PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINIMUM PROGRAMOWE to:

podstawowa, obligatoryjna część programu, która może zostać rozszerzona (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.958

PŁAT, DOCHÓD GWARANTOWANY, GOSPODARKA MIESZANA, SINUS HIPERBOLICZNY, WODA LECZNICZA, ANKIETOWANY, BIODRÓWKA, IBIS BIAŁY, GAR, KOMORA ZAMKOWA, DETAL, MEGATREND ROZWOJOWY, SERCE, ROZDZIAŁEK, SINGIEL, KLEPISKO, KRZEŚCIJAŃSTWO, ZWÓJ, DILER, PASSACAGLIA, KOMUNIA, OWOCNIA, RYCINA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, WAŁECZEK, TAKSIARA, ABORCJONISTKA, MIKROOTOCZENIE, HAZARDZISTKA, WAPITI, ŻAL, PARADOKS RUSSELLA, KAPITULANT, GEM, NEANDERTALCZYK, SENSYBILIZATOR, LEGION, MŁODZIEŻÓWKA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, POWRÓT, NACZÓŁEK, GRUNT, BOLSZEWICY, JAJKO, KROWIENTA, KIEROWNIK MUZYCZNY, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, KADR, JĘZYK LODOWCOWY, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, KLAUZURA, OKRYCIE, NARAMIENNIK, STALÓWKA, MUSLIM, PARTNERKA, ROZWORA, ENERGIA, PÓŁKULA, ESESMANKA, RAMIĘ, OFIARA, PODSTAWA, HEŁM TURNIEJOWY, ABORTERKA, SZARPANINA, PLOTER TNĄCY, ŁUSKA, DZIELNICA, KERMESYT, CZŁON, OUTLIER, CENTYMETR SZEŚCIENNY, RESORTACJA GENOWA, BINARKA, STOPIEŃ, NOWICJAT, DETEKTORYSTKA, PAS MIEDNICOWY, REDAKTOR NACZELNY, ŻELAZICA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ARESZT, RAK, WYNAJMUJĄCA, TURKIESTAN, STROP, SZPONDER, KATEGORIA SŁOMKOWA, GROT, DOSADNOŚĆ, KUC CONNEMARA, MERIDIAN, PLEBS, DŁOŃ, PIANO, CHODZĄCA REGUŁA, OBSESJONATKA, DOBOSZKA, PODKASZARKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PEREŁKA, ZAODWŁOK, SUPERNOWA TYPU II, KILSON, CZUB, SŁONOROŚL, ZBAWICIELKA, KAWAŁ, SAMORZĄDCA, BRZUSIEC, UNDEAD, BOASZKOWATE, BALERON, REKIN ŚLEDZIOWY, ŚLUNSK, APOLIŃSKOŚĆ, KOORDYNAT, PAKLAK, ALTEMBAS, STRAŻNIK MIEJSKI, INNA PARA KALOSZY, NIESPOKOJNOŚĆ, KRĄŻENIE PŁUCNE, KOMBINATOR, ZATOKA, NADBUDOWA, MEDRESA, WIĘŹBA, MIRAŻ, MUZYCZKA, LAMA, CIĄGNIK CIĘGNIK, STROFA ALCEJSKA, ZABORCA, KLAUZURA, CZAS TERAŹNIEJSZY, PALEOLIT, BRAMKARZ, LOTNICTWO POKŁADOWE, ŁĄCZE ABONENCKIE, BAŁAGUŁA, LITERA KSIĘŻYCOWA, KARK, DZIEWIĄTKA, SET, CHOROBA SOMATYCZNA, WALOŃSKI, SIKA, SPEDYTOR, KOREGENT, NIEWYPŁACALNOŚĆ, GRUPA, LĘDŹWIE, GŁOWICA, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, RODZAJ GRAMATYCZNY, NASADA, KLĄTWA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PION, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, SPODNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, BĄK ZWYCZAJNY, ŁĘK, KIL, KARCICIEL, DEM, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ŁAŃCUSZEK, RADCA PRAWNY, MASKA, REFLEKS, STRUGACZ, PRZECIWSKAZANIE, HAPPY HOUR, WYTWÓRCZOŚĆ, ZALĄŻNIA, OBSERWATORKA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, ROSTBEF, LODOWIEC GRUZOWY, HALIZNA, AWANSCENA, EKSLIBRIS, OPERATOR, RÓŻA SKOCZKOWA, ENTUZJASTA, ERGODYCZNOŚĆ, BAWET, WŁÓKNO, PORTE-PAROLE, BEŁT, KANON, TĘGA GŁOWA, DROGÓWKA, WARTOŚĆ LOGICZNA, KORPUS, MATKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, RULETKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BIEGUN WEGETATYWNY, TWARDA DUPA, NIEBIOSA, WÓR, KOMORA, HARAM, GŁOWICA, POSIADACZ ZALEŻNY, OTWÓR STRZAŁOWY, PREZBITERIUM, POKREWIEŃSTWO, KLUSKI ŚLĄSKIE, WSZECHMOC, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DŁUŻNICZKA, WYROŚL, PŁASZCZ, KIOSKARZ, PODODDZIAŁ, PIGMALIONIZM, ŚLIZG, FAZOWNIK, PRZĘSŁO, PIŁONOSOWATE, ZABAWOWICZ, INICJATYWA PRYWATNA, POTRZEBUJĄCA, WODNIAK, ZAUSZNIK, WYKŁADOWCA, WSKAŹNIK, ASYSTENTKA, WOLNA SOBOTA, KLEKOTKA, ZAGÓRZANIN, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, WSPÓŁKRÓL, KOCIA KOŁYSKA, COPYPASTA, AUDYTOR, ŚCIANKA, BERNIKLA BIAŁOLICA, OLINOWANIE, POMOCNOŚĆ, ZMARTWIENIE, PODSTRONA, DEMISEKSUALISTKA, GORĄCE KRZESŁA, MEFLOCHINA, NEANDERTAL, PROGRAM, ASESOR, LINORYT, PRĘDKOŚĆ, ANODA, KOMPARYCJA, ANAPSYDY, MACIERZ TRANSMITANCJI, KOKIETKA, ŚWIATŁO DZIENNE, WEGETARIANIZM, PRZEJEMCA, POKŁAD STATKU, GROMICIEL, SCENA, ŚMIERDZIEL, MENTOR, IGLICA, ŁAZĘGA, CENTRALA, AUDYTORKA, JAŚ WĘDROWNICZEK, RETUSZ, PAL, PALPACJA, DOBRO KLUBOWE, TRACZKA, OKRES WEGETACYJNY, WENUSJANKA, PŁONINA, PREDELLA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, BATYPELAGIAL, MAKIAWELISTA, DOBRODZIEJKA, ŁAŃCUCH, OKRUTNOŚĆ, PHISHER, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, DYSZA WYLOTOWA, SZCZEPIONKA WŁASNA, JURA, PODAWCA, SKRZYDEŁKO, FORK BOMBA, ?KAZIMIERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINIMUM PROGRAMOWE podstawowa, obligatoryjna część programu, która może zostać rozszerzona (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINIMUM PROGRAMOWE
podstawowa, obligatoryjna część programu, która może zostać rozszerzona (na 17 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PODSTAWOWA, OBLIGATORYJNA CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x