMPULS, ŁOWCA GŁÓW, PIECZYWO, WZÓR UŻYTKOWY, UCHWAŁA, STEMPEL, RACHUNEK KAPITAŁOWY, CENOBIORCA, AUTKO, MASZTÓWKA, DYFERENCJA, INTELEKTUALISTA, WÓZ MEBLOWY, WĄTROBIANKA, CHORĄŻY, BADACZ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SPUSZCZENIE, SZEPTUCHA, ORBITER, EMIRAT, HIPERBOREJCZYK, HOBBY, PERSZERON, BANIECZKA, MANIPULATOR KULKOWY, STACHANOWIEC, INTERIOR, KOLUMBARIUM, PLINTA, AMPUŁKA, STARTUP, FIGÓWKA, LEKKI LOTNISKOWIEC, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, LOBELIA, CHOROBA BRUGADÓW, WŁADZUCHNA, MEDIUM, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WPŁATA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, NEOPOGANIZM, SEGMENTACJA, FIGLARZ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SPIRYTUS, ATŁAS, GYMKHANA, PLEBEJUSZ, MANDOLA, PINGWINARIUM, GAMBIT, STAN, WODA-WODA, PASZTECIK, KONCHIOLINA, BEAN, LIMETA, SZCZOTKA, ZAPRAWA, DROGA WOJEWÓDZKA, ADORACJA, DUROMER, SIAD, SCHRONISKO, OKULAR, RAPT, MORDOKLEJKA, FLESZ, MAJAK, EMIGRACJA, SPECJALIZANTKA, KURIER, MAPA TEMATYCZNA, HEROLD, SZUKACZ, SYLWETA, AMONIACZEK, KANAŁ, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KABOTAŻ, DOSTATEK, KLAPKA, STRONA INTERNETOWA, MNOŻENIE MACIERZY, SANDWICZ, ASYRYJSKI, DRAMATYZM, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, ADAPTOWANIE SIĘ, GLORIETA, TURBULENCJA, LUBASZKA, KĄPIEL LECZNICZA, PICA, MIEJSCE, LEUKOTOMIA, TYŁÓWKA, CHARYZMA, KOMAT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, OPASKA, ŁASZT, MAKROMINERAŁ, PRZEDSZKOLE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, BADANY, RADIOFOTOGRAFIA, METAFRAZA, WRÓŻ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, DWUDZIESTY SZÓSTY, HYDROFON, ŚNIEG, PROFESJA ZAKONNA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, RÓW IRYGACYJNY, POLIGLOTA, STREFA ZGNIOTU, BOM, BIEGUN, MEDALION, MAKRON, RADA, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, MARUDA, MIECH, PĘTLICA, WYSYP, HURTOWNIA DANYCH, KOJEC, CZARTER, OFERTA WARIANTOWA, CENZUS MAJĄTKOWY, BABULINKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MIZUNA, HYDROFIL, PAS DROGI GRANICZNEJ, KODON NONSENSOWNY, FARBKA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PAROWIEC, OKRĘT, KAMELIA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DOBIEG, DŁUGI WEEKEND, KOMEDIANT, BAGNIK ZDROJOWY, NIEWOLNIK, SZCZUR, KRAJE, MANEWR PRINGLE’A, BERLACZ, SKONTRUM, ZARAZA, CZARNUCH, KOLUMNA, WYCZARTEROWANIE, WYRAZ, RUCH, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PĘCHERZYK, MRÓWKA, PRĄTNIK ALPEJSKI, PTASZĘ, SEKUNDANT, NEOPOZYTYWIZM, PRZEJAW, BURDA, CHOCHOŁEK, TWIERDZENIE CEVY, DEPORTOWANY, OSIEMDZIESIĄTKA, TARAN, RYNEK, MONSTRUM, SZTORMLINA, FAJKA, OKOLE, INTERREX, KONFISKATA, TERYNA, FILAR, HABANERA, SEMITA, ŁAWA, CZAS, WIĘZADŁO, RODZICIELSKOŚĆ, PODZIEMIE, MINIATURKA, PRODROM, ODCISK PALCA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, STRAŻ OGNIOWA, HOBBISTA, NADZÓR INWESTORSKI, MONOPOL, NASADKA, BROŃ MIOTAJĄCA, ZAŁOŻYCIEL, NIMFA, KARCZOWISKO, OPRAWCA, PIĘTNASTKA, ZWŁOKI, RURKA, BRUKSELKA, REGULACJA CEN, ZAPYLACZ, MIŃSZCZANKA, SZPALTA, TROPIK, JASKÓŁKA, DRABKA, REMONT KAPITALNY, CHWAST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREGENT, osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.)
WSPÓŁKRÓL, osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.)
WSPÓŁREGENT, osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)
WSPÓŁWŁADCA, osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREGENT
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 8 lit.).
WSPÓŁKRÓL
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 9 lit.).
WSPÓŁREGENT
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.).
WSPÓŁWŁADCA
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ inni sprawdzali również:

urzędowy dokument wysokiej rangi, w którym jedna strona przekazuje drugiej gratulacje ,
przekazanie sygnału, danych, itp. treści o charakterze niematerialnym z jednego urządzenia (nadajnika) do drugiego urządzenia (odbiornika) ,
ciasto, którego podstawę stanowią zmielone orzechy, mak lub migdały zmieszane z białkami jajek oraz cukrem ,
wodny ptak z rodziny chruścieli, buduje gniazdo w pobliżu wód; wszędzie poza Australią ,
litera alfabetu ,
żartobliwie - kobieta w wieku, w którym powinno się (wg norm społecznych) wyjść za mąż ,
choroba zakaźna lub pasza ,
roślinny motyw na kolumnie ,
w kinematyce krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało ,
koczkodanowate, Cercopithecidae - jedyna rodzina wąskonosych, makakokształtnych małp Starego Świata; obejmuje kilkadziesiąt gatunków zamieszkujących Afrykę, Azję oraz Gibraltar ,
Raja polystigma - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae); raja plamista występuje w wodach europejskich (Grecji, Portugalii, Hiszpanii) ,
odległość kątowa pomiędzy środkiem tarczy Słońca a planetą na sferze niebieskiej w przybliżeniu ,
działanie określone dla trzech wektorów trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej jako iloczyn skalarny jednego z nich przez iloczyn wektorowy dwóch pozostałych ,
dawna mocna wódka ,
maki złocisty, Hapalemur aureus - gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych; gatunek endemiczny południowo-wschodniego Madagaskaru, występujący w lasach deszczowych; jego zasięg występowania jest ściśle związany z występowaniem bambusów ,
futerał do noszenia broni białej siecznej ,
organ bezpieczeństwa w NRD ,
zajęcie bezsensowne, bezcelowe, nieprzynoszące skutku ,
oryginalna polska zbroja łuskowa produkowana od XVI do XVIII wieku; składała się ze skórzanego kaftana pokrytego metalowymi płytkami w kształcie łusek nachodzących na siebie ,
aptekarska jednostka wagi ,
specjalne podwyższenie z pulpitem przeznaczone dla mówcy ,
Nerium - rodzaj krzewów lub drzew należący do rodziny toinowatych; przedstawiciele (dwa gatunki) występują w stanie dzikim na obszarze śródziemnomorskim, podzwrotnikowym, w Azji, Japonii ,
członek grupy istniejącej we wczesnej historii chrześcijaństwa (tuż po śmierci Jezusa z Nazaretu), tworzącej Kościół jerozolimski ,
skąpiec, ktoś, kto nie chce pożyczyć pieniędzy; żyła, dusigrosz ,
w matematyce: moc zbioru nieskończonego ,
arbiter pomocniczy, osoba pomagająca sędziemu głównemu ,
żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu ,
rodzaj roztocza z grupy świerzbowcowatych; pasożytniczy ,
pogardliwie: rozpieszczona kobieta, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka ,
wojenny, wiosłowy okręt bizantyjski uzbrojony w taran

OSOBA, KTÓRA RZĄDZI DANYM PAŃSTWEM RAZEM Z KIMŚ INNYM (LUB KILKOMA INNYMI OSOBAMI), RÓWNYM MU FORMALNIE RANGĄ I POZYCJĄ. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x