ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.903

FUNDAMENT, WIEK MŁODZIEŃCZY, SZPONDER, ODBŁYŚNIK, OSTROGA, WIĄZADŁO, TR, KRĄŻENIE OGÓLNE, JARZYNA, MARS, SWOJAK, WYRAFINOWANIE, KAZARKA, HALIZNA, WÓZKOWY, KATEDRA, SERENADA, ZALĄŻNIA, ZRĄB, ALKAN, WENUS, RĘKA, RADA KAPŁAŃSKA, ANTYCHRYST, OFICYNA, ROZBRZASK, ROZŁUPKA, TAROCISTKA, PATYNKA, LICO, RDZEŃ, PUNKT, TACIERZYŃSKI, PODKŁADKA, SZALKA, ODBOJNICA, MUFA, ZŁĄCZE, ŁAWA DZIAŁOWA, PINGWIN MAŁY, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, GRUNCIK, REFPATENT, KORA SOCZEWKI, BALKON, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, OPONA PNEUMATYCZNA, ZAKRĘT CZOŁOWY, DASZEK, GWIAZDKA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, PODREGION, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, SKŁADOWA, TWÓR, STOPA, ANTARKTYKA, PORTKI, PIĘTKA, ŁOPATA, HELIOMETR, WISIOREK, SONOMETR, PODAŻ, TWITTEROWA REWOLUCJA, PEŁNIA, ASYSTA, KABINA, PARTIA, WŁOS OKRYWOWY, KASETA PRIBNOWA, SKŁADNIK, ŁAŃCUCH, HARAM, KWADRANT, ROŚLINY NASIENNE, TABLAZO, STELA, WIEK, PRZYŁĄCZE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, GŁUSZYNA, JONOSFERA, CHODNIK, BODY PAINTING, PRALNIA CHEMICZNA, UKŁAD SYMPATYCZNY, SIAL, WYROŚL, WYMÓG, MIĘSIEŃ SERCOWY, PRZĘŚLIK, ORGAN, PIASEK BĄBLOWCOWY, SUBKOWY, MAŁŻORACZKI, PLANETOIDA, KORONA, GRANICA CHANDRASEKHARA, PEKTORAŁ, ADIUTANT PRZYBOCZNY, TUŁÓW, OKRAJKA, TAMPICO, SEKTORÓWKA, WIELKA ROSJA, KLAPA, TYBINKI, URAN, SSANIE, ANGLIA, KARTOFLARZ, ZRZYNKA, TACHOGRAF, LEGAWKA, EOZYNOCYT, IROKEZ, KLAMRA, DIABEŁEK, FACJATA, PAŁANKA WĘDROWNA, SYMPOZJON, INTERWENCJA HUMANITARNA, RATA, UDO, KADR, LAMPAS, IGIEŁECZKA, BELGRAD, KOŁOMNA, WALEC, KOMORA, PROLOG, MYDELNICZKA, PRZYBUDÓWKA, SYMPOZJON, MIŁOBĄDZ, ŁĄCZNIK, CZASZA, GRYZETKA, MODYFIKACJA, ATRIUM, ROŻEK, ENSCHEDE, ENHARMONIA, AGREGATY PIENIĘŻNE, PRACA SEZONOWA, OLEJ TALOWY, HIPPARCH, ANGEOLOGIA, EFEMERYDY, KOLEGIATA, SCHEDA SPADKOWA, CHWOST, DRZEWO MASTYKSOWE, RAMADAN, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, MIEJSCE, WIERZCHOŁ, KORPUS, KADR, RAMIENISKO, WAPER, LEJEK, PODGRODZIE, CZAPKA TEKTONICZNA, ŚRODEK PRACY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SOL, NIERUCHOMOŚĆ, CEBULKA, BIRET, CHORWACKI, BASKINKA, ZJAWISKO PURKINIEGO, SOŚNIK, WSPÓLNIK, STRASBURG, REJON, CHROMOSFERA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, EREB, LIDAR, ISKIERNIK, J.A, EKSTRAKT RZECZYWISTY, BIEGUN ANIMALNY, KARCZEK, SAKWA, SISAK, KRAJKA, CZOŁO, GORS, DIETA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, BANIECZKA, SADZ, ATMOSFERA NORMALNA, SUPORT, RAKIETA, PODCZYSZCZALNIA, KWATERA, STOJAN, INSTRUMENT, JEZIORO POLITROFICZNE, HYMENOFOR, EGRETA, BILETER, MILET, KAMISZLI, COKÓŁ, PUSZKA MÓZGOWA, KAFTAN, PŁOZA, TARTAN, PIES POLICYJNY, ZMROK, WARZYWO KORZENIOWE, OSOWO, PIEŚŃ, LEJEK, KIESZEŃ, PRAWO BERNOULLIEGO, TORS, EKSTRUZJA, KRANIOTOMIA, WESTYBUL, CHOLEWKA, BARWIENIE, KONTAKT, POMORZE ŚRODKOWE, CYPR, KAJENNA, ROK, KŁĄB, DZWONEK RĘCZNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, NARZĄD ŁZOWY, BUFOR RAMKI, PUNKT, TĘTNICA SKRONIOWA, APEREA, TRZON, RÓJ METEORÓW, KLAMKA, SZKAPLERZ, ORZESZNICA, POINT AND CLICK, OSET KĘDZIERZAWY, GASLIFT, SALWINIOWATE, TARCZA, PAMPANGA, TICINO, PODOBÓZ, LICO, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, REFLEKS, PLASTRON, PTASZEK, DZBANEK DO KAWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, GĄSIOREK, BURDON, KONKURENCJA, SŁUPICA, ELEKTOR, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, TOM, SKRZYDŁO, PUPCIA, KOMUNIA, GLORIA, MANELE, KAPELUSZ, ROK ZWROTNIKOWY, PRZYZIEMIE, WĄTEK, ANOLIT, OKULARY, LEŚNICTWO, NERKA, PODSTOPIEŃ, PAS, PIĄTA CZĘŚĆ, PÓŁWYSEP, NADLEW, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, PRODUKTYWNOŚĆ, GNIAZDO, JĄDRO ZIEMI, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, POMOC SPOŁECZNA, KNOWIE, PAS MIEDNICOWY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, PŁUCZKA, ?WIEŻA KOŚCIELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ATMOSFERY SŁOŃCA WIDOCZNA PRZY ZAĆMIENIU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast